Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11. 11 .2019

Kúpna zmluva

20191111010SNP

167,00 EUR

Anton Miklušák

Obec Suchá nad Parnou

4. 10 .2019

Zmluva o poskytnutí služby č. 05092019A

20191004010SNP

1 800,00 EUR

Gemini Group s.r.o.

Obec Suchá nad Parnou

4. 10 .2019

Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

20191004011SNP

Bez ceny.

Vincent a Alica Schifferoví

Obec Suchá nad Parnou

19. 9 .2019

Zmuva o dielo

20190919010SNP

18 000,00 EUR

JMP Projetky s.r.o.

Obec Suchá nad Parnou

10. 9 .2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

20190910011SNP

Bez ceny.

Vincent a Alica Schifferoví

Obec Suchá nad Parnou

4. 9 .2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

20190904020SNP

V zmysle zmluvných podmienok

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Suchá nad Parnou

4. 9 .2019

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny

20190904011SNP

V zmysle zmluvných podmienok

ZSE Energia, a.s.,

Obec Suchá nad Parnou

3. 9 .2019

DOHODA o zabezpečení odborných služieb.

20190903012SNP

V zmysle dohody.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave

Obec Suchá nad Parnou

14. 8 .2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-04335

20190814010SNP

1 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Suchá nad Parnou

14. 8 .2019

Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

20190814011SNP

V zmysle zmluvných podmienok

Viera Vavrová

Obec Suchá nad Parnou

6. 8 .2019

ZMLUVA č. PHZ-OPK1-2018-002453 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva vnútra SR

20190806010SNP

30 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Suchá nad Parnou

23. 7 .2019

Zmluva č. 082-3/O-ŠP/2019 o poskytnutí dotácie

20190723010SNP

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Suchá nad Parnou

19. 7 .2019

Zmluva o poskytnutí služby na zabezpečenie inžinierskej činnosti stavebného dozora.

20190719010SNP

16 900,00 EUR

Ing. Vladimír Bobek

Obec Suchá nad Parnou

17. 7 .2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 19160124

20190717010SNP

700,00 EUR

Nadácia ZSE

Obec Suchá nad Parnou

3. 7 .2019

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí služby na zabezpečenie inžinierskej činnosti stavebného dozora

20190703012SNP

Bez ceny

Ing. Vladimír Bobek

Obec Suchá nad Parnou

2. 7 .2019

Dohoda o zabezpečení odborných služieb

20190207030SNP

121,00 EUR

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave

Obec Suchá nad Parnou

2. 7 .2019

Zmluva č. 002-TT-K/PO/2019 o poskytnutí účelovej dotácie

20190207020SNP

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Suchá nad Parnou

2. 7 .2019

Zmluva č. 43-2-Z/2019 o poskytnutí účelovej dotácie

20190207010SNP

2 000,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Suchá nad Parnou

11. 6 .2019

Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

20190611011SNP

V zmysle zmluvných podmienok.

Obec Cífer

Obec Suchá nad Parnou

6. 6 .2019

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

20190606020SNP

500,00 EUR

JURA audit, s.r.o.

Obec Suchá nad Parnou

6. 6 .2019

Licenčná zmluva

20190606010SNP

V zmysle zmluvných podmienok.

TENDERnet s.r.o.

Obec Suchá nad Parnou

3. 6 .2019

Zámenná zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

20190603030SNP

8 880,00 EUR

Viera Vavrová

Obec Suchá nad Parnou

3. 6 .2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

20190603020SNP

3 600,00 EUR

Miriam Malinová

Obec Suchá nad Parnou

3. 6 .2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Suchá nad Parnou v roku 2019

20190603010SNP

300,00 EUR

Poľovnícke združenie Zelený háj Suchá nad Parnou

Obec Suchá nad Parnou

30. 5 .2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

20190530100SNP

2 170,00 EUR

Vincent a Alica Schifferoví

Obec Suchá nad Parnou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 150