dnes je utorok,  7. júl 2015,  meniny má Oliver

Pozvánka 5.5.2011

 
Obecný úrad 919 01 Suchá nad Parnou

V Suchej nad Parnou, 03.05. 2011


  
  

VEC :

P o z v á n k a

 

 

           Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa:


  

5. mája 2011 (vo štvrtok) o 19.00 hod. v KD Suchá nad Parnou


 

 
Program:
 

  1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice

  2. Schválenie programu

  3. Organizačný poriadok prevádzky viacúčelového ihriska v areáli ZŠ s

  4. Predloženie návrhov na pripomienkové konanie k vnútorným normám obce

  5. Žiadosti občanov, informácie

  6. Rôzne

  7. Uznesenie

  8. Záver


   

 


 

                                                                       Ing. Daniela Balážová, PhD.

                                                                                 starostka obce