Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou

Profil obstarávateľa

Obec Suchá nad Parnou (ďalej ako "obec") je podľa § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "zákon o verejnom obstarávaní") verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa

Oficiálny názov:         Obec Suchá nad Parnou
Adresa:                       919 01 Suchá nad Parnou 68
IČO:                            00313009
DIČ:                            2021175695
IBAN:                          SK98 0200 0000 0000 0432 0212
Telefón:                      +421 918 934 038
E-mail:                       starosta@suchanadparnou.sk
Web:                           www.suchanadparnou.sk
 

Proces verejného obstarávania obec uskutočňuje tromi spôsobmi:

  • priamym prieskumom trhu oslovením obcou aspoň troch potencionálnych uchádzačov
  • zverejnením výzvy na webovej stránke obce
  • elektronicky prostrednítvom špecializovaného systému TENDERnet. Záujemca sa do systému zaregistruje a môže sa uchádzať o obecné zákazky.

Spôsob akým a uchádzači môžu do procesu verejného obstarávania zapojiť je pri každej zverejnenej zákazke uvedený.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Odvoz odpadu 2021

o

Územný plán obce

up

Náučný chodník

ch

Mapa autobusových liniek

a

Podrobná mapa obce

mobec

Aerovideo obce

aerovieo

Kniha o obci

kniha

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

Smútočné oznámenia

20.9.2021 Pavol Vavro

19.9.2021 Anna Janktová

30.6.2021 Ľubor Kobetič


Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou