Menu
Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou

Kontakty

 

Stránkové hodiny

 

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:30
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok 8:00-12:00 13:00-15:30
Piatok nestránkový deň

 

Adresa a fakturačné údaje

 

Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou 68
919 01  Suchá nad Parnou

IČO: 00313009
DIČ: 2021175695

IBAN: SK74 5600 0000 0010 2475 7002 (Prima banka Slovensko, a.s.)
 

E-schránka

 

E0000313009

 

Starosta

 

Ing. Martin Glončák
+421 918 934 038
starosta@suchanadparnou.sk

 

Agendy

 

Oblasť:

 • matrika pre obce Suchá nad Parnou, Zvončín, Košolná a Dlhá
 • evidencia obyvateľov - ohlasovanie pobytu; evidencia domov a bytov - prideľovanie súpisných čísel; register adries
 • osvedčovanie podpisov a listín
 • vydávanie rybárskych lístkov
 • evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov
 • rozhlas
 • voľby
 • civilná ochrana

Mgr. Ivana Horváthová

+421 907 571 335
ivana.horvathova@suchanadparnou.sk


Oblasť:

 • stavebná agenda
 • výrub stromov
 • obhliadky v teréne
 • inžiniering projektov
 • nahlasovanie porúch a závad (osvetlenie, odvoz odpadu, cesty...)

Ing. Rastislav Fridrich

+421 918 945 687
rastislav.fridrich@suchanadparnou.sk


Oblasť:

 • daň z nehnuteľností
 • poplatky za odpad a daň za psa
 • podateľňa
 • registratúra
 • pokladňa
 • civilná ochrana

Ing. Zuzana Hečková

+421 911 388 252

zuzana.heckova@suchanadparnou.sk


Oblasť:

 • projektový manažment,  žiadosti o dotácie
 • spracovanie a správa zmlúv a objednávok
 • verejné obstarávanie
 • správa úradnej tabule obce
 • správa webovej stránky obce
 • agenda a spracovanie dokumentov obecného zastupiteľstva a odborných komisií
 • priestupkové (správne) konania
 • personálna agenda
 • sociálna agenda

JUDr. Marcela Šúbertová

+421 907  572 922

marcela.subertova@suchanadparnou.sk
 


Oblasť:

 • zabezpečovanie kultúrnej, spoločenskej a osvetovej činnosti obce a obecnej knižnice
 • správa a vedenie obecnej knižnice
 • koordinácia prenájmu kultúrneho domu
 • zabezpečovanie licencií a povolení pre kultúrne a športové podujatia obce
 • riešenie problematiky komunít a ich rozvoja
 • príprava obecných novín a iných publikácií
 • správa cintorína

Ing. Michaela Malá

+421 907 560 701
michaela.mala@suchanadparnou.sk


Oblasť:

 • účtovníctvo
 • rozpočet
 • mzdy
 • agenda školstva

Ing. Stanislava Šajbidorová

+421 907  569 525
stanislava.sajbidorova@suchanadparnou.sk


 

Hlavný kontrolór obce

Ing. Alena Gergelová

alenka.gergelova@gmail.com

 

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Plán zvozu odpadu

1

Suchofskí hlásnik

k

Územný plán obce

up

Náučné chodníky

ch

Virtuálny cintorín

c

Podrobná mapa obce

mobec

Kronika obce

s

Aerovideo obce

aerovieo

Kniha o obci

kniha

Smútočné oznámenia


Mapa autobusových liniek

a

Verejné obstarávanie

s

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou