Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.05.2019

Dodatok č. 2 k MANDÁTNEJ ZMLUVE zo dňa 20.04.2017

20190515011SNP

bez ceny

AE group,s.r.o.

Obec Suchá nad Parnou

14.05.2019

Kúpna zmluva na vozidlo Multicar M25.

20190514010SNP

650,00 EUR Šesťstopäťdesiat eur.

Bednarovský Oto

Obec Suchá nad Parnou

03.05.2019

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a akumulátorov prostredníctvom stacionárnych kontajnerov, č. zml. Prevádzkovateľa 00313009/ZSTAC/2019

20190503010SNP

Bezodplatne.

Obec Suchá nad Parnou

ASEKOL SK s.r.o.

29.04.2019

Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

20190425011SNP

V zmysle zmluvných podmienok

Natur Pack, a.s.

Obec Suchá nad Parnou

25.04.2019

Zmluva o poskytnutí služby na zabezpečenie inžinierskej činnosti stavebného dozora.

20190425040SNP

16 900,00 EUR Šestnásťtisícdeväťstvo eur.

Ing. Vladimír Bobek

Obec Suchá nad Parnou

25.04.2019

Zmluva č. 39 140 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

20190425020SNP

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Suchá nad Parnou

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

25.04.2019

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

20190425030SNP

V zmysle zmluvných podmienok za predmet plnenia

Obec Suchá nad Parnou

Galileo Corporation s.r.o.

18.04.2019

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

20190418010SNP

731 851,72 EUR Sedemstotridsaťjedentisícosemstopäťdesiatjedeneur 72centov

CS, s.r.o

Obec Suchá nad Parnou

29.03.2019

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

20190329020SNP

bezodplatne

HUMANA People to People Slovakia o.z.

Obec Suchá nad Parnou

29.03.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

20190329010SNP

V zmysle zmluvných podmienok

Obec Suchá nad Parnou

OBORIL, Peter Oboril

01.02.2019

Kúpna zmluva na stroj

20190201010SNP

258,00 EUR Dvestopäťdesiatosemeur 0centov.

Obec Suchá nad Parnou

Ratičák Jozef

30.01.2019

Zmluva o činnosti stavebného dozoru

20190130030SNP

V zmysle zmluvných podmienok

Ing. Vladimír Bobek

Obec Suchá nad Parnou

30.01.2019

Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy č. 02/2018

20190130022SNP

neuvedené

Kavický Jozef

Obec Suchá nad Parnou

30.01.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

20190130010SNP

V zmysle zmluvných podmienok za predmet plnenia.

Obec Suchá nad Parnou

Advokátska kancelária Fiľo&Partners s.r.o.

28.01.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 29.01.2015

20190128011SNP

V zmysle zmluvných podmienok za predmet plnenia.

Obec Suchá nad Parnou

eGov Systems spol. s r.o.

17.01.2019

Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu

20190117010SNP

neuvedené

Obec Suchá nad Parnou

Obec Cífer

28.12.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2018/05/10

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.2018/05/10

neuvedené

CS, s.r.o

Obec Suchá nad Parnou

18.12.2018

Dodatok k Zmluve č. S07T700002 o zvoze a skládkovaní odpadu

Dodatok k Zmluve č. S07T700002 o zvoze a skládkova

V zmysle zmluvných podmienok za predmet plnenia.

Obec Suchá nad Parnou

FCC Trnava, s.r.o.

08.12.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KŽP-PO4-SC431-2017-19/J224

768 758,46 EUR sedemstošesťdesiatosemtisícsedemstopäťdesiatosem eur 46/100

Obec Suchá nad Parnou

Ministerstvo životného prostredia SR

22.11.2018

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve

Neuvedené

AE group,s.r.o.

Obec Suchá nad Parnou

12.11.2018

Dodatok č. 1 k ZoD ZIS/3489/501/18/26466/V/EXT/024

Dodatok č.1 k ZoD

Neuvedené

Skanska SK a.s

Obec Suchá nad Parnou

08.11.2018

Zmluva č.61/TR/2018 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Zmluva č.61/TR/2018

8 000,00 EUR osemtisíc eur

Obec Suchá nad Parnou

Slovenská republika Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava

08.11.2018

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie č. 24/2018/OCRPP a ŽP

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie č. 24/2018/OC

15 000,00 EUR pätnásťtisíc eur

Obec Suchá nad Parnou

Trnavský samosprávny kraj

26.10.2018

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č.1 127/2012 na pozemok

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

Neuvedené

Obec Suchá nad Parnou

COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo

10.09.2018

Zmluva o dielo

ZoD ZIS/3489/501/18/26466/V/EXT/024

179 469,97 EUR jednostosedemdesiatdeväťtisícštyristošesťdesiatdeväť/97

Skanska SK a.s

Obec Suchá nad Parnou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: