Menu
Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou

Intervenčné centrum pre pomoc obetiam domáceho násilia pre Trnavský kraj

Intervenčné centrum pre pomoc obetiam domáceho násilia pre Trnavský kraj 1

Intervenčné centrum poskytuje obetiam domáceho násilia svoje služby na základe doručenia úradného záznamu o vykázaní násilníka z obydlia zo strany polície, ktorá má zákonnú povinnosť zaslať túto správu.

Intervenčné centrum je špecializovaný subjekt na pomoc obetiam domáceho násilia, zriadený podľa zákona č. 274/2017 Z.z., Zákona o obetiach trestných činov.

Krízová intervencia a odborná pomoc, poskytnutá zo strany intervenčného centra zahŕňa právne poradenstvo a zastupovanie, ako aj psychologickú a sociálnu odbornú pomoc bezplatne, najmenej počas troch mesiacov a v prípade požiadania aj anonymne.

Polícia práve vykázala blízku osobu obete (manžela, manželku, partnera alebo partnerku, rodiča, dieťa a pod.) z bytu alebo domu, kde spoločne bývajú, ako aj z jeho bezprostredného okolia. Dôvodom vykázania je obava, že obeti domáceho násilia od tejto osoby môže hroziť ďalší útok na jej život, zdravie, slobodu alebo ľudskú dôstojnosť. Vykázanie platí na 14 dní. V tomto čase sa vykázaná osoba nesmie vrátiť domov a nesmie sa k obeti ani priblížiť na vzdialenosť menšiu ako 50 metrov. V prípade porušenia tohto zákazu, obeť má právo opätovne volať políciu. Obdobie vykázania, poskytuje obeti priestor na získanie odbornej pomoci a uskutočnenie rozhodnutí pre bezpečnú budúcnosť jej samotnej, ako aj detí obete. Od doručenia potvrdenia o vykázaní zo spoločného obydlia, intervenčné centrum v priebehu 72 hodín telefonicky kontaktuje obeť domáceho násilia ohľadne krízovej intervencie a poskytnutia odbornej pomoci advokáta, psychológa a sociálneho pracovníka. Z tohto dôvodu je dôležité, aby obeť domáceho násilia, poskytla polícii svoje aktuálne kontaktné údaje a telefónne číslo. Pomoc centra obeť môže kedykoľvek odmietnuť alebo o ňu kedykoľvek neskôr požiadať. V prípade, že už je poskytovaná pomoc inou organizáciou alebo obeť má zabezpečené právne zastupovanie, môže naďalej využívať aj služby intervenčného centra.

Lehotu vykázania je možné predĺžiť podaním návrhu na vydanie neodkladného opatrenia; vykázanie sa tým predlžuje do času konečného rozhodnutia o tomto návrhu. So zvažovaním tejto možnosti ako aj s podaním takéhoto návrhu obeti pomáha intervenčné centrum.

Intervenčné centrum poskytuje špecializovanú pomoc, ktorá zahŕňa najmä:

 • právne poradenstvo v oblasti trestného, civilného a rodinného práva;
 • vypracovanie a podanie návrhov na vydanie neodkladného opatrenia, na rozvod a úpravu rodičovských práv a povinností, trestného oznámenia a pomoc pri iných právnych úkonoch;
 • sprevádzanie počas trestného konania vrátane výsluchov na polícii a súde;
 • posúdenie rizika, ktoré hrozí obeti a jej blízkym v dôsledku domáceho násilia a vypracovanie bezpečnostného plánu;
 • psychologickú pomoc a terapiu pre obeť a jej deti;
 • sociálne poradenstvo o rôznych formách sociálnej podpory a dostupnosti finančnej pomoci;
 • sprostredkovanie ďalšej pomoci napr. bezpečného núdzového ubytovania, sociálnych služieb
 • a pod.

Kontakt na intervenčné centrum v Trnave:

 • 0908 641 111 – Mgr. Matúš Kanis - advokát
 • 0948 879 285 – PhDr. Marta Kudláčová - sociálna pracovníčka  

Email:

 • kanis@kanis.sk - advokát
 • vykazanie@kanis.sk – sociálna pracovníčka  

Adresa:

 • Kanisová & Kanis, Advokátska kancelária s.r.o.
 • Intervenčné centrum pre Trnavský kraj
 • Pavlínska 20 917 01 Trnava 

 

Dátum vloženia: 31. 3. 2023 13:11
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 3. 2023 13:37
Autor: JUDr. Marcela Šúbertová

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Plán zvozu odpadu

1

Suchofskí hlásnik

k

Územný plán obce

up

Náučné chodníky

ch

Virtuálny cintorín

c

Podrobná mapa obce

mobec

Kronika obce

s

Aerovideo obce

aerovieo

Kniha o obci

kniha

Smútočné oznámenia

23.2.2024 Šimon Cibira

5.2.2024 Milan Remža

24.1.2024 Marián Babiak

23.1.2024 Ján Vavro


Mapa autobusových liniek

a

Verejné obstarávanie

s

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou