Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou

Akcie 2014

V Suchej nad Parnou je bohatý kultúrny a spoločenský život. Svedčí o tom aktívne zapájanie všetkých spoločenských organizácií do diania v obci. Budeme veľmi radi, ak si každý z Vás nájde tie svoje akcie, aby úsilie zamestnancov obce a organizátorov nevyšlo nazmar a aby sme ich nerobili len pre seba.

Január

 • 01. január - Privítanie nového roka 2014
 • 06. január - Trojkráľový koncert - spevácky zbor Coro Laudamus z Piešťan
 • 11. január - Farský stolnotenisový turnaj – dospelí
 • 12. január - Farský stolnotenisový turnaj – deti
 • 18. január - Ples SSZ
 • 30. január - Karneval ZŠ s MŠ

Február

 • 08. február - Ples TJ Vinohradník
 • 16. február - Divadelné predstavenie v podaní Záhoráckeho divadla: Zmrněný čert
 • 22. február - Suchovská pätnástka – 37 ročník cestného behu
 • 25. február - Prijatie delegácie z Moldavska

Marec

 • 01. marec - Pochovávanie basy
 • 08. marec - Degustácia vín členov Spolku vinohradníkov a vinárov
 • 15. marec - Voľby prezidenta SR – 1. kolo
 • 16. marec - Charitatívny obed

Apríl

 • 11. – 13. apríl - Poľovnícke združenie Zelený háj: Regionálna výstava poľovníckych trofejí
 • 28. apríl - Deň zeme – areál školy
 • 30. apríl - Stavanie mája pred KD – účinkuje dychová hudba Suchovanka

Máj

 • 03. máj - Majáles - SSZ
 • 10. máj - XXI. ročník rybárskych pretekov o putovný pohár primátora mesta Trnava
 • 11. máj - VI. ročník rybárskych pretekov o pohár starostky obce Suchá n/Parnou
 • 16. máj - AEROBIK MARATÓN
 • 18. máj - Deň matiek
 • 20. máj - Športový deň: Združenie dôchodcov
 • 21. máj - Futbalový zápas starostov ZMO - Jaslovské Bohunice a starých pánov TJ
 • Vinohradník o 17.00 hod.
 • 24. máj - Voľby do Európskeho parlamentu
 • 25. máj - Oslava patróna vinohradníkov sv. Urbana – bohoslužba v Ružovej doline
 • (o 10.30 hod.) pri kaplnke zasvätenej Návšteve Panny Márie
 • s prezentáciou ľudových krojov, dychovej hudby a zborového spevu

Jún

 • 22. jún - Vystúpenie: Kysucký prameň z Oščadnice
 • 29. jún - Oslava leta – DHZ a Obecný úrad

Júl

 • 06. júl - Sv.omša v Ružovej doline:sviatok Návštevy Panny Márie - ako na sv. Urbana
 • 26. júl - Dobrovoľný hasičský zbor – nočná súťaž o pohár starostky obce

August

 • 29. august - Kladenie kytíc pri pomníku padlých na námestí

September

 • 28. september - Prehliadka speváckych zborov (organizátor SSZ a OcÚ)

Október

 • 12. október - Uvedenie publikácie pátra Viktora Mišutha: Suchá nad Parnou – Za
 • zabudnutou minulosťou
 • 19. október - Mesiac úcty k starším
 • 25. október - Verejné stretnutie – skladanie účtov voličom

November

 • 01. november - Sviatok všetkých svätých – spomienková slávnosť na cintoríne s dychovou
 •       hudbou Suchovanka
 • 09. november - Hody – sviatok sv. Martina
 • 15. november - Voľby do orgánov samosprávy
 • 22. november - Country bál - DHZ

December

 • 05. december - Mikulášske stretnutie s deťmi (farský kostol sv. Martina)
 • 07. december - Adventný koncert Suchovský spevácky zbor
 • 14. december - Pernikiáda
 • 27. december - Vyhodnotenie roka 2014

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

EMAIL info

Novinky e-mailom