Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou

Systém zberu odpadu v obci

 

Obec zberá a separuje odpad týmito spôsobmi:

 1. komunálny odpad - sa zberá do čiernej nádoby a vyváža podľa harmonogramu, nádoby vykladajú domácnosti v čase vývozu pred dom
 2. plasty - sa zberajú do žltej nádoby alebo modrého vreca a vyvážajú sa podľa harmonogramu, nádoby vykladajú domácnosti v čase vývozu pred dom
 3. papier - sa zberá do modrých nádob rozmiestnených po obci na určených stojiskách
 4. sklo - sa zberá do zelených nádob rozmiestnených po obci na určených tojiskách
 5. kuchynský BIO odpad "BRKO" - občania sa môžu rozhodnúť pre kompostovanie alebo využitie zberu kuchynského odpadu do vedierok - viac informácií o podmienkach tohto zberu v sekcii Zber kuchynského odpadu "BRKO"
 6. jedlé oleje a tuky - sa separujú do do PET fliaš a následne do oranžových nádob umiestnených na určených stojiskách alebo sa odnesú na obecný úrad - viac informácií v sekcii Zber jedlých olejov a tukov
 7. elektroodpad - sa zberá do špeciálnej červenej nádoby zberovej spoločnosti alebo sa vykladá pred dom v dohodnutom čase a obec zabezpečí jeho zber
 8. haluzovina - občania ju môžu odniesť na miesto na to určené, pričom sa nahlásia na obecnom úrade alebo sa vykladá pred dom v dohodnutom čase a obec zabezpečí jej zber - viac info v sekcii Zber haluzoviny
 9. textil - sa zberá do špeciálnych nádob zberovej spoločnosti rozmiestnených v obci na určených stojiskách
 10. veľkoobjemný odpad - bude možné vyviesť na miesto na to určené, podrobnejšie informácie budeme aktualizovať.

 

V roku 2021 bude v obci nový systém zberu komunálneho a separovaného odpadu

V priebehu tohto roka obec plánuje skvalitniť služby zberu komunálneho a separovaného odpadu. Každá domácnosť bude mať 4 alebo 5 nádob (podľa výberu spôsobu zberu kuchynského odpadu) na separovaný zber:

 1. čierna 120 L – komunálny odpad
 2. modrá 240 L – papier
 3. žltá 240 L – plast
 4. zelená 120 L – sklo
 5. vedierko 15 L – BRKO (iba v prípade, že občania nekompostujú)

Všetky nádoby budú očipované a vážené priamo pri zbere. Vyvážať sa budú len nádoby, ktoré budú mať čip. Čipovací systém bude vedieť tiež rozpoznať, ktorí občania majú nedoplatky a v tomto prípade nebude nádoba vyvezená.

Takto budú občania vedieť koľko odpadu tvoria a separujú a tiež obec bude mať presnejšie dáta o tom, koľko odpadu sa v obci vytvorí a vyseparuje. 

Cieľom zavedenia tohto nového systému je, aby občania tvorili menej komunálneho odpadu a separovali. Tým sa bude znižovať aj poplatok za spracovanie komunálneho odpadu.

O všetkých nastávajúcich zmenách budeme občanov informovať.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Odvoz odpadu 2021

o

Územný plán obce

up

Náučný chodník

ch

Mapa autobusových liniek

a

Aerovideo obce

aerovieo

Kniha o obci

kniha

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

Smútočné oznámenia

16.4.2021 Jozef Lužák

30.3.2021 Jozef Fridrich


SMS info

SMS info

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou