Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

Navigácia

Obsah

Jarné upratovanie obce 2019

Milí priatelia našej obce,

rád by som srdečne poďakoval všetkým, ktorí v sobotu svojou aktívnou účasťou podporili obecnú jarnú brigádu "za krajšiu Suchú". 

Ďakujem každému prítomnému jednotlivcovi, poslancom, zamestnancom obecného úradu, školskému turistickému krúžku, našim zúčastneným spolkom, za vínko na občerstvenie, za mäso na guláš, za sponzorský kontajner na bio odpad, za pomoc pri zvoze odpadu aj za kvetinky do záhonov.

Bolo nás okolo 100 dobrovoľníkov. Naplnili sme veľký kontajner komunálnym odpadom, 1 kontajner bio odpadom, 1 kontajner na sklo, vyčistili a vyzametali verejné priestory, vyzbierali odpadky zo všetkých častí obce a zrušili niektoré vznikajúce skládky. Počasie bolo naozaj vydarené. Verím, že sme si prácu počas slnečného dopoludnia ako aj spoločné posedenie pri guláši doprevádzané gitarovými pesničkami a spevom užili.

Ďakujem aj všetkým, ktorí počas celého roka svojím zodpovedným prístupom prispievajú k udržiavaniu čistoty a poriadku v obci. Teším sa o rok. :)

Starosta

Brigádna