dnes je streda,  2. september 2015,  meniny má Linda

Vitajte


Príhovor starostky

 


Vážení návštevníci webovej stránky obce Suchá nad Parnou.

V mene občanov obce i v mene svojom Vás srdečne vítam na našej stránke.

Obec Suchá nad Parnou sa nachádza nedaľeko krajského mesta Trnava, má 2020 obyvateľov. 
 

Na tomto mieste Vás chcem informovať o udalostiach organizovaných v obci, oboznamovať s dokumentami prijatými obecným zastupiteľstvom, priblížiť život a informácie o našej škole, farnosti, spoločenských organizáciach a pod.
 

S pozdravom Ing. Daniela Balážová PhD.,

starostka obce

 

Aktuálne informácie

 

OZNAM

Dňa 31.8.2015 - v pondelok - bude Obecný úrad v Suchej nad Parnou zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

 

 

 

Výzva na odstránenie prekážok

Žiadame občanov o odstránenie kameňov a prekážok zo zelených pásov a komunikácií, ktoré ohrozujú bezpečnosť občanov, účastníkov cestnej premávky. 

Vlastníkov motorových vozidiel žiadame, aby neparkovali na chodníkoch, okrajoch komunikácií, čo tiež značnou mierou ohrozuje bezpečnosť. Zúžený priestor pri cestách obmedzuje aj vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu. Zároveň žiadame občanov, aby pri vývoze separovaného odpadu dávali do nádob a vriec plastové fľaše stlačené, čím sa zníži objem separovaného odpadu.

 

 

 

OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Suchej nad Parnou oznamuje, že školský rok 2015/2016 bude slávnostne otvorený dňa 2.9.2015 o 8.00 hod. v areáli školy. Žiaci si prinesú prezuvky, poznámkový blok a písacie potreby.

 

 

 

 

 OZNÁMENIE


 Oznamujeme Vám, že Rozhodnutia na Daň z nehnuteľností a Poplatok za KO si môžete vyzdvihnúť na OcÚ v Suchej nad Parnou v pracovnom čase. 

 

Poplatok je možné uhradiť do pokladne OcÚ, poštovou poukážkou alebo prevodom na účet OcÚ do 15 dní odo dňa prevzatia.

OZNAM

 

 

Výbor Zväzu protifašistických bojovníkov a Obecný úrad v Suchej nad Parnou Vás pozýva na pietnu spomienku pri príležitosti 71.výročia Slovenského národného povstania.Spomienka sa uskutoční vo štvrtok 27. augusta 2015 pri pomníku SNP na námestí v Suchej nad Parnou. Začiatok je o 19.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

 

  Oznamujeme občanom, že si môžu na OcÚ prevziať nádobu na použitý rastlinný olej. Tí, ktorí nádobu majú naplnenú, môžu ju priniesť             v pondelok 17. 8. 2015  na OcÚ Suchá nad Parnou.

 

 

 

 

 UPOZORNENIE

 

 

  Upozorňujeme občanov, aby do nádob na sklo a papier dávali len odpad na to určený a tiež aby k týmto nádobám neodkladali nadrozmerné sklo, kartóny, ani komunálny odpad.

 

 

 

POZVÁNKA

 

 

V sobotu 5. septembra 2015 môžete vo vinohrade TERRA PARNA stráviť večer s priateľmi a vínom vinárstva TERRA PARNA. Harmóniu vína s jedlom zabezpečí  šéfkuchár AMI EL GANI z Holiday Inn. V programe vystúpi známy jazzový spevák Peter Lipa so svojou skupinou. Vstupné je 15€, v cene je aj konzumácia vín TERRA PARNA. Začiatok je o 19.30 hod.

Všetci ste srdečne pozvaní

 

 

 

 

  POZVÁNKA

 

 

   

  ZMO Jaslovské Bohunice Vás pozýva na medzinárodný futbalový zápas starostov a primátorov  SLOVENSKO : ČESKO, ktorý sa odohrá 23.  augusta  2015 o 19:00 hod.        v novej City Aréne v  Trnave, štadión Antona Malatinského.  Vstup je zdarma. 

   Pre viac informácii kliknite sem.

 

 

 

 

 

 

 

OZNAM

 

 

Oznámenie ZSD o demontáži na vedení distribučnej sieti: čítajte TU.

 

 

 

 

  

OZNÁMENIE 

 

  AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE OBČANOV - viac informácii nájdete TU.


 

 

OZNÁMENIE

 

  INFORMÁCIA O NOVEJ  WEBOVEJ STRÁNKE OBCE -  čítajte viac.


 

 

 

 

 

OZNAM

 

 U P O Z O R N E N I E

 

 

  Vážení občania, venujte pozornosť nižšie uvedeným upozorneniam:

 


 

  1.  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníkova 9, 917 00 Trnava 

 

       VYHLASUJE:

 

     Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v územnom obvode okresu Trnava 

 

OD    6.7.2015  -  10:00   hod  -  DO  ODVOLANIA !

 

 

 

   2.  Odporúčania Odboru krízového riadenia OÚ v Trnave

 

 OPATRENIA

 

pri vysokých teplotách vzhľadom na predpoklad 3. stuňa meteorologickej výstrahy z dôvodu vysokých

 

teplôt !


 

 

 

OZNAM

 

   ÚPRAVA PRACOVNEJ DOBY NA OBECNOM ÚRADE

  
 

 

   
 

 

OZNAM

 

 OCHRANA PRED POŽIARMI


   DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:

Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení

 

OZNAM

 SPP - Prechod na nový odorant zemného plynu

 

OZNAMY

 

 

Tlačivo - žiadosť o nájomný byt:

Tlačivo-žiadosť o nájomný byt

 

Harmonogram vývozu odpadov v roku 2015:

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného zberu 2015

Harmonogram vývozu veľkokapacitných kontajnerov 2015

 

 
OZNAM-Cestovný poriadok platný od 14.12.2014

 Cestovný poriadok 

 

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

 

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov, alebo správcov nehnuteľností, na ktorých  sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

Bližšie informácie nájdete nižšie v dokumnte: Západoslovenská distribučná - výzva:

Západoslovenská distribučná -  výzva

 

 Výsledky volieb v obci 2014

 

Výsledky volieb v obci 2014

 

Prezentácia z Verejného stretnutia-skladanie účtov voličom: 

www.suchanadparnou.sk/foto/565-prezentacia-z-verejneho-stretnutia-skladanie-uctov-volicom

 

SMS-info

V rámci zlepšenia informovanosti občanov o dianí a podujatiach v obci, obecný úrad zavádza skúšobnú prevádzku posielania informácií prostredníctvom SMS-správ. Táto služba bude pre občana stále bezplatná. Môžete si z ponuky po prihlásení do systému zvoliť oblasť informácií, ktoré chcete dostávať cez SMS správu (napr. kultúrne podujatia, obecné oznamy, šport, mimoriadne udalosti alebo všetky oznamy).

 

Návod sms-info

 

Podrobnejšie informácie budú zverejnené v nástenkách obce, na webovej stránke obce, na stránkach:

 

https://sms-info.sk/messenger/foyer.do

https://sms-info.sk/messenger/info.do?pageName=oSluzbe&odosielatelId=312614 - kliknúť na kartu prijímatelia

 

alebo na obecnom úrade.

Vzor správ z iných obcí si môžete pozrieť na stránke:  

https://sms-info.sk/messenger/mainPage.do?odosielatelId=312614      

 

Kniha do domácnosti 

 

Knihu autora Viktora Mišutha Suchá nad Parnou - Za zabudnutou minulosťou, ktorej prezentácia sa uskutočnila 12.10.2014, je možné si zakúpiť na obecnom úrade v čase úradných hodín za cenu 15 €.
 
DOKUMENTY- návrhy k rokovaniu obecného zastupiteľstva:
 
 

OZNAMY

 

-Občania sa môžu počas celého roku nahlasovať na zber elektroodpadu na webovej stránke www.nahlasodpad.sk

 

NÁBOR NOVÝCH ČLENOV SSZ

 Suchovský Spevácky Zbor

 

INFORMÁCIE PRE ODBERATEĽOV A PRODUCENTOV

Informácie pre odberaťeľov a producentov - TAVOS