Navigácia

Obsah

Administratívni zamestnanci

obecného úradu

 

Mária Izakovičová 

 • matrika
 • stavebná agenda
 • evidencia obyvateľov

+421 33 558 01 21
+421 911 388 252
maria.izakovicova@suchanadparnou.sk

 

Elena Gabrišová

 • poplatky za odpad
 • poplatky za psa
 • ekonómka
 • účtovníčka

+421 911 388 252
elena.gabrisova@suchanadparnou.sk

 

Helena Tajcnárová

 • daň z nehnuteľností
 • správa cintorína
 • kultúra a podujatia
 • rozhlas
 • zástupkyňa matrikárky

+421 33 558 01 21
+421 911 388 252
helena.tajcnarova@suchanadparnou.sk

 

Ing. Mária Marekovičová

 • podateľňa
 • registratúra
 • pokladňa

+421 33 558 01 74
maria.marekovicova@suchanadparnou.sk

 

Ing. Kamila Královičová

 • správa webovej a facebookovej stránky
 • administratíva
 • materiálovo-technické zabezpečenie
 • príprava projektov k žiadostiam o dotácie a zmlúv
 • propagácia obce

+421 911 388 252
kamila.kralovicova@suchanadparnou.sk

 

Ing. Alena Gergelová

 • hlavný kontrolór

alenka.gergelova@gmail.com