Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
6. 9 .2018

Zmluva č. 06 - OPIII/2018 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č. 06 - OPIII/2018 o poskytnutí účelovej do

300,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

Trnavský samosprávny kraj

23. 8 .2018

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

ZoD na zhotovenie stavby č. 04/08/2018

24 969,84 EUR dvadsaťštyritisícdeväťstošesťdesiatdeväť 84

SPECIAL service s.r.o.

Obec Suchá nad Parnou

21. 8 .2018

Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti

Zmluva č. 0609/SVS/2018/07

500,00 EUR päťsto eur

Obec Suchá nad Parnou

Trnavský samosprávny kraj

7. 8 .2018

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

ZoD na zhotovenie stavby č. 03/08/2018

64 699,80 EUR šesťdesiatštyritisícšesťstodeväťdesiatdeväť 80

SPECIAL service s.r.o.

Obec Suchá nad Parnou

31. 7 .2018

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041N570-431-16

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041N570-431-1

362 298,84 EUR tristošesťdesiatdvatisícdvestodeväťdesiatosemeur/84 centov

Obec Suchá nad Parnou

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

31. 7 .2018

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

0,30 EUR

Obec Suchá nad Parnou

biomarina - biowaste s.r.o

27. 7 .2018

ZMLUVA č. 120/POD-207/18

ZMLUVA č. 120/POD-207/18

5 000,00 EUR päťtisíc eur

Obec Suchá nad Parnou

Slovenská agentúra životného prostredia

23. 7 .2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 2001

14 976,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

Peter Ševčovič Izolácia stavieb proti zemnej vlhkosti

23. 7 .2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

35 013,35 EUR tridsaťpäťtisíctrinásť eur 35 centov

SP PLUS s r. o.

Obec Suchá nad Parnou

2. 7 .2018

Zmluva č.2 - SZ TT -11/2018 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č.2 - SZ TT -11/2018

650,00 EUR šesťstopäťdesiat eur

Obec Suchá nad Parnou

Trnavský samosprávny kraj

29. 6 .2018

Zmluva o výkone správy

Zmluva o výkone správy

4,00 EUR štyrieurá

Obec Suchá nad Parnou

Jozef Stano - Správca domových bytov

28. 6 .2018

Zmluva o dielo č. 2018/05/10

ZoD 2018 05 10

412 887,06 EUR štyristodvanásťtisícosemstoosemdesiatsedem/06

CS, s.r.o

Obec Suchá nad Parnou

25. 6 .2018

Zmluva o poskytovaní služieb č. 49/06/2018

Zmluva o poskytovaní služieb č. 49/06/2018

0,00 EUR

FIRECONTROL SAFETY s.r.o

Obec Suchá nad Parnou

13. 6 .2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 15/2018

5 296,50 EUR

ARCH 71 sro

Obec Suchá nad Parnou

11. 6 .2018

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

Zmluva o zriadení VB

Neuvedené

ISMONT, s.r.o

Obec Suchá nad Parnou

7. 6 .2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

600,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

JURA audit, s.r.o.

21. 5 .2018

Zmluva o výkone zodpovednej osoby nadOOÚ

Zmluva o výkone zodpovednej osoby nadOOÚ

990,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

Ing. Ľubomír Janoška

21. 5 .2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

3 300,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

Pavol Baláž

11. 5 .2018

Zmluva dotácia dôchodcovia

5/2018

1 000,00 EUR

Združenie dôchodcov Suchá nad Parnou

Obec Suchá nad Parnou

11. 5 .2018

Zmluva dotácia stolní tenisti

4/2018

500,00 EUR

Obecný stolnotenisový klub Suchá nad Parnou

Obec Suchá nad Parnou

11. 5 .2018

Zmluva dotácia Lukostrelci

3/2018

1 250,00 EUR

Lukostrelecký klub Suchá nad Parnou

Obec Suchá nad Parnou

11. 5 .2018

Zmluva dotácia DHZ

2/2018

3 400,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Suchá nad Parnou

Obec Suchá nad Parnou

11. 5 .2018

Zmluva dotácia TJ Vinohradník

1/2018

8 500,00 EUR

Telovýchovná jednota Vinohradník Suchá nad Parnou

Obec Suchá nad Parnou

26. 4 .2018

Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR

Zmluva č. 38 393

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Suchá nad Parnou

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

13. 3 .2018

Zmluva o zabezpečení zberu starých vozidiel

Zmluva o zabezpečení zberu starých vozidiel

Neuvedené

Obec Suchá nad Parnou

AUTOVRAKOVISKO s.r.o

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 76-100 z 166

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

EMAIL info

Novinky e-mailom