Menu
Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou

Zber kuchynského odpadu "BRKO"

 

Biologicky rozložiteľný odpad je:

 • biologicky rozložiteľný záhradný odpad - najmä kvety, konáre, lístie, pokosená tráva...
 • biologicky rozložiteľný kuchynský odpad – šupky zo zeleniny a ovocia, kávový výluh, malé množstvá zvyškov varených jedál... (ďalej ako „BRKO“)

Občania musia tento odpad kompostovať:

 • občania odpad odseparujú a zrecyklujú vo svojej domácnosti a na svojich pozemkoch
 • v tomto prípade nebude zaťažená obec službami zberu tohto odpadu, a teda sa nebude týmto občanom zvyšovať poplatok za zber komunálneho odpadu
 • občania sú však povinní predložiť obci o kompostovaní čestné vyhlásenie. Obec bude oprávnená kontrolovať na mieste, či sa aj čestné vyhlásenie v domácnosti skutočne napĺňa. Tlačivo čestného vyhlásenia bude distribuované občanom do schránok do každej domácnosti alebo si ho môžete stiahnuť na stráne obce TU. Prosíme tlačivo podpísať a doručiť na obecný úrad napr. do schránky pri vchode do úradu.

V obci sú umiestnené 120 litrové hnedé nádoby na 10 miestach v obci:

 1. Potraviny Autnerová
 2. Ružová dolina
 3. Vlčia dolina
 4. Husacie námestie
 5. Priehrada pred chatou č. 1154 t.z. o ulicu nižšie ako je hlavné stojisko kontajnerov pri Háji
 6. Bytovka č. 695
 7. Bytovka č. 53
 8. Bytovka Pri mlyne
 9. Lúčky
 10. Orešanská ulica oproti Vyhliadke.

Vývoz nádob bude prebiehať v týždennej frekvencii.


Čo patrí do kuchynského odpadu:

 • odrezky zeleniny a ovocia
 • odrezky mäsových výrobkov
 • zbytky kávy a čaju
 • zvyšky varenej stravy
 • škrupiny z vajec a orchov
 • kosti
 • syry a mliečne výrobky
 • starý chlieb a pečivo

Nepatrí tam iný kuchynský odpad ani jedlé oleje a tuky.

Odpad je najlepšie hádzať do nádoby bez obalu. Ak v obale, tak može byť aj plastové vrecko.

 

Prečo separovať BIO odpad?

 

Polovicu komunálneho odpadu tvorí bioodpad

Každý obyvateľ na Slovensku vyprodukuje 359 kg odpadu ročne, z ktorého až 45 % tvorí biologicky rozložiteľný odpad. Každá smetná nádoba pri dome či bytovke teda obsahuje skoro polovicu bioodpadu. Nádoby teda odchádzajú na skládky aj s odpadom, ktorý tam nepatrí. Preto v našej obci začíname projekt domáceho kompostovania, ktorý by mal byť účinnou cestou k tomu, aby toto obrovské  množstvo zeleného odpadu nekončilo na skládke. 

 

Kuchynský odpad už nebude v čiernej nádobe, pribudne hnedá

Podľa zákona o odpadoch kuchynský odpad nemôžeme hádzať do čiernej smetnej nádoby pre komunálny odpad ako zmesový odpad. Musí byť zhodnocovaný napríklad kompostovaním alebo triedený. Prečo to tak je?
Bioodpad z domácností sa donedávna umiestňoval do komunálneho odpadu. Skládky komunálneho odpadu začali však naberať nekontrolované rozmery. Začali sa preto zatvárať a za uskladnenie komunálneho odpadu vyberajú stále väčšie poplatky. Vývoz komunálneho odpadu teda je a bude stále drahší.
Zmiešavanie bioodpadu a kuchynského odpadu s komunálnym odpadom spôsobuje škodlivé a nekontrolovateľné reakcie na skládkach. Keď sa tieto hnijúce zvyšky potravín na skládkach rozkladajú, vzniká skládkový plyn zložený z metánu, oxidov dusíka a zo sírovodíka. Ten je jedným z hlavných atmosférických stopových plynov zodpovedných za vznik skleníkového efektu a narastanie globálneho otepľovania. Vzniká tiež značné riziko aj pre podzemné vody. Ide o živnú pôdu pre šírenie baktérií, z čoho vyplývajú aj zdravotné riziká. Práve z týchto dôvodov sa v spoločnosti pristúpilo k zmenám v oblasti nakladania s komunálnym a biologicky rozložiteľným odpadom. 
 

Najlepšie je kompostovať

Najlepšie by bolo, keby kuchynský bioodpad ani nevznikal resp. aby sme minimalizovali jeho vznik. Ak ale už v našich domácnostiach vzniká, je preto najlepšie zhodnotiť ho kompostovaním.
Veľa obyvateľov našej obce už kompostuje na svojich domácich kompostoviskách, napríklad si vytvorili kopu, vybudovali drevený zásobník, alebo zakúpili domáci kompostér.
V prípade, že domácnosti túto možnosť nemajú, prichádza na rad triedený zber. Obec je podľa zákona od tohto roka teda povinná zabezpečiť v obci zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Na štandardnom zberovom mieste preto pribudnú hnedé nádoby v objeme 120 litrov. Zber bude prebiehať v týždennej frekvencii.
Cieľom obce je nezvyšovať náklady obce na nakladanie s odpadmi a nezvyšovať poplatok za komunálny odpad. Za domáce kompostovanie obec plánuje v budúcnosti zodpovedné domácnosti odmeniť. Domácnosti, ktoré si kompostovanie nevedia zabezpečiť (napr. aj s inou domácnosťou), budú musieť mať od januára 2022 aj hnedú nádobu na zber BIO odpadu.  V tomto prípade budú občania (okrem poplatku za komunálny odpad) platiť aj poplatok za prenájom nádob na biologický rozložiteľný odpad 28,- EUR na rok vzhľadom k zvýšeným nákladom so zabezpečovaním tejto služby pre obec.
 

Veríme, že pochopíte vážnosť triedenia biologického odpadu. Spoločne zabezpečíme jeho zhodnotenie tam, kde vzniká, čiže priamo vo vašej domácnosti. Jedine tak, môžeme znížiť množstvo komunálneho odpadu vyvážaného z obce.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Plán zvozu odpadu

1

Suchofskí hlásnik

k

Územný plán obce

up

Náučné chodníky

ch

Virtuálny cintorín

c

Podrobná mapa obce

mobec

Kronika obce

s

Aerovideo obce

aerovieo

Kniha o obci

kniha

Smútočné oznámenia

21.3.2024 Mária Gregušová

11.3.2024 Ján Babiš

23.2.2024 Šimon Cibira


Mapa autobusových liniek

a

Verejné obstarávanie

s

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou