Menu
Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou

Najčastejšie otázky a odpovede k zmenám v odpadovom hospodárstve

Najčastejšie otázky a odpovede k zmenám v odpadovom hospodárstve 1

Teší nás Váš záujem a otázky na tému triedenia odpadu. Máme radosť z Vášho záujmu o kompostéry, aj z Vašich predsavzatí, že už nebudete vyhadzovať trávu a ovocie do "komunálu", ale začnete ich kompostovať. Určite to bude náročnejšie a menej pohodlné, ale veríme, že každá zmena sa začína zdola.

Týmto odpovedáme na Vaše najčastejšie otázky k danej téme:

  1. Nádoba na zmesový odpad by mala byť čierna, v prípade, že už máte zakúpenú inú farbu, tak to bude akceptované. Vaše plastové nádoby na zmesový komunálny odpad sa nemusia meniť, ani nakupovať nové. Problém s čipovaním sa môže vyskytnúť pri plechových nádobách, alebo pri neštandardných typoch nádob.

Pred samotným čipovaním nádob, bude v termíne zberu komunálneho odpadu zrealizovaný audit týchto nádob. Pri nevyhovujúcej nádobe na komunál si bude musieť majiteľ zaobstarať nový - vyhovujúci typ nádoby. Pri nákupe novej nádoby na komunál, napríklad pri výmene plechovej, si však prosím obstarajte nádobu čiernej, nie inej farby.

Jednotlivé domácnosti nemusia disponovať všetkými 3 nádobami na separovaný zber. Po zrušení stojísk v dedine budú mať občania možnosť vyviesť jednotlivé vytriedené zložky a bioodpad na zberný dvor. Tam sa však ich hmotnosť za jednotlivé domácnosti nebude evidovať a občania tak nebudú zapojení do systému zliav.     

O termíne, kedy bude možné o tieto nádoby požiadať budete informovaní s dostatočným predstihom, zatiaľ Vás len informujeme, ako bude separovanie prebiehať. Ak bude vaša domácnosť disponovať nádobami na separovaný odpad, bude pri ich zbere možné zistiť zberovým autom hmotnosť  vyseparovaných komodít za jednotlivé domácnosti. Mechový zber separovaného odpadu po zriadení zberného dvora už nebude možný.

Občanov, ktorí zodpovedne pristúpia ku kompostovaniu bioodpadu a zároveň separovaním do vlastných nádob na triedený zber vyprodukujú minimálne množstvo zmesového komunálneho odpadu, plánuje obec v budúcnosti aj finančne motivovať.

  1. Občania, ktorí už žlté 240 l nádoby na plasty v minulosti dostali od obce zadarmo, sú u nás zaevidovaní a nárok na výpožičku ďalšej nádoby už nemajú.
  1. Aj domácnosti, ktoré už kompostujú, ale vlastný kompostér im kapacitne nepostačuje, si môžu na obecnom úrade požiadať o výpožičku nového kompostéra ešte do 7.7.21 mailom na emailovej adrese ivana.horvathova@suchanadparnou.sk.
  1. Na kuchynský bioodpad sú aktuálne k dispozícii 4 hnedé bio nádoby: pri školskej bytovke, medzi bytovkou a obecným úradom a pri bytovke na Mlyne. Patria tam napr. zvyšky vareného a nevareného jedla, polievky, kosti, ale aj menu boxy so zvyškom jedla, majonéza alebo paštéta v skle, konzervy obsahujúce mäso, vákuovo balené syry, šunky, jogurty v téglikoch, a iný kuchynský odpad, ktorý tam môžete hádzať aj v klasických mikroténových sáčkoch. Niekoľkí z Vás, ste vyjadrili záujem o nádoby na kuchynský odpad pred Vašimi rodinnými domami. Pre Vašu informáciu, pri odvoze 120 l nádoby 1 x za týždeň stojí táto služba až do 40 EUR mesačne. Preto vidíme ako riešenie pre rodinné domy kompostovanie, veľa ľudí v našej obci chová, určite sa potešia suchému pečivu, ovociu, alebo zelenine, ktoré sú pre vás už nepoužiteľné. Pri obecnom úrade a pri školskej bytovke sú dve žlté 120l smetné nádoby na jedlý olej. Ten tam prosím vkladajte vo fľašiach, v žiadnom prípade ho tam nevlievajte, ďakujeme.
  1. Čo sa týka situácie na bytovkách, už sme viacerých z Vás osobne vyzvali, aby ste sa všetci vlastníci stretli a dali nám jednotne za každú bytovku vedieť, či máte aj naďalej záujem o hnedé nádoby pri Vašich bytových domoch, alebo si chcete od nás vypožičať kompostér na komunitné kompostovanie. Pri komunitnom kompostovaní, by ste si zvolili jedného ,,kompostmajstera“, ktorý by mal od kompostoviska kľúče a zároveň by za celý proces kompostovania zodpovedal. Musíte sa dohodnúť, či chcete ako doteraz veľké nádoby (1100 l, alebo 120 l - jednu za každý byt) ich zabezpečenie pred cudzou osobou si však musíte vyriešiť sami.
  1. Vybudovanie zberného dvora. Plánovaná doba realizácie: január 2022. Zberný dvor sa bude nachádzať vedľa areálu družstva a prístup k nemu bude z cesty do Vlčej doliny pri odbočke na vodáreň.
  1. Chatová oblasť. Obecný úrad má v pláne spevniť cestu, ktorá sa nachádza o jednu úroveň nižšie pod „hlavnou“ ulicou. Tým pádom, sa bude dať dostať zvozovému autu aj na túto ulicu. Čierne 1100 l budú po vybudovaní zberného dvora stiahnuté.
  1. Za "skládkovanie" bioodpadu, ale aj akéhokoľvek iného odpadu, na iné miesto určené obcou, alebo ukladanie iného druhu odpadu, ako toho, pre ktorý je zberná nádoba určená, obec ukladá pokuty podľa zákona o odpadoch. V blízkej budúcnosti, chceme na všetky miesta, kde sú nelegálne skládky umiestniť kamery a značky s upozornením a výškou pokuty. Tieto skládky budú vyčistené na náklady obce, a teda za peniaze nás všetkých. Škoda, tieto financie mohli byť využité celkom inak, zmysluplnejšie...
  1. Otázka čo so vzniknutým odpadom znamená, že už je neskoro. Lepšie je pýtať sa, ako mu predchádzať. Radšej nečakajme na obec, alebo na štát, že ho niekam odvezie a niekde sa „stratí“. Ponúkame linky na pár stránok pre inšpiráciu:
Dátum vloženia: 6. 7. 2021 8:35
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 7. 2021 11:39
Autor: JUDr. Marcela Šúbertová

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Plán zvozu odpadu

1

Suchofskí hlásnik

k

Územný plán obce

up

Náučné chodníky

ch

Virtuálny cintorín

c

Podrobná mapa obce

mobec

Kronika obce

s

Aerovideo obce

aerovieo

Kniha o obci

kniha

Smútočné oznámenia


Mapa autobusových liniek

a

Verejné obstarávanie

s

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou