Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.04.2017

Mandátna zmluva konzultačno-poradenská služba k výzve

Mandátna zmluva

17 640,00 EUR

AE group,s.r.o.

Obec Suchá nad Parnou

20.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie vinohradníci 2017

5/2017

200,00 EUR dvesto eur

Spolok vinohradníkov a vinárov v Suchej n / Parnou

Obec Suchá nad Parnou

20.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie stolní tenisti 2017

4/2017

200,00 EUR dvesto eur

Obecný stolnotenisový klub Suchá nad Parnou

Obec Suchá nad Parnou

20.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie lukostrelci 2017

3/2017

1 250,00 EUR jedentisícdvestopäťdesiat

Lukostrelecký klub Suchá nad Parnou

Obec Suchá nad Parnou

20.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie TJ 2017

2/2017

8 500,00 EUR osemtisícpäťsto eur

Telovýchovná jednota Vinohradník Suchá nad Parnou

Obec Suchá nad Parnou

20.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ 2017

1/2017

3 000,00 EUR tritisíc eur

Dobrovoľný hasičský zbor Suchá nad Parnou

Obec Suchá nad Parnou

13.04.2017

Dodatok č. 2 k zmluve CO materiál výpožička

Dodatok č. 2 k zmluve CO materiál výpožička

1 292,72 EUR

Obec Suchá nad Parnou

Slovenská republika Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava

01.04.2017

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu

Neuvedené

Obec Suchá nad Parnou

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

27.03.2017

ZoBKZ na prevod vlastníckeho práva k MK a pozemkov pod ňou

ZoBKZ na prevod vlastníckeho práva k MK a pozemkov

1,00 EUR jedno euro

PaedDr. Karol Hodulík

Obec Suchá nad Parnou

27.03.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 29.1.2015

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa

72,00 EUR sedemdesiatdva eur

Obec Suchá nad Parnou

eGov Systems spol. s.r.o.

03.03.2017

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

0,00 EUR

Visions Consulting, s.r.o

Obec Suchá nad Parnou

17.02.2017

Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva

Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva

0,00 EUR

Energet, s.r.o

Obec Suchá nad Parnou

21.01.2017

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

78,21 EUR

Obec Suchá nad Parnou

Mesto Trnava

29.12.2016

Servisná zmluva

Servisná zmluva

960,00 EUR

Business Funding Solutions, s.r.o.

Obecný úrad Suchá nad Parnou

29.09.2016

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s.,

Obec Suchá nad Parnou

26.09.2016

Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve

dodatok č.1 AXA

0,00 EUR

AXA d.d.s, a.s

Obecný úrad Suchá nad Parnou

23.09.2016

Zmluva o pripojení odberného el.zariadenia

zmluva ZSD na RVO 2

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Suchá nad Parnou

23.09.2016

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia

zmluva ZSD na RVO 1

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obecný úrad Suchá nad Parnou

31.08.2016

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

0,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

ECOTEXTIL

05.08.2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

0,00 EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Suchá nad Parnou

01.08.2016

Zmluva o dielo na projekt MŠ

Zmluva o dielo na projekt MŠ

1 800,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec-Piešťany

Obec Suchá nad Parnou

30.06.2016

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva o zabezpečení systému ZN s OzO

0,00 EUR

Natur Pack, a.s.

Obec Suchá nad Parnou

16.06.2016

Dodatol č.1/2016 k nájomnej zmluve č. 1/202 Bundová

Dodatok č.1/2016 k náj. zmluve 1/2012

0,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

Milada Bundová

16.06.2016

Dodatok č.1/2016 k nájomnej zmluve č.2/2012

dodatok 1/2016 k zmluve o nájme

0,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

Lenka Spustová

08.06.2016

ZoD Obecný vodovod časť Nové Vinohrady

Zmluva o dielo vodovod NV

34 766,92 EUR

EuroBrik s.r.o

Obec Suchá nad Parnou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: