Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou

Systém zberu odpadu v obci

 

Obec zberá a separuje odpad týmito spôsobmi:

 1. komunálny odpad - sa zberá do čiernej nádoby a vyváža podľa harmonogramu, nádoby vykladajú domácnosti v čase vývozu pred dom
 2. plasty - sa zberajú do žltej nádoby alebo modrého vreca a vyvážajú sa podľa harmonogramu, nádoby vykladajú domácnosti v čase vývozu pred dom
 3. papier - sa zberá do modrých nádob rozmiestnených po obci na určených stojiskách
 4. sklo - sa zberá do zelených nádob rozmiestnených po obci na určených tojiskách
 5. kuchynský BIO odpad "BRKO" - občania sa môžu rozhodnúť pre kompostovanie, viac informácií v sekcii Zber kuchynského odpadu "BRKO"
 6. jedlé oleje a tuky - sa separujú do do PET fliaš a následne do oranžových nádob umiestnených na určených stojiskách alebo sa odnesú na obecný úrad - viac informácií v sekcii Zber jedlých olejov a tukov
 7. elektroodpad - sa zberá do špeciálnej červenej nádoby zberovej spoločnosti alebo sa vykladá pred dom v dohodnutom čase a obec zabezpečí jeho zber
 8. haluzovina - sa vykladá pred dom v dohodnutom čase a obec zabezpečí jej zber - viac info v sekcii Zber haluzoviny
 9. textil - sa zberá do špeciálnych nádob zberovej spoločnosti rozmiestnených v obci na určených stojiskách
 10. veľkoobjemný odpad - bude možné vyviesť na miesto na to určené, podrobnejšie informácie budeme aktualizovať.

 

V roku 2021 bude v obci nový systém zberu komunálneho a separovaného odpadu

V priebehu tohto roka obec plánuje skvalitniť služby zberu komunálneho a separovaného odpadu. Každá domácnosť bude mať 4 alebo 5 nádob (podľa výberu spôsobu zberu kuchynského odpadu) na separovaný zber:

 1. čierna 120 L – komunálny odpad
 2. modrá 240 L – papier
 3. žltá 240 L – plast
 4. zelená 120 L – sklo
 5. vedierko 15 L – BRKO (iba v prípade, že občania nekompostujú)

Všetky nádoby budú očipované a vážené priamo pri zbere. Vyvážať sa budú len nádoby, ktoré budú mať čip. Čipovací systém bude vedieť tiež rozpoznať, ktorí občania majú nedoplatky a v tomto prípade nebude nádoba vyvezená.

Takto budú občania vedieť koľko odpadu tvoria a separujú a tiež obec bude mať presnejšie dáta o tom, koľko odpadu sa v obci vytvorí a vyseparuje. 

Cieľom zavedenia tohto nového systému je, aby občania tvorili menej komunálneho odpadu a separovali. Tým sa bude znižovať aj poplatok za spracovanie komunálneho odpadu.

O všetkých nastávajúcich zmenách budeme občanov informovať.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Odvoz odpadu 2021

o

Územný plán obce

up

Náučný chodník

ch

Mapa autobusových liniek

a

Podrobná mapa obce

mobec

Aerovideo obce

aerovieo

Kniha o obci

kniha

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

Smútočné oznámenia


Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou