dnes je streda,  22. október 2014,  meniny má Sergej

Vitajte


Príhovor starostky

 


Vážení návštevníci webovej stránky obce Suchá nad Parnou.

V mene občanov obce i v mene svojom Vás srdečne vítam na našej stránke.

Obec Suchá nad Parnou sa nachádza nedaľeko krajského mesta Trnava, má 1982 obyvateľov. 
 

Na tomto mieste Vás chcem informovať o udalostiach organizovaných v obci, oboznamovať s dokumentami prijatými obecným zastupiteľstvom, priblížiť život a informácie o našej škole, farnosti, spoločenských organizáciach a pod.
 

S pozdravom Ing. Daniela Balážová PhD.,

starostka obce

 

Aktuálne

 

Vážení občania,

 

oznamujeme Vám, že  v nedeľu 19.10.2014 o 14,00 hod. bude pri moste v Hoštákoch požehnanie obnovenej sochy sv.Jána Nepomuckého. Všetci ste srdečne pozvaní.

 


Knihu autora Viktora Mišutha Suchá nad Parnou - Za zabudnutou minulosťou, ktorej prezentácia sa uskutočnila 12.10.2014, je možné si zakúpiť na Obecnom úrade v čase úradných hodín za cenu 15 €.
  

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2014

Zaregistrovaní kandidáti pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Oznámenie počtu obyvateľov a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu

 

VÝVOZ ODPADU VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV II.POLROK 2014

Vývoz VKK: rozmiestnenie II.polrok 2014

 

VÝSLEDKY ULIČKOVÉHO TURNAJA 2014

Výsledky uličkového turnaja 2014.pdf

 

AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU 2014

 Harmonogram vývozu odpadu 2014.pdf

 

OZNAMY

-V piatok 8. augusta 2014 budú rozmiestnené 4 veľkokapacitné kontajnery v chatovej oblasti v Nových Vinohradoch na obvyklých miestach.

  

-Oznamujeme všetkým daňovníkom - vlastníkom nehnuteľnosti v obci Suchá nad Parnou, že si môžu vyzdvihnúť Rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad a daň za psa na Obecnom úrade v pracovnom čase.

 

-V harmonograme vývozu komunálneho odpadu na II. polrok 2014 sú termíny vývozu označené nesprávne Oznamujeme Vám,  že v mesiaci jún sa vývoz KO uskutoční 13. 6. a 27. 6. a potom pravidelne v dvojtýždňových intervaloch. Opravený harmonogram bude v nasledujúcich dňoch doručený do každej domácnosti.

Firma A.S.A . a OcÚ sa za prípadné vzniknuté problémy ospravedlňuje a za porozumenie ďakujeme.

 

-Občania sa môžu počas celého roku nahlasovať na zber elektroodpadu na webovej stránke www.nahlasodpad.sk

 

NÁBOR NOVÝCH ČLENOV SSZ

 Suchovský Spevácky Zbor

 

INFORMÁCIE PRE ODBERATEĽOV A PRODUCENTOV

Informácie pre odberaťeľov a producentov 

 

POVINNOSTI CHODCOV

Povinnosti chodcov.pdf

 

POVINNOSTI PRI PREDAJI NA TRHOVOM MIESTE V OBCI SUCHÁ NAD PARNOU

  Povinnosti pri predaji na trhovom mieste - postup obce.pdf

Žiadosť, čestné vyhlásenie.pdf

Záznam daňového úradu - vzor.pdf

 

NOVOROČNÝ PRÍHOVOR STAROSTKY 2014

 Príhovor  2014.pdf

 

TECHNICKÉ PODMIENKY PRIPOJENIA NA VEREJNÝ VODOVOD

Všetky žiadosti o pripojenie sa na verejný vodovod podané po termíne doručenia tohto usmernenia na obecný úrad (t.j. 28.10.2013), musia spĺňať uvedené technické podmienky, napriek doteraz uvedeným a odsúhlaseným výnimkám, ktoré sa týmto usmernením stávajú neplatné.

 Technické podmienky pripojenia na verejný vodovod.pdf

 

INFORMAČNÝ LETÁK K VYUŽÍVANIU TIESŇOVEJ LINKY 112-Informuje ako a kedy využiť tiesňovú linku 112

 Informačný leták 112.pdf

 

AKO POSTUPOVAT PRI NAPOJENÍ K PLYNÁRENSKEJ DISTRIBUČNEJ SIETI

 Ako postupovať pri napojení k plynárenskej distribučnej sieti.pdf

 

OZNAM

Trnavský samosprávny kraj a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP). podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci. Oprávnené osoby majú možnosť využitia mikropôžičkového programu NARMSP pre malých podnikateľov sídliacich v obciach a mestách kraja.

 Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

 

INFORMÁCIE K ZRIADENIU PRÍPOJKY

  Kanalizačné prípojky.pdf

  Vodovodné prípojky.pdf

  

POPLATKY OBCE SUCHÁ NAD PARNOU

 

Poplatky obce Suchá nad Parnou 2013

  

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

 Poplatky obce Suchá nad Parnou.pdf

 

OBECNÁ KNIŽNICA-INFORMÁCIE

 Knižnica- výpožičné hodiny + info.pdf 

 

POZVÁNKA DO DETSKÉHO KÚTIKA

Pozvánka do detského kútika

Pravidlá detského kútika.pdf

 

PROJEKT CircUse: Manažment opätovného funkčného využitia územia

Ciele a výsledky projektu.pdf

 

CO-ODPORÚČANIA PRE OBYVATEĽOV 

 CO - Odporúčania pre obyvateľov