dnes je nedeľa,  2. august 2015,  meniny má Gustáv

Vitajte


Príhovor starostky

 


Vážení návštevníci webovej stránky obce Suchá nad Parnou.

V mene občanov obce i v mene svojom Vás srdečne vítam na našej stránke.

Obec Suchá nad Parnou sa nachádza nedaľeko krajského mesta Trnava, má 2020 obyvateľov. 
 

Na tomto mieste Vás chcem informovať o udalostiach organizovaných v obci, oboznamovať s dokumentami prijatými obecným zastupiteľstvom, priblížiť život a informácie o našej škole, farnosti, spoločenských organizáciach a pod.
 

S pozdravom Ing. Daniela Balážová PhD.,

starostka obce

 

Aktuálne informácie

 

 OZNÁMENIE


 Oznamujeme Vám, že Rozhodnutia na Daň z nehnuteľností a Poplatok za KO si môžete vyzdvihnúť na OcÚ v Suchej nad Parnou v pracovnom čase. 

 

Poplatok je možné uhradiť do pokladne OcÚ, poštovou poukážkou alebo prevodom na účet OcÚ do 15 dní odo dňa prevzatia.

 

 

 

 

 

 

 

OZNAM

 

 

Oznámenie ZSD o demontáži na vedení distribučnej sieti: čítajte TU.

 

 

 

OZNAM

 

  ULIČKOVÝ TURNAJ - 18.7.2015.

  Podrobnejšie informácie nájdete TU.

 

 

  

OZNÁMENIE 

 

  AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE OBČANOV - viac informácii nájdete TU.


 

 

OZNÁMENIE

 

  INFORMÁCIA O NOVEJ  WEBOVEJ STRÁNKE OBCE -  čítajte viac.


 

 

 

 

 

OZNAM

 

 U P O Z O R N E N I E

 

 

  Vážení občania, venujte pozornosť nižšie uvedeným upozorneniam:

 


 

  1.  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníkova 9, 917 00 Trnava 

 

       VYHLASUJE:

 

     Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v územnom obvode okresu Trnava 

 

OD    6.7.2015  -  10:00   hod  -  DO  ODVOLANIA !

 

 

 

   2.  Odporúčania Odboru krízového riadenia OÚ v Trnave

 

 OPATRENIA

 

pri vysokých teplotách vzhľadom na predpoklad 3. stuňa meteorologickej výstrahy z dôvodu vysokých

 

teplôt !


 

 

 

OZNAM

 

   ÚPRAVA PRACOVNEJ DOBY NA OBECNOM ÚRADE

  
 

 

 

 

OZNAM

    

   MV SR organizuje bezplatný letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín v termíne  od  1.8. - 8.8.2015. 

  Žiadosť je potrebné podať do 17.7.2015. Bližšie informácie získate na obecnom úrade a vývesných tabuliach obce. 

    Pozri tiež:  Leták k nahliadnutu.

   
 

 

OZNAM

 

 OCHRANA PRED POŽIARMI


   DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:

Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení

 

OZNAM

 SPP - Prechod na nový odorant zemného plynu

 

OZNAMY

 

 

Tlačivo - žiadosť o nájomný byt:

Tlačivo-žiadosť o nájomný byt

 

Harmonogram vývozu odpadov v roku 2015:

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného zberu 2015

Harmonogram vývozu veľkokapacitných kontajnerov 2015

 

 
OZNAM-Cestovný poriadok platný od 14.12.2014

 Cestovný poriadok 

 

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

 

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov, alebo správcov nehnuteľností, na ktorých  sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

Bližšie informácie nájdete nižšie v dokumnte: Západoslovenská distribučná - výzva:

Západoslovenská distribučná -  výzva

 

 Výsledky volieb v obci 2014

 

Výsledky volieb v obci 2014

 

Prezentácia z Verejného stretnutia-skladanie účtov voličom: 

www.suchanadparnou.sk/foto/565-prezentacia-z-verejneho-stretnutia-skladanie-uctov-volicom

 

SMS-info

V rámci zlepšenia informovanosti občanov o dianí a podujatiach v obci, obecný úrad zavádza skúšobnú prevádzku posielania informácií prostredníctvom SMS-správ. Táto služba bude pre občana stále bezplatná. Môžete si z ponuky po prihlásení do systému zvoliť oblasť informácií, ktoré chcete dostávať cez SMS správu (napr. kultúrne podujatia, obecné oznamy, šport, mimoriadne udalosti alebo všetky oznamy).

 

Návod sms-info

 

Podrobnejšie informácie budú zverejnené v nástenkách obce, na webovej stránke obce, na stránkach:

 

https://sms-info.sk/messenger/foyer.do

https://sms-info.sk/messenger/info.do?pageName=oSluzbe&odosielatelId=312614 - kliknúť na kartu prijímatelia

 

alebo na obecnom úrade.

Vzor správ z iných obcí si môžete pozrieť na stránke:  

https://sms-info.sk/messenger/mainPage.do?odosielatelId=312614      

 

Kniha do domácnosti 

 

Knihu autora Viktora Mišutha Suchá nad Parnou - Za zabudnutou minulosťou, ktorej prezentácia sa uskutočnila 12.10.2014, je možné si zakúpiť na obecnom úrade v čase úradných hodín za cenu 15 €.
 
DOKUMENTY- návrhy k rokovaniu obecného zastupiteľstva:
 
 

OZNAMY

 

-Občania sa môžu počas celého roku nahlasovať na zber elektroodpadu na webovej stránke www.nahlasodpad.sk

 

NÁBOR NOVÝCH ČLENOV SSZ

 Suchovský Spevácky Zbor

 

INFORMÁCIE PRE ODBERATEĽOV A PRODUCENTOV

Informácie pre odberaťeľov a producentov - TAVOS