Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou

Smútočné oznámenia

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 24. 7. 2023

Oznamujeme, že dňa 20.7.2023 vo veku 92 rokov zomrela naša spoluobčianka Helena Zigová.
Zádušná omša za zosnulú bude dňa 24.7.2023 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej posledná rozlúčka na miestnom cintoríne.

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 13. 5. 2023

Oznamujeme, že dňa 9.5.2023 vo veku 55 rokov zomrel Miroslav Belica. Zádušná omša za zosnulého bude v pondelok, 15.5.2023, o 14:00 hod. vo farskom kostole v Košolnej a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Košolnej.

#

Smútočné oznámenia

Dátum: 5. 5. 2023

Oznamujeme, že dňa 5.5.2023 vo veku 86 rokov zomrela naša spoluobčianka Terézia Fančovičová, rod. Cmarová.
Zádušná omša za zosnulú bude dňa 8.5.2023 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 18. 4. 2023

Oznamujeme, že dňa 14.4.2023 vo veku 88 rokov zomrel náš spoluobčan Jozef Vadovič.
Zádušná omša za zosnulého bude dňa 18.4.2023 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Anna Kristová 1

Anna Kristová

Dátum: 27. 3. 2023

Oznamujeme, že dňa 27.3.2023 vo veku 85 rokov zomrela naša spoluobčianka Anna Kristová, rod. Poncová. Zádušná omša za zosnulú bude dňa 30.3.2023 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Mária Tomašovičová 1

Mária Tomašovičová

Dátum: 6. 3. 2023

Oznamujeme, že dňa 6.3.2023 vo veku 84 rokov zomrela naša spoluobčianka Mária Tomašovičová, rod. Čavojská. Zádušná omša za zosnulú bude dňa 9.3.2023 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej posledná rozlúčka o 14:30 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Anna Nádašská 1

Anna Nádašská

Dátum: 2. 3. 2023

Oznamujeme, že dňa 2.3.2023 vo veku 88 rokov zomrela naša spoluobčianka Anna Nádašská, rod. Benková. Zádušná omša za zosnulú bude dňa 6.3.2023 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Evelína Fandlová 1

Evelína Fandlová

Dátum: 23. 2. 2023

Oznamujeme, že dňa 23.2.2023 vo veku 84 rokov zomrela naša spoluobčianka Evelína Fandlová, rod. Semešová. Zádušná omša za zosnulú bude dňa 1.3.2023 o 15:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Pavol Holovič 1

Pavol Holovič

Dátum: 8. 2. 2023

Oznamujeme, že dňa 8.2.2023 vo veku 70 rokov zomrel Pavol Holovič. Zádušná omša za zosnulého bude 14.2.2023 o 14:00 hod. v kostole vo Zvončíne a po nej posledná rozlúčka na cintoríne.

#

Jozef Haraj

Dátum: 20. 1. 2023

Oznamujeme, že dňa 20.1.2023 vo veku 60 rokov zomrel Jozef Haraj. Zádušná omša za zosnulého bude 31.1.2023 o 13:00 hod. na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave.

Stanislav Holkovič 1

Stanislav Holkovič

Dátum: 17. 1. 2023

Oznamujeme, že dňa 17.1.2023 vo veku 82 rokov zomrel Stanislav Holkovič. Zádušná omša za zosnulého bude 3.2.2023 o 18:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou.

Oľga Mihaličková 1

Oľga Mihaličková

Dátum: 17. 1. 2023

Oznamujeme, že dňa 17.1.2023 vo veku 79 rokov zomrela Oľga Mihaličková, rodená Držíková. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 23.1.2023 o 15:00 hod. na cintoríne na ulici Terézie Vansovej v Trnave.

Anna Šranková 1

Anna Šranková

Dátum: 15. 1. 2023

Oznamujeme, že dňa 15.1.2023 vo veku 79 rokov zomrela naša spoluobčianka Anna Šranková. Zádušná omša za zosnulú bude dňa 20.1.2023 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Suchej nad Parnou.

#

Mária Vandáková

Dátum: 12. 1. 2023

Oznamujeme, že dňa 12.1.2023 vo veku 65 rokov zomrela naša spoluobčianka Mária Vandáková, rod. Kubeková. Zádušná omša za zosnulú bude dňa 18.1.2023 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Viliam Valentovič 1

Viliam Valentovič

Dátum: 10. 1. 2023

Oznamujeme, že dňa 10.1.2023 vo veku 88 rokov zomrel náš spoluobčan Viliam Valentovič. Zádušná omša za zosnulého bude 16.1.2023 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej pohreb na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Milan Brezina  1

Milan Brezina

Dátum: 5. 1. 2023

Oznamujeme, že dňa 5.1.2023 vo veku 64 rokov zomrel náš rodák Milan Brezina. Zádušná omša za zosnulého bude 10.1.2023 o 14:00 hod. v kostole v Bohdanovciach nad Trnavou a po nej pohreb na miestnom cintoríne.

Stanislava Žigová 1

Stanislava Žigová

Dátum: 23. 12. 2022

Oznamujeme, že dňa 23.12.2022 vo veku 59 rokov zomrela Stanislava Žigová, rod. Malovcová. Zádušná omša za zosnulú bude 27.12.2022 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Anna Štefánková-Heribanová 1

Anna Štefánková-Heribanová

Dátum: 10. 12. 2022

Oznamujeme, že dňa 10.12.2022 vo veku 94 rokov zomrela Anna Štefánková-Heribanová. Zádušná omša za zosnulú bude 13.12.2022 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Helena Brímusová 1

Helena Brímusová

Dátum: 28. 11. 2022

Oznamujeme, že dňa 28.11.2022 vo veku 81 rokov zomrela Helena Brímusová. Zádušná omša za zosnulú bude 1.12.2022 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Suchej nad Parnou.

#

Mária Sedláčková

Dátum: 23. 11. 2022

Oznamujeme, že dňa 23.11.2022 vo veku 64 rokov zomrela Mária Sedláčková rod. Orihelová. Zádušná omša za zosnulú bude 27.11.2022 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej pohreb o 14:30 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Jozef Lošonský 1

Jozef Lošonský

Dátum: 21. 11. 2022

Oznamujeme, že dňa 21.11.2022 vo veku 75 rokov zomrel Jozef Lošonský. Zádušná omša za zosnulého bude 24.11.2022 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej pohreb na cintoríne v Suchej nad Parnou.

#

Bohumil Gálus

Dátum: 16. 11. 2022

Oznamujeme, že dňa 16.11.2022 vo veku 55 rokov zomrel Bohumil Gálus. Zádušná omša za zosnulého bude 21.11.2022 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej pohreb na cintoríne v Suchej nad Parnou.

#

Zuzana Taligová

Dátum: 8. 11. 2022

Oznamujeme, že dňa 8.11.2022 vo veku 94 rokov zomrela Zuzana Taligová rod. Potočná. Zádušná omša za zosnulú bude 14.11.2022 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej pohreb na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Helena Tajcnárová 1

Helena Tajcnárová

Dátum: 27. 10. 2022

Oznamujeme, že dňa 27.10.2022 vo veku 100 rokov zomrela Helena Tajcnárová. Zádušná omša za zosnulú bude 31.10.2022 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej pohreb na cintoríne v Suchej nad Parnou.

#

Mária Stanová

Dátum: 7. 10. 2022

Oznamujeme, že dňa 7.10.2022 vo veku 83 rokov zomrela Mária Stanová. Zádušná omša za zosnulú bude 13.10.2022 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej pohreb na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Oľga Paulovičová 1

Oľga Paulovičová

Dátum: 7. 10. 2022

Oznamujeme, že dňa 7.10.2022 vo veku 79 rokov zomrela Oľga Paulovičová rod. Debrecká. Zádušná omša za zosnulú bude 12.10.2022 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej pohreb na cintoríne v Suchej nad Parnou.

#

Mária Benovičová

Dátum: 7. 10. 2022

Oznamujeme, že dňa 7.10.2022 vo veku 81 rokov zomrela Mária Benovičová. Zádušná omša za zosnulú bude 11.10.2022 o 15:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej pohreb na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Milan Bobek 1

Milan Bobek

Dátum: 14. 9. 2022

Oznamujeme, že dňa 14.9.2022 vo veku 60 rokov zomrel Milan Bobek. Zádušná omša za zosnulého bude 20.9.2022 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej pohreb na cintoríne v Suchej nad Parnou.

#

Ľudmila Fridrichová

Dátum: 4. 9. 2022

Oznamujeme, že dňa 4.9.2022 vo veku 81 rokov zomrela Ľudmila Fridrichová. Zádušná omša za zosnulú bude 8.9.2022 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej pohreb na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Milan Pravda 1

Milan Pravda

Dátum: 2. 9. 2022

Oznamujeme, že dňa 2.9.2022 vo veku 81 rokov zomrel Milan Pravda. Zádušná omša za zosnulého bude 7.9.2022 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej pohreb na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Viliam Štefanička 1

Viliam Štefanička

Dátum: 1. 9. 2022

Oznamujeme, že dňa 1.9.2022 vo veku 79 rokov zomrel Viliam Štefanička. Zádušná omša za zosnulého bude 6.9.2022 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej pohreb na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Ján Kuracina 1

Ján Kuracina

Dátum: 26. 7. 2022

Oznamujeme, že dňa 26.7.2022 vo veku 73 rokov zomrel Ján Kuracina. Zádušná omša za zosnulého bude 3.8.2022 o 14:00 hod. v kostole vo Zvončíne a po nej pohreb na cintoríne vo Zvončíne.

František Benovič 1

František Benovič

Dátum: 22. 7. 2022

Oznamujeme, že dňa 22.7.2022 vo veku 85 rokov zomrel František Benovič. Zádušná omša za zosnulého bude 27.7.2022 o 15:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej pohreb na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Štefánia Šajdová 1

Štefánia Šajdová

Dátum: 19. 7. 2022

Oznamujeme, že dňa 19.7.2022 vo veku 92 rokov zomrela Štefánia Šajdová. Zádušná omša za zosnulú bude 21.7.2022 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou po nej posledná rozlúčka na miestnom cintoríne.

Pavel Ilavský 1

Pavel Ilavský

Dátum: 26. 6. 2022

Oznamujeme, že dňa 26.6.2022 vo veku 85 rokov zomrel Pavel Ilavský. Zádušná omša za zosnulého bude 30.6.2022 o 15:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej pohreb na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Pavel Klimo 1

Pavel Klimo

Dátum: 25. 6. 2022

Oznamujeme, že dňa 25.6.2022 vo veku 79 rokov zomrel Pavel Klimo. Zádušná omša za zosnulého bude 27.6.2022 o 15:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej pohreb na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Jarmila Benovičová 1

Jarmila Benovičová

Dátum: 15. 6. 2022

Oznamujeme, že dňa 15.6.2022 vo veku 68 rokov zomrela Jarmila Benovičová. Zádušná omša za zosnulú bude 17.6.2022 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou po nej posledná rozlúčka na miestnom cintoríne.

#

Mária Hajdušeková

Dátum: 5. 6. 2022

Oznamujeme, že dňa 5.6.2022 vo veku 79 rokov zomrela Mária Hajdušeková. Zádušná omša za zosnulú bude 7.6.2022 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou po nej posledná rozlúčka na miestnom cintoríne.

#

Milan Malovec

Dátum: 5. 6. 2022

Oznamujeme, že dňa 5.6.2022 vo veku 68 rokov zomrel Milan Malovec. Zádušná omša za zosnulého bude 9.6.2022 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou a po nej pohreb na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Ivan Lysý 1

Ivan Lysý

Dátum: 28. 4. 2022

Oznamujeme, že dňa 28.4.2022 vo veku 77 rokov zomrel Ivan Lysý. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 30.4.2022 po omši, ktorá bude o 14:00 hod., na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Jozefa Malovcová 1

Jozefa Malovcová

Dátum: 20. 4. 2022

Oznamujeme, že dňa 20.4.2022 vo veku 83 rokov zomrela Jozefa Malovcová rod. Hečková. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 23.4.2022 o 14:00 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou. Zádušná omša za zosnulú bude o 13:30 hod. vo farskom kostole v Suchej nad Parnou.

Peter Vozák 1

Peter Vozák

Dátum: 16. 3. 2022

Oznamujeme, že dňa 16.3.2022 vo veku 72 rokov zomrel Peter Vozák. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 21.3.2022 o 15:00 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou.

#

Viliam Oboril

Dátum: 14. 3. 2022

Oznamujeme, že dňa 14.3.2022 vo veku 65 rokov zomrel Viliam Oboril. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 17.3.2022 o 10:00 v obradnej sieni Gloria.

#

Mária Gažová

Dátum: 8. 3. 2022

Oznamujeme, že dňa 8.3.2022 vo veku 73 rokov zomrela Mária Gažová rod. Oborilová. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 12.3.2022 o 14:00 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Jozef Lančarič 1

Jozef Lančarič

Dátum: 1. 3. 2022

Oznamujeme, že dňa 1.3.2022 vo veku 82 rokov zomrel Jozef Lančarič. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 7.3.2022 o 13:45 hod. na cintoríne na ulici Terézie Vansovej v Trnave.

Jozef Štefánek 1

Jozef Štefánek

Dátum: 15. 2. 2022

Oznamujeme, že dňa 15.2.2022 vo veku 87 rokov zomrel Jozef Štefánek. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 18.2.2022 o 14:30 hod. na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave.

Marián Jankovský 1

Marián Jankovský

Dátum: 5. 2. 2022

Oznamujeme, že dňa 5.2.2022 vo veku 66 rokov zomrel Marián Jankovský. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 8.2.2022 o 14:00 hod. v kostole a následne na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Robert Lenner 1

Robert Lenner

Dátum: 17. 1. 2022

Oznamujeme, že dňa 14.1.2022 vo veku 81 rokov zomrel Robert Lenner.

MUDr. Jozef Oboril 1

MUDr. Jozef Oboril

Dátum: 28. 12. 2021

Oznamujeme, že dňa 28.12.2021 vo veku 88 rokov zomrel rodák MUDr. Jozef Oboril. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 5.1.2022 o 13:45 hod. na cintoríne Terézie Vansovej v Trnave.

Mária Hečková 1

Mária Hečková

Dátum: 7. 12. 2021

Oznamujeme, že dňa 7.12.2021 vo veku 91 rokov zomrela Mária Hečková. Posledná rozlúčka s ňou bude 12.12.2021 o 14:00 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Mária Gergelová 1

Mária Gergelová

Dátum: 2. 12. 2021

Oznamujeme, že dňa 2.12.2021 vo veku 84 rokov zomrela Mária Gergelová. Posledná rozlúčka s ňou bude 8.12.2021 o 14:00 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Mária Suchánová 1

Mária Suchánová

Dátum: 26. 11. 2021

Oznamujeme, že dňa 26.11.2021 vo veku 80 rokov zomrela Mária Suchánová. Posledná rozlúčka s ňou bude 30.11.2021 o 13:00 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou.

#

Jaroslav Jelačič

Dátum: 22. 11. 2021

Oznamujeme, že dňa 20.11.2021 vo veku 59 rokov zomrel Jaroslav Jelačič. Posledná rozlúčka s ním bude 23.11.2021 o 13:00 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Igor Blahút 1

Igor Blahút

Dátum: 8. 11. 2021

Oznamujeme, že dňa 8.11.2021 vo veku 56 rokov zomrel Igor Blahút. Posledná rozlúčka s ním bude 13.11.2021 o 13:00 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Štefánia Malovcová 1

Štefánia Malovcová

Dátum: 3. 11. 2021

Oznamujeme, že dňa 3.11.2021 vo veku 80 rokov zomrela Štefánia Malovcová. Posledná rozlúčka s ním bude 5.11.2021 o 14:30 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Vladimír Kuna 1

Vladimír Kuna

Dátum: 3. 11. 2021

Oznamujeme, že dňa 3.11.2021 vo veku 66 rokov zomrel Vladimír Kuna.

Bohumil Žofčík 1

Bohumil Žofčík

Dátum: 6. 10. 2021

Oznamujeme, že dňa 1.10.2021 vo veku 43 rokov zomrel Bohumil Žofčík. Posledná rozlúčka s ním bude 8.10.2021 o 14:30 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou.

Pavol Vavro 1

Pavol Vavro

Dátum: 20. 9. 2021

64 rokov, zomrel 13.9.2021, posledná rozlúčka bude 21.9.2021 o 15:00 hod. na cintoríne v Modranke

Anna Janktová 1

Anna Janktová

Dátum: 19. 9. 2021

Oznamujeme, že dňa 19.9.2021 vo veku 81 rokov zomrela Anna Janktová. Posledná rozlúčka s ňou bude 22.9.2021 o 14:00 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou

#

Ľudmila Brestovanská

Dátum: 5. 8. 2021

77 rokov, zomrela 5.8.2021, posledná rozlúčka bude 10.8.2021 o 14:00 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou

Ľubor Kobetič 2

Ľubor Kobetič

Dátum: 30. 6. 2021

77 rokov, zomrel 30.6.2021, posledná rozlúčka bude 6.7.2021 o 14:00 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou

Ľubomír Minarovič 1

Ľubomír Minarovič

Dátum: 23. 6. 2021

68 rokov, zomrel 21.6.2021, posledná rozlúčka bude 23.6.2021 o 15:00 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou

Jozef Sokol 1

Jozef Sokol

Dátum: 31. 5. 2021

87 rokov, zomrel 28.5.2021, posledná rozlúčka bude 31.5.2021 o 15:00 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou

PhDr. Viliam Turčány CSc. PhD.  1

PhDr. Viliam Turčány CSc. PhD.

Dátum: 10. 5. 2021

93 rokov, zomrel 10.5.2021, posledná rozlúčka bude 14.5.2021 na cintoríne v Suchej nad Parnou po omši, ktorá bude o 14:00 vo farskom kostole

Jozef Lužák 1

Jozef Lužák

Dátum: 16. 4. 2021

79 rokov, zomrel 15.4.2021, posledná rozlúčka bude 20.4.2021 o 14:00 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou

Jozef Fridrich 1

Jozef Fridrich

Dátum: 30. 3. 2021

68 rokov, zomrel 30.3.2021, posledná rozlúčka bude 6.4.2021 o 14:00 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou

Štefan Hajdušek 1

Štefan Hajdušek

Dátum: 25. 3. 2021

81 rokov, zomrel 25.3.2021, posledná rozlúčka bude 30.3.2021 o 14:00 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou

Štefánia Jarábková 1

Štefánia Jarábková

Dátum: 18. 3. 2021

83 rokov, zomrela 12.3.2021, posledná rozlúčka bude 23.3.2021 o 13:45 hod. na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave

#

Pavol Horňák

Dátum: 3. 3. 2021

72 rokov, zomrel 3.3.2021, posledná rozlúčka bude 8.3.2021 o 13:00 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou

Milan Rezbárik 1

Milan Rezbárik

Dátum: 28. 2. 2021

78 rokov, zomrel 28.2.2021, posledná rozlúčka bude 5.3.2021 o 13:00 hod. na cintoríne v Šúrovciach

Jung Jozef 1

Jung Jozef

Dátum: 22. 2. 2021

80 rokov, zomrel 20.2.2021, posledná rozlúčka bude 25.2.2021 o 13:00 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou

Oľga Surová 1

Oľga Surová

Dátum: 18. 2. 2021

69 rokov, zomrela 18.2.2021, posledná rozlúčka bude 23.2.2021 o 13:00 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou

Karla Žofčíková 1

Karla Žofčíková

Dátum: 13. 2. 2021

67 rokov, zomrela 13.2.2021, posledná rozlúčka bude 20.2.2021 o 13:00 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou

Anna Forgáčová 1

Anna Forgáčová

Dátum: 4. 2. 2021

86 rokov, zomrela 4.2.2021, posledná rozlúčka bude 10.2.2021 o 13:00 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou

Vojtech Martinkovič 1

Vojtech Martinkovič

Dátum: 2. 2. 2021

74 rokov, zomrel 2.2.2021, posledná rozlúčka bude 9.2.2021 o 13:00 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou

Vladimír Šesták 1

Vladimír Šesták

Dátum: 31. 1. 2021

48 rokov, zomrel 31.1.2021, posledná rozlúčka bude 4.2.2021 o 12:30 hod. na cintoríne v Hornom Dubovom

Anna Popovičová 1

Anna Popovičová

Dátum: 31. 1. 2021

75 rokov, zomrela 31.1.2021, posledná rozlúčka bude 8.2.2021 o 13:00 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou

Ružena Štefaničková 1

Ružena Štefaničková

Dátum: 23. 1. 2021

92 rokov, zomrela 23.1.2021, posledná rozlúčka bude 30.1.2021 o 13:00 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou

Terézia Jančovičová 1

Terézia Jančovičová

Dátum: 20. 1. 2021

78 rokov, zomrela 20.1.2021, posledná rozlúčka bude 23.1.2021 o 13:00 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou

Anna Balážová 1

Anna Balážová

Dátum: 12. 1. 2021

89 rokov, zomrela 12.1.2021, posledná rozlúčka bude 15.1.2021 o 13:00 hod. na cintoríne v Suchej nad Parnou

Valéria Viskupičová 2

Valéria Viskupičová

Dátum: 27. 12. 2020

92 rokov, zomrela 27.12.2020, posledná rozlúčka bude 30.12.2020 o 14:00 hod. v kostole v Suchej nad Parnou

Anna Marekovičová 1

Anna Marekovičová

Dátum: 25. 12. 2020

86 rokov

František Kralovič 1

František Kralovič

Dátum: 30. 11. 2020

84 rokov

Ladislav Babušík 1

Ladislav Babušík

Dátum: 11. 11. 2020

62 rokov

Jozef Fančovič 1

Jozef Fančovič

Dátum: 29. 10. 2020

52 rokov

Jozef Moravčík 1

Jozef Moravčík

Dátum: 20. 10. 2020

58 rokov

Terézia Majáková 2

Terézia Majáková

Dátum: 8. 10. 2020

90 rokov, zomrela 8.10.2020

Anna Kuracinová 1

Anna Kuracinová

Dátum: 7. 10. 2020

77 rokov

Mária Galgóciová

Mária Galgóciová

Dátum: 30. 9. 2020

83 rokov

hrčka

JUDr. Štefan Hrčka, Phd.

Dátum: 16. 10. 2019

57 rokov

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Plán zvozu odpadu

1

Suchofskí hlásnik

k

Územný plán obce

up

Náučné chodníky

ch

Virtuálny cintorín

c

Podrobná mapa obce

mobec

Kronika obce

s

Aerovideo obce

aerovieo

Kniha o obci

kniha

Smútočné oznámenia


Mapa autobusových liniek

a

Verejné obstarávanie

s

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou