dnes je sobota,  20. december 2014,  meniny má Dagmara

Vitajte


Príhovor starostky

 


Vážení návštevníci webovej stránky obce Suchá nad Parnou.

V mene občanov obce i v mene svojom Vás srdečne vítam na našej stránke.

Obec Suchá nad Parnou sa nachádza nedaľeko krajského mesta Trnava, má 1999 obyvateľov. 
 

Na tomto mieste Vás chcem informovať o udalostiach organizovaných v obci, oboznamovať s dokumentami prijatými obecným zastupiteľstvom, priblížiť život a informácie o našej škole, farnosti, spoločenských organizáciach a pod.
 

S pozdravom Ing. Daniela Balážová PhD.,

starostka obce

 

Aktuálne

 

OZNAMY

 

Oznamujeme občanom, že MUDr. Janíková nebude ordinovať v dňoch 22.-23.12.2014. Zastupovať ju bude MUDr. Padúch, Horné Orešany.

 

Oznamujeme občanom, že dňa 26.12.2014 sa uskutoční riadny vývoz komunálneho odpadu.

 

 

Tlačivo - žiadosť o nájomný byt:

Tlačivo-žiadosť o nájomný byt

 

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného zberu 2015

 

Pozývame Vás na 7. ročník Pernikiády a výrobu vianočných ozdôb z papiera, textílií, ratanu, tvorbu vianočných pozdravov a darčekov z recyklovaného materiálu, pečenie vianočných oblátok. Na podujatí bude prezentácia kníh našich autorov, novej monografie obce a publikácii vydavateľstva DAJAMA spojená s autogramiádou.
Podujatie podporí aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism.
Príďte stráviť predvianočné nedeľné popoludnie v príjemnej atmosfére. Podujatie sa uskutoční 14.12.2014 o 15,00 hod. v priestoroch kultúrneho domu Suchá nad Parnou.

 

Usporiadatelia sa tešia na Vašu návštevu.
 
OZNAM-Cestovný poriadok platný od 14.12.2014

 Cestovný poriadok 

 

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

 

 

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov, alebo správcov nehnuteľností, na ktorých  sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

Bližšie informácie nájdete nižšie v dokumnte: Západoslovenská distribučná - výzva:

Západoslovenská distribučná -  výzva

 

 

 

Výsledky volieb v obci 2014

 

Prezentácia z Verejného stretnutia-skladanie účtov voličom: 

www.suchanadparnou.sk/foto/565-prezentacia-z-verejneho-stretnutia-skladanie-uctov-volicom

 

SMS-info

V rámci zlepšenia informovanosti občanov o dianí a podujatiach v obci, obecný úrad zavádza skúšobnú prevádzku posielania informácií prostredníctvom SMS-správ. Táto služba bude pre občana stále bezplatná. Môžete si z ponuky po prihlásení do systému zvoliť oblasť informácií, ktoré chcete dostávať cez SMS správu (napr. kultúrne podujatia, obecné oznamy, šport, mimoriadne udalosti alebo všetky oznamy).

 

 

 

Návod sms-info

 

 

Podrobnejšie informácie budú zverejnené v nástenkách obce, na webovej stránke obce, na stránkach:

 

https://sms-info.sk/messenger/foyer.do

https://sms-info.sk/messenger/info.do?pageName=oSluzbe&odosielatelId=312614 - kliknúť na kartu prijímatelia

 

alebo na obecnom úrade.

Vzor správ z iných obcí si môžete pozrieť na stránke:  

https://sms-info.sk/messenger/mainPage.do?odosielatelId=312614      

 

Kniha do domácnosti 

 

Knihu autora Viktora Mišutha Suchá nad Parnou - Za zabudnutou minulosťou, ktorej prezentácia sa uskutočnila 12.10.2014, je možné si zakúpiť na obecnom úrade v čase úradných hodín za cenu 15 €.
 
DOKUMENTY- návrhy k rokovaniu obecného zastupiteľstva:
 
 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2014

Zaregistrovaní kandidáti pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Oznámenie počtu obyvateľov a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu

 

VÝVOZ ODPADU VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV II.POLROK 2014

Vývoz VKK: rozmiestnenie II.polrok 2014

 

VÝSLEDKY ULIČKOVÉHO TURNAJA 2014

Výsledky uličkového turnaja 2014.pdf

 

AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU 2014

 Harmonogram vývozu odpadu 2014.pdf

 

OZNAMY

-V piatok 8. augusta 2014 budú rozmiestnené 4 veľkokapacitné kontajnery v chatovej oblasti v Nových Vinohradoch na obvyklých miestach.

  

-Oznamujeme všetkým daňovníkom - vlastníkom nehnuteľnosti v obci Suchá nad Parnou, že si môžu vyzdvihnúť Rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad a daň za psa na Obecnom úrade v pracovnom čase.

 

-V harmonograme vývozu komunálneho odpadu na II. polrok 2014 sú termíny vývozu označené nesprávne Oznamujeme Vám,  že v mesiaci jún sa vývoz KO uskutoční 13. 6. a 27. 6. a potom pravidelne v dvojtýždňových intervaloch. Opravený harmonogram bude v nasledujúcich dňoch doručený do každej domácnosti.

Firma A.S.A . a OcÚ sa za prípadné vzniknuté problémy ospravedlňuje a za porozumenie ďakujeme.

 

-Občania sa môžu počas celého roku nahlasovať na zber elektroodpadu na webovej stránke www.nahlasodpad.sk

 

NÁBOR NOVÝCH ČLENOV SSZ

 Suchovský Spevácky Zbor

 

INFORMÁCIE PRE ODBERATEĽOV A PRODUCENTOV

Informácie pre odberaťeľov a producentov 

 

POVINNOSTI CHODCOV