Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.05.2018

Zmluva dotácia stolní tenisti

4/2018

500,00 EUR

Obecný stolnotenisový klub Suchá nad Parnou

Obec Suchá nad Parnou

11.05.2018

Zmluva dotácia Lukostrelci

3/2018

1 250,00 EUR

Lukostrelecký klub Suchá nad Parnou

Obec Suchá nad Parnou

11.05.2018

Zmluva dotácia DHZ

2/2018

3 400,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Suchá nad Parnou

Obec Suchá nad Parnou

11.05.2018

Zmluva dotácia TJ Vinohradník

1/2018

8 500,00 EUR

Telovýchovná jednota Vinohradník Suchá nad Parnou

Obec Suchá nad Parnou

26.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR

Zmluva č. 38 393

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Suchá nad Parnou

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

13.03.2018

Zmluva o zabezpečení zberu starých vozidiel

Zmluva o zabezpečení zberu starých vozidiel

Neuvedené

Obec Suchá nad Parnou

AUTOVRAKOVISKO s.r.o

13.03.2018

Zmluva o zbere elektroodpadu

Zmluva o zbere elektroodpadu

nula

Obec Suchá nad Parnou

ROVAMI s.r.o

13.02.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

Zmluva o spracovaní OÚ

nula

MAPA Slovakia Digital, s.r.o

Obec Suchá nad Parnou

13.02.2018

Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD Suchá nad Parnou 01

Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD 01

600,00 EUR šesťsto eur

MAPA Slovakia Digital, s.r.o

Obec Suchá nad Parnou

08.11.2017

Zmluva o dielo Oprava cesty, chodníka a spevnenej plochy v obci Suchá nad Parnou

ZoD ZIS/3489/501/17/25379.0167/V/EXT/756/OZ

37 285,50 EUR

Skanska SK a.s

Obec Suchá nad Parnou

27.10.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP-Z-302021H793-221-10

230 280,00 EUR dvestotridsaťtisícdvestoosemdesiat eur

Obec Suchá nad Parnou

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

27.10.2017

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

1/017-III/2017

300,00 EUR tristo eur

Obec Suchá nad Parnou

Trnavský samosprávny kraj

08.08.2017

Dodatok č. 1k Zmluve o zriadení vec. bremena SPP

Dodatok č.1 k zmluve o zriadení VB SPP

Neuvedené

SPP -distribučná, a.s.

Obec Suchá nad Parnou

24.07.2017

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 66/2017

Neuvedené

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Suchá nad Parnou

10.07.2017

Mandátna zmluva na obstaranie zmeny ÚPNo 3/2017

Mandátna zmluva 10/2017

1 500,00 EUR

Ing. Miroslav Polonec

Obec Suchá nad Parnou

10.07.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 13/2017

1 480,00 EUR

Ing. arch. Eva Krupová

Obec Suchá nad Parnou

06.07.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo na projekt Zelená infraštruktúra

1 800,00 EUR jedentisícosemsto

Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec-Piešťany

Obec Suchá nad Parnou

14.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Zmluva č. 37379

3 000,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

09.06.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zo dňa 15.6.2015

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zo dňa 15.6.2015

Neuvedené

Obec Suchá nad Parnou

Slovenská republika Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava

05.06.2017

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena pre SPP

Neuvedené

SPP -distribučná, a.s.

Obec Suchá nad Parnou

02.06.2017

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva 51-TT/1/OZaHF/2017 o poskytnutí účelovej do

600,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

Trnavský samosprávny kraj

29.05.2017

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

600,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

JURA audit, s.r.o.

18.05.2017

Kúpna zmluva Z201722079_Z

Z201722079_Z

12 650,00 EUR

AUTOCOMODEX Trnava, spol.sr.o.

Obec Suchá nad Parnou

16.05.2017

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

005-7K/2017

600,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

Trnavský samosprávny kraj

16.05.2017

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

090-2-M/2017

650,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

Trnavský samosprávny kraj

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: