Menu
Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou

Profil obstarávateľa

Obec Suchá nad Parnou (ďalej ako "obec") je podľa § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "zákon o verejnom obstarávaní") verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa

Oficiálny názov:         Obec Suchá nad Parnou
Adresa:                       919 01 Suchá nad Parnou 68
IČO:                            00313009
DIČ:                            2021175695
IBAN:                          SK98 0200 0000 0000 0432 0212
Telefón:                      +421 918 934 038
E-mail:                       starosta@suchanadparnou.sk
Web:                           www.suchanadparnou.sk
 

Proces verejného obstarávania obec uskutočňuje tromi spôsobmi:

  • priamym prieskumom trhu oslovením obcou aspoň troch potencionálnych uchádzačov
  • zverejnením výzvy na webovej stránke obce
  • elektronicky prostrednítvom špecializovaného systému TENDERnet. Záujemca sa do systému zaregistruje a môže sa uchádzať o obecné zákazky.

Spôsob akým a uchádzači môžu do procesu verejného obstarávania zapojiť je pri každej zverejnenej zákazke uvedený.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Plán zvozu odpadu

1

Suchofskí hlásnik

k

Územný plán obce

up

Náučné chodníky

ch

Virtuálny cintorín

c

Podrobná mapa obce

mobec

Kronika obce

s

Aerovideo obce

aerovieo

Kniha o obci

kniha

Smútočné oznámenia


Mapa autobusových liniek

a

Verejné obstarávanie

s

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou