Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.11.2018

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve

Neuvedené

AE group,s.r.o.

Obec Suchá nad Parnou

12.11.2018

Dodatok č. 1 k ZoD ZIS/3489/501/18/26466/V/EXT/024

Dodatok č.1 k ZoD

Neuvedené

Skanska SK a.s

Obec Suchá nad Parnou

08.11.2018

Zmluva č.61/TR/2018 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Zmluva č.61/TR/2018

8 000,00 EUR osemtisíc eur

Obec Suchá nad Parnou

Slovenská republika Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava

08.11.2018

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie č. 24/2018/OCRPP a ŽP

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie č. 24/2018/OC

15 000,00 EUR pätnásťtisíc eur

Obec Suchá nad Parnou

Trnavský samosprávny kraj

26.10.2018

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č.1 127/2012 na pozemok

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

Neuvedené

Obec Suchá nad Parnou

COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo

10.09.2018

Zmluva o dielo

ZoD ZIS/3489/501/18/26466/V/EXT/024

179 469,97 EUR jednostosedemdesiatdeväťtisícštyristošesťdesiatdeväť/97

Skanska SK a.s

Obec Suchá nad Parnou

06.09.2018

Zmluva č. 06 - OPIII/2018 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č. 06 - OPIII/2018 o poskytnutí účelovej do

300,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

Trnavský samosprávny kraj

23.08.2018

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

ZoD na zhotovenie stavby č. 04/08/2018

24 969,84 EUR dvadsaťštyritisícdeväťstošesťdesiatdeväť 84

SPECIAL service s.r.o.

Obec Suchá nad Parnou

21.08.2018

Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti

Zmluva č. 0609/SVS/2018/07

500,00 EUR päťsto eur

Obec Suchá nad Parnou

Trnavský samosprávny kraj

07.08.2018

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

ZoD na zhotovenie stavby č. 03/08/2018

64 699,80 EUR šesťdesiatštyritisícšesťstodeväťdesiatdeväť 80

SPECIAL service s.r.o.

Obec Suchá nad Parnou

31.07.2018

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041N570-431-16

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041N570-431-1

362 298,84 EUR tristošesťdesiatdvatisícdvestodeväťdesiatosemeur/84 centov

Obec Suchá nad Parnou

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

31.07.2018

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

0,30 EUR

Obec Suchá nad Parnou

biomarina - biowaste s.r.o

27.07.2018

ZMLUVA č. 120/POD-207/18

ZMLUVA č. 120/POD-207/18

5 000,00 EUR päťtisíc eur

Obec Suchá nad Parnou

Slovenská agentúra životného prostredia

23.07.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 2001

14 976,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

Peter Ševčovič Izolácia stavieb proti zemnej vlhkosti

23.07.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

35 013,35 EUR tridsaťpäťtisíctrinásť eur 35 centov

SP PLUS s r. o.

Obec Suchá nad Parnou

02.07.2018

Zmluva č.2 - SZ TT -11/2018 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č.2 - SZ TT -11/2018

650,00 EUR šesťstopäťdesiat eur

Obec Suchá nad Parnou

Trnavský samosprávny kraj

29.06.2018

Zmluva o výkone správy

Zmluva o výkone správy

4,00 EUR štyrieurá

Obec Suchá nad Parnou

Jozef Stano - Správca domových bytov

28.06.2018

Zmluva o dielo č. 2018/05/10

ZoD 2018 05 10

412 887,06 EUR štyristodvanásťtisícosemstoosemdesiatsedem/06

CS, s.r.o

Obec Suchá nad Parnou

25.06.2018

Zmluva o poskytovaní služieb č. 49/06/2018

Zmluva o poskytovaní služieb č. 49/06/2018

0,00 EUR

FIRECONTROL SAFETY s.r.o

Obec Suchá nad Parnou

13.06.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 15/2018

5 296,50 EUR

ARCH 71 sro

Obec Suchá nad Parnou

11.06.2018

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

Zmluva o zriadení VB

Neuvedené

ISMONT, s.r.o

Obec Suchá nad Parnou

07.06.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

600,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

JURA audit, s.r.o.

21.05.2018

Zmluva o výkone zodpovednej osoby nadOOÚ

Zmluva o výkone zodpovednej osoby nadOOÚ

990,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

Ing. Ľubomír Janoška

21.05.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

3 300,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

Pavol Baláž

11.05.2018

Zmluva dotácia dôchodcovia

5/2018

1 000,00 EUR

Združenie dôchodcov Suchá nad Parnou

Obec Suchá nad Parnou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: