Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou

Kontakty

 

 

Úradné hodiny

 

Obený úrad je do odvolania pre verejnosť zatvorený. *

 

* Obecný úrad pristúpil k obmedzeniu stránkových hodín pre verejnosť na základe uznesenia Vlády SR č. 77/2021, ktorým sa sprísňujú opatrenia a obmedzuje sa pohyb obyvateľov z dôvodu zhoršenia pandemickej situácie na území SR. Zamestnanci teda vybavujú stránky bez osobného kontaktu s občanmi. Cesta na obecný úrad za účelom vybavenia agendy ako je napr. prihlásenie na trvalý/prechodný pobyt, podanie daňového priznania, osvedčovanie podpisov a listín, nie je uvedená medzi výnimkami zo zákazu vychádzania. Žiadame teda občanov, aby svoje záležitosti vybavovali emailom alebo telefonicky. Na vyybavenie pohrebu a sobáša ako mimoriadnych životných situácií sa zákaz vychádzania nevzťahuje. Tie môžete vybaviť počas stránkových hodín:

Pondelok 8:00-11:00 -
Utorok 8:00-11:00 -
Streda 8:00-11:00 14:00-17:00
Štvrtok 8:00-11:00 -
Piatok nestránkový deň

 

Pri vybavovaní stránok sa dodržujú opatrenia:

 • povinné prekrytie horných dýchacích ciest 
 • povinné rukavice alebo dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy
 • odstupy 2 metre medzi občanmi v rade
 • stránky sa vybavujú vo vestibule na určených obslužných miestach
 • na návštevu úradu sa hláste zazvonením na zvonček umiestnený vo vestibule a referentka príde za Vami
 • zapíste sa do knihy návštev

 

Adresa

 

Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou 68
919 01  Suchá nad Parnou

IČO: 00313009
DIČ: 2021175695

IBAN: SK98 0200 0000 0000 0432 0212

 

Starosta

 

Ing. Martin Glončák
+421 918 934 038
starosta@suchanadparnou.sk

 

Agendy

 

 • matrika pre obce Suchá nad Parnou, Zvončín, Košolná a Dlhá
 • stavebná agenda
 • evidencia obyvateľov
  • ohlasovanie pobytu
  • evidencia domov a bytov - prideľovanie súpisných čísel
  • register adries
 • osvedčovanie podpisov a listín
 • vydávanie rybárskych lístkov
 • evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov
 • voľby
Mária Izakovičová 
+421 907 560 701
maria.izakovicova@suchanadparnou.sk

 • osvedčovanie podpisov a listín
 • správa cintorína
 • kultúra a podujatia
 • rozhlas
 • nahlasovanie porúch a závad (osvetlenie, odvoz odpadu, cesty...)
 • zástupkyňa matrikárky
Helena Tajcnárová
+421 911 388 252
helena.tajcnarova@suchanadparnou.sk

 • daň z nehnuteľností
 • poplatky za odpad
 • poplatky za psa
 • podateľňa
 • registratúra
 • pokladňa
Mgr. Ivana Horváthová
+421 907 571 335
ivana.horvathova@suchanadparnou.sk

 • materiálovo-technické zabezpečenie
 • príprava projektov k žiadostiam o dotácie a zmlúv
 • verejné obstarávanie
 • úradná tabuľa
 • správa webovej stránky a facebooku
 • administratíva
 • propagácia obce
Ing. Kamila Královičová

+421 907  572 922
kamila.kralovicova@suchanadparnou.sk


 • účtovníctvo
 • ekonómka
Ing. Stanislava Šajbidorová
+421 907  569 525
stanislava.sajbidorova@suchanadparnou.sk

 • hlavný kontrolór
Ing. Alena Gergelová
alenka.gergelova@gmail.com

 

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Odvoz odpadu 2021

odpad

Územný plán obce

up

Náučný chodník

ch

Mapa autobusových liniek

a

Aerovideo obce

aerovieo

Kniha o obci

kniha

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

Smútočné oznámenia

30.3.2021 Jozef Fridrich

28.2.2021 Milan Rezbárik


SMS info

SMS info

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou