Anketa

O ktorý žltý kontajner na plasty by ste mali záujem?

Celkom hlasov:
69
Hlasovanie začalo:
12. 6. 2019
Hlasovanie končí:
31. 7. 2019

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.07.2018

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041N570-431-16

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041N570-431-1

362 298,84 EUR tristošesťdesiatdvatisícdvestodeväťdesiatosemeur/84 centov

Obec Suchá nad Parnou

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

31.07.2018

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

0,30 EUR

Obec Suchá nad Parnou

biomarina - biowaste s.r.o

27.07.2018

ZMLUVA č. 120/POD-207/18

ZMLUVA č. 120/POD-207/18

5 000,00 EUR päťtisíc eur

Obec Suchá nad Parnou

Slovenská agentúra životného prostredia

23.07.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 2001

14 976,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

Peter Ševčovič Izolácia stavieb proti zemnej vlhkosti

23.07.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

35 013,35 EUR tridsaťpäťtisíctrinásť eur 35 centov

SP PLUS s r. o.

Obec Suchá nad Parnou

02.07.2018

Zmluva č.2 - SZ TT -11/2018 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č.2 - SZ TT -11/2018

650,00 EUR šesťstopäťdesiat eur

Obec Suchá nad Parnou

Trnavský samosprávny kraj

29.06.2018

Zmluva o výkone správy

Zmluva o výkone správy

4,00 EUR štyrieurá

Obec Suchá nad Parnou

Jozef Stano - Správca domových bytov

28.06.2018

Zmluva o dielo č. 2018/05/10

ZoD 2018 05 10

412 887,06 EUR štyristodvanásťtisícosemstoosemdesiatsedem/06

CS, s.r.o

Obec Suchá nad Parnou

25.06.2018

Zmluva o poskytovaní služieb č. 49/06/2018

Zmluva o poskytovaní služieb č. 49/06/2018

0,00 EUR

FIRECONTROL SAFETY s.r.o

Obec Suchá nad Parnou

13.06.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 15/2018

5 296,50 EUR

ARCH 71 sro

Obec Suchá nad Parnou

11.06.2018

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

Zmluva o zriadení VB

Neuvedené

ISMONT, s.r.o

Obec Suchá nad Parnou

07.06.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

600,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

JURA audit, s.r.o.

21.05.2018

Zmluva o výkone zodpovednej osoby nadOOÚ

Zmluva o výkone zodpovednej osoby nadOOÚ

990,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

Ing. Ľubomír Janoška

21.05.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

3 300,00 EUR

Obec Suchá nad Parnou

Pavol Baláž

11.05.2018

Zmluva dotácia dôchodcovia

5/2018

1 000,00 EUR

Združenie dôchodcov Suchá nad Parnou

Obec Suchá nad Parnou

11.05.2018

Zmluva dotácia stolní tenisti

4/2018

500,00 EUR

Obecný stolnotenisový klub Suchá nad Parnou

Obec Suchá nad Parnou

11.05.2018

Zmluva dotácia Lukostrelci

3/2018

1 250,00 EUR

Lukostrelecký klub Suchá nad Parnou

Obec Suchá nad Parnou

11.05.2018

Zmluva dotácia DHZ

2/2018

3 400,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Suchá nad Parnou

Obec Suchá nad Parnou

11.05.2018

Zmluva dotácia TJ Vinohradník

1/2018

8 500,00 EUR

Telovýchovná jednota Vinohradník Suchá nad Parnou

Obec Suchá nad Parnou

26.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR

Zmluva č. 38 393

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Suchá nad Parnou

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

13.03.2018

Zmluva o zabezpečení zberu starých vozidiel

Zmluva o zabezpečení zberu starých vozidiel

Neuvedené

Obec Suchá nad Parnou

AUTOVRAKOVISKO s.r.o

13.03.2018

Zmluva o zbere elektroodpadu

Zmluva o zbere elektroodpadu

nula

Obec Suchá nad Parnou

ROVAMI s.r.o

13.02.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

Zmluva o spracovaní OÚ

nula

MAPA Slovakia Digital, s.r.o

Obec Suchá nad Parnou

13.02.2018

Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD Suchá nad Parnou 01

Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD 01

600,00 EUR šesťsto eur

MAPA Slovakia Digital, s.r.o

Obec Suchá nad Parnou

08.11.2017

Zmluva o dielo Oprava cesty, chodníka a spevnenej plochy v obci Suchá nad Parnou

ZoD ZIS/3489/501/17/25379.0167/V/EXT/756/OZ

37 285,50 EUR

Skanska SK a.s

Obec Suchá nad Parnou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: