dnes je streda,  27. máj 2015,  meniny má Iveta

Vitajte


Príhovor starostky

 


Vážení návštevníci webovej stránky obce Suchá nad Parnou.

V mene občanov obce i v mene svojom Vás srdečne vítam na našej stránke.

Obec Suchá nad Parnou sa nachádza nedaľeko krajského mesta Trnava, má 2020 obyvateľov. 
 

Na tomto mieste Vás chcem informovať o udalostiach organizovaných v obci, oboznamovať s dokumentami prijatými obecným zastupiteľstvom, priblížiť život a informácie o našej škole, farnosti, spoločenských organizáciach a pod.
 

S pozdravom Ing. Daniela Balážová PhD.,

starostka obce

 

Aktuálne

 

POZVÁNKA

 

 

Obecný úrad v Suchej nad Parnou Vás pozýva na pietnu spomienku pri príležitosti 70. výročia ukončenia ii. svetovej vojny pri pomníku SNP na námestí v Suchej nad Parnou.

Spomienka sa uskutoční vo švrtok 7. mája 2015 o 15.00 hod.

 

 

 

 

 

OZNAM

 

 V pondelok 11. mája 2015 bude Obecný úrad zatvorený z dôvodu školenia zamestnancov

V stredu 13. mája 2015 nebude možné vybaviť matričné záležitosti, overenie podpisu. Dôvod: školenie matrikárok.

 

 DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:

Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení

 

OZNAM

 SPP - Prechod na nový odorant zemného plynu

 

OZNAMY

 

Dňa 14.5.2015 bude v našej obci odstávka elektrickej energie v čase od 8.45 hod. - 11. 00 hod.:

Od mosta pri Starej hore smer Mestečko od č. d. 84 - 72 a od č.d. 344 - 366

Lúčky: od č.d. 392 - 384 a od č.d. 393 - 414

Celá Stará hora smer na Priehradu po č.d. 106

Od mosta pri Starej hore smer Zvončín po č.d. 197 a druhá strana po č. 225

Hoštáky jedna strana: od č.d. 236 - 264

 

Dňa 14.5.2015 od 11.00 hod. - 14.30 hod.:

Od transformačnej stanice pri ihrisku  smer Lúčky po č.d. 415 a č. 382

Od transformačnej stanice pri ihrisku smer Mestečoko od č.d. 367-431 a druhá strana od č.d. 71 -55 

vrátane bytovky za Kultúrnym domom

 

 

Pozvánka

 

Pozývame všetkých občanov na tradičné stavanie mája, ktoré bude 30.apríla pred Kultúrnym domom.

Začiatok je o 19.00 hod, k pohode a spríjemneniu atmosféry bude hrať dychová hudba Suchovanka.

 

Tešíme sa na Vás.

 

 

Tlačivo - žiadosť o nájomný byt:

Tlačivo-žiadosť o nájomný byt

 

Harmonogram vývozu odpadov v roku 2015:

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného zberu 2015

Harmonogram vývozu veľkokapacitných kontajnerov 2015

 

 
OZNAM-Cestovný poriadok platný od 14.12.2014

 Cestovný poriadok 

 

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

 

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov, alebo správcov nehnuteľností, na ktorých  sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

Bližšie informácie nájdete nižšie v dokumnte: Západoslovenská distribučná - výzva:

Západoslovenská distribučná -  výzva

 

 Výsledky volieb v obci 2014

 

Výsledky volieb v obci 2014

 

Prezentácia z Verejného stretnutia-skladanie účtov voličom: 

www.suchanadparnou.sk/foto/565-prezentacia-z-verejneho-stretnutia-skladanie-uctov-volicom

 

SMS-info

V rámci zlepšenia informovanosti občanov o dianí a podujatiach v obci, obecný úrad zavádza skúšobnú prevádzku posielania informácií prostredníctvom SMS-správ. Táto služba bude pre občana stále bezplatná. Môžete si z ponuky po prihlásení do systému zvoliť oblasť informácií, ktoré chcete dostávať cez SMS správu (napr. kultúrne podujatia, obecné oznamy, šport, mimoriadne udalosti alebo všetky oznamy).

 

Návod sms-info

 

Podrobnejšie informácie budú zverejnené v nástenkách obce, na webovej stránke obce, na stránkach:

 

https://sms-info.sk/messenger/foyer.do

https://sms-info.sk/messenger/info.do?pageName=oSluzbe&odosielatelId=312614 - kliknúť na kartu prijímatelia

 

alebo na obecnom úrade.

Vzor správ z iných obcí si môžete pozrieť na stránke:  

https://sms-info.sk/messenger/mainPage.do?odosielatelId=312614      

 

Kniha do domácnosti 

 

Knihu autora Viktora Mišutha Suchá nad Parnou - Za zabudnutou minulosťou, ktorej prezentácia sa uskutočnila 12.10.2014, je možné si zakúpiť na obecnom úrade v čase úradných hodín za cenu 15 €.
 
DOKUMENTY- návrhy k rokovaniu obecného zastupiteľstva:
 
 

OZNAMY

 

-Občania sa môžu počas celého roku nahlasovať na zber elektroodpadu na webovej stránke www.nahlasodpad.sk

 

NÁBOR NOVÝCH ČLENOV SSZ

 Suchovský Spevácky Zbor

 

INFORMÁCIE PRE ODBERATEĽOV A PRODUCENTOV

Informácie pre odberaťeľov a producentov - TAVOS