Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.06.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2016

Zmluva č.7/2016 telových.jednota

8 500,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

Telovýchovná jednota Vinohradník Suchá nad Parnou

08.06.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2016

Zmluva č.6/2016 vinohradníci

100,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

Spolok vinohradníkov a vinárov v Suchej n / Parnou

08.06.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2016

Zmluva č.5/2016 poľovníci

300,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

Poľovnícke združenie Zelený háj Suchá n/Parnou

08.06.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva č.4/2016 lukostrelci

1 250,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

Lukostrelecký klub Suchá nad Parnou

08.06.2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2016

Zmluva č.3/2016 stolní tenisti

250,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

Obecný stolnotenisový klub Suchá nad Parnou

08.06.2016

Zmluva 2/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva č.2/2016 dotácia dôchodci

400,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

Združenie dôchodcov Suchá nad Parnou

30.05.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2016

Zmluva č.1/2016 dotácia DHZ

2 000,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

Dobrovoľný hasičský zbor Suchá nad Parnou

16.05.2016

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

0,00 EUR

Darina Kurňavová, JUDr., advokátka

Obec Suchá nad Parnou

04.05.2016

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

600,00 EUR

JURA audit, s.r.o.

Obec Suchá nad Parnou

19.04.2016

Zmluva č.1-ŠT-III/2016 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie TTSK

400,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Suchá nad Parnou

16.03.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostr. DPO SR

Zmluva č.26193 dotácia DHZO

2 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Suchá nad Parnou

31.12.2015

Zmluva o nájme skladových priestorov

Zmluva o nájme

5 000,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

Business Funding Solutions, s.r.o.

28.12.2015

Zmluva o termínovanom úvere č. 1588/2015/UZ

Zmluva o preklenovacom úvere

379 422,00 EUR

Všeobecná úverová banka a.s.,

Obec Suchá nad Parnou

23.12.2015

Zmluva o dielo na záverečné meranie

Zmluva o dielo

7 877,20 EUR

Marek Lipa - SLOVLIGHT

Obecný úrad Suchá nad Parnou

23.12.2015

Zmluva o dielo dodávateľa VO

Zmluva o dielo

389 742,71 EUR

Business Funding Solutions, s.r.o.

Obecný úrad Suchá nad Parnou

23.12.2015

Zmluva o NFP na verejné osvetlenie

Zmluva o NFP na verejné osvetlenie

379 422,86 EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

Obecný úrad Suchá nad Parnou

21.12.2015

Zmluva o budúcej zmluve s OZV

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

0,00 EUR

Obecný úrad Suchá nad Parnou

Natur Pack, a.s.

10.11.2015

Trnavský samosprávny kraj

Zmluva o vzájomnej spolupráci a finanč. spoluúčast

300,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

obec

17.09.2015

Kúpna zmluva Feil

Kúpna zmluva Feil

420,00 EUR

obec

Vladimír Feil a manž.

20.07.2015

Vaše Bezpečie

ZoD na zhotovenie svetelno-technickej štúdie

4,00 EUR

Daniel Gajdošík Vaše Bezpečie

obec

29.12.2014

EuroBrik s.r.o

Zmluva o dielo chodníky SO 06 dokončenie

35 537,00 EUR

EuroBrik s.r.o

obec

29.12.2014

Skanska SK a.s

Zmluva o dielo chodníky SO 05 dokončenie

30 895,64 EUR

Skanska SK a.s

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: