dnes je sobota,  28. marec 2015,  meniny má Sona

Vitajte


Príhovor starostky

 


Vážení návštevníci webovej stránky obce Suchá nad Parnou.

V mene občanov obce i v mene svojom Vás srdečne vítam na našej stránke.

Obec Suchá nad Parnou sa nachádza nedaľeko krajského mesta Trnava, má 2020 obyvateľov. 
 

Na tomto mieste Vás chcem informovať o udalostiach organizovaných v obci, oboznamovať s dokumentami prijatými obecným zastupiteľstvom, priblížiť život a informácie o našej škole, farnosti, spoločenských organizáciach a pod.
 

S pozdravom Ing. Daniela Balážová PhD.,

starostka obce

 

Aktuálne

 

 

OZNAM

 

Ani sme sa nenazdali a opäť sa začína príroda prebúdzať a láka nás do prírody, do záhrad. Všetci chceme žiť v peknom prostredí, snažíme sa skrášľovať svoje okolie. No nezostaňme ľahostajní ani k miestam, ktoré nie sú v našej bezprostrednej blízkosti a pridajme sa k tým, ktorí v týchto dňoch organizujú v našej obci brigádu na verejných priestranstvách.

V piatok 20. marca sa môžete pridať k brigádnikom Združenia dôchodcov na cintoríne o 13.00 hod.

V sobotu 28. marca budeme brigádovať s členmi Spolku vinohradníkov a vinárov v Ružovej a Vlčej doline, zraz bude o 8.00 hod. pri soche sv. Vendelína a pri kultúrnom dome.

Tí, ktorí budú brigádovať od cintorína k Novým Vinohradom sa stretnú o 8.00 hod. pri cintoríne.

Brigáda v Starej hore a v Hoštákoch začne  o 8.00 hod pri č.d. 162  v Starej hore

Na Zvončianskej ceste bude zraz brigádnikov pri č.d. 197 o 8.00 hod.

Členovia Poľovníckeho združenia budú brigádovať v časti JAMY a Lúčky a stretnú sa o 8.00 hod. pred kultúrnym domom.

Tí, ktorí sa môžete a chcete brigád zúčastniť, ste srdečne vítaní. 

 

 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:

Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení

 

 

OZNAM

Od 16. 02. 2015 začne pracovník TAVOSU odpisovať stav vodomerov. Žiadame občanov, ktorí nebudú doma, aby stav vodomerov odpísali a umiestnili na viditeľnom mieste. 

 

 

OZNAM

 SPP - Prechod na nový odorant zemného plynu

 

 

OZNAMY

 

Tlačivo - žiadosť o nájomný byt:

Tlačivo-žiadosť o nájomný byt

 

Harmonogram vývozu odpadov v roku 2015:

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného zberu 2015

Harmonogram vývozu veľkokapacitných kontajnerov 2015

 

 
OZNAM-Cestovný poriadok platný od 14.12.2014

 Cestovný poriadok 

 

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

 

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov, alebo správcov nehnuteľností, na ktorých  sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

Bližšie informácie nájdete nižšie v dokumnte: Západoslovenská distribučná - výzva:

Západoslovenská distribučná -  výzva

 

 Výsledky volieb v obci 2014

 

Výsledky volieb v obci 2014

 

Prezentácia z Verejného stretnutia-skladanie účtov voličom: 

www.suchanadparnou.sk/foto/565-prezentacia-z-verejneho-stretnutia-skladanie-uctov-volicom

 

SMS-info

V rámci zlepšenia informovanosti občanov o dianí a podujatiach v obci, obecný úrad zavádza skúšobnú prevádzku posielania informácií prostredníctvom SMS-správ. Táto služba bude pre občana stále bezplatná. Môžete si z ponuky po prihlásení do systému zvoliť oblasť informácií, ktoré chcete dostávať cez SMS správu (napr. kultúrne podujatia, obecné oznamy, šport, mimoriadne udalosti alebo všetky oznamy).

 

Návod sms-info

 

Podrobnejšie informácie budú zverejnené v nástenkách obce, na webovej stránke obce, na stránkach:

 

https://sms-info.sk/messenger/foyer.do

https://sms-info.sk/messenger/info.do?pageName=oSluzbe&odosielatelId=312614 - kliknúť na kartu prijímatelia

 

alebo na obecnom úrade.

Vzor správ z iných obcí si môžete pozrieť na stránke:  

https://sms-info.sk/messenger/mainPage.do?odosielatelId=312614      

 

Kniha do domácnosti 

 

Knihu autora Viktora Mišutha Suchá nad Parnou - Za zabudnutou minulosťou, ktorej prezentácia sa uskutočnila 12.10.2014, je možné si zakúpiť na obecnom úrade v čase úradných hodín za cenu 15 €.
 
DOKUMENTY- návrhy k rokovaniu obecného zastupiteľstva:
 
 

OZNAMY

 

-Občania sa môžu počas celého roku nahlasovať na zber elektroodpadu na webovej stránke www.nahlasodpad.sk

 

NÁBOR NOVÝCH ČLENOV SSZ

 Suchovský Spevácky Zbor

 

INFORMÁCIE PRE ODBERATEĽOV A PRODUCENTOV

Informácie pre odberaťeľov a producentov - TAVOS