Menu
Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou

Zamestnanci

 

 

Mgr. Ivana Horváthová

 • matrika (pre obce Suchá nad Parnou, Zvončín, Košolná a Dlhá)
 • evidencia obyvateľov
  • ohlasovanie pobytu
  • evidencia domov a bytov (prideľovanie súpisných čísel)
  • register adries
 • osvedčovanie podpisov a listín
 • vydávanie rybárskych lístkov
 • evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov
 • civilná ochrana
 • voľby
+421 907 571 335
ivana.horvathova@suchanadparnou.sk
 
 

Ing. Rastislav Fridrich

 • stavebná agenda
 • výrub stromov
 • obhliadky v teréne
 • inžiniering projektov
 • nahlasovanie porúch a závad (osvetlenie, odvoz odpadu, cesty...)
+421 918 945 687
rastislav.fridrich@suchanadparnou.sk

 

Ing. Zuzana Hečková

 • daň z nehnuteľností
 • poplatky za odpad
 • poplatky za psa
 • podateľňa
 • registratúra
 • pokladňa
+421 911 388 252
zuzana.heckova@suchanadparnou.sk

 

JUDr. Marcela Šúbertová

 • projektový manažment,  žiadosti o dotácie
 • spracovanie a správa zmlúv a objednávok
 • verejné obstarávanie
 • správa úradnej tabule obce
 • správa webovej stránky 
 • agenda a spracovanie dokumentov obecného zastupiteľstva a odborných komisií
 • priestupkové (správne) konania
 • personálna agenda
 • sociálna agenda
+421 907 572 922
marcela.subertova@suchanadparnou.sk

 

Ing. Michaela Malá

 • zabezpečovanie kultúrnej, spoločenskej a osvetovej činnosti obce a obecnej knižnice
 • správa a vedenie obecnej knižnice
 • koordinácia prenájmu kultúrneho domu
 • zabezpečovanie licencií a povolení pre kultúrne a športové podujatia obce
 • riešenie problematiky komunít a ich rozvoja
 • príprava obecných novín a iných publikácií
 • správa cintorína

+421 907 560 701
michaela.mala@suchanadparnou.sk

 

Ing. Stanislava Šajbidorová

 • účtovníctvo
 • rozpočet
 • mzdy
 • agenda školstva
+421 907 569 525
stanislava.sajbidorova@suchanadparnou.sk
 
 

Lenka Lastovičková - upratovačka

Alexej Pluhár - technický pracovník údržby

Peter Pecko - technický pracovník údržby

Peter Hájiček - technický pracovník údržby

 

___________________________________________________________________

Ing. Alena Gergelová

 • hlavný kontrolór
alenka.gergelova@gmail.com

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Plán zvozu odpadu

1

Suchofskí hlásnik

k

Územný plán obce

up

Náučné chodníky

ch

Virtuálny cintorín

c

Podrobná mapa obce

mobec

Kronika obce

s

Aerovideo obce

aerovieo

Kniha o obci

kniha

Smútočné oznámenia


Mapa autobusových liniek

a

Verejné obstarávanie

s

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou