Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou

Územný plán

Zmena 4/2021

Zmena 4/2021 - verejné dopravné vybavenie - po zmene (b)

ZMENA 04-2021 UPN Suchá nad Parnou-03b-DOPRAVA-po zmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,13 MB
Stiahnuté: 132×

Zmena 4/2021 - verejné dopravné vybavenie - platný (b)

ZMENA 04-2021 UPN Suchá nad Parnou-03b-DOPRAVA-platný.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,12 MB
Stiahnuté: 54×

Zmena 4/2021 - verejné dopravné vybavenie - po zmene (a)

ZMENA 04-2021 UPN Suchá nad Parnou-03a-DOPRAVA-po zmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,08 MB
Stiahnuté: 53×

Zmena 4/2021 - verejné dopravné vybavenie - platný (a)

ZMENA 04-2021 UPN Suchá nad Parnou-03a-DOPRAVA-platný.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 836,7 kB
Stiahnuté: 36×

Zmena 4/2021 - komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie - po zmene

ZMENA 04-2021 UPN Suchá nad Parnou-02-KOMPLEXNÝ-po zmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,02 MB
Stiahnuté: 149×

Zmena 4/2021 - komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie - platné

ZMENA 04-2021 UPN Suchá nad Parnou-02-KOMPLEXNÝ-platný.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 870,7 kB
Stiahnuté: 70×

Zmena 4/2021 - verejné dopravné vybavenie - navrhovaná zmena (b)

ZMENA 04-2021 UPN Suchá nad Parnou-03b-DOPRAVA-navrhovaná zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 228,84 kB
Stiahnuté: 40×

Zmena 4/2021 - verejné dopravné vybavenie - navrhovaná zmena (a)

ZMENA 04-2021 UPN Suchá nad Parnou-03a-DOPRAVA-navrhovaná zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,44 kB
Stiahnuté: 43×

Zmena 4/2021 - komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie - navrhovaná zmena

ZMENA 04-2021 UPN Suchá nad Parnou-02-KOMPLEXNÝ-navrhovaná zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,77 kB
Stiahnuté: 71×

Zmena 4/2021 - perspektívne použitie PP a LPF (b)

ZMENA 04-2021 UPN Suchá nad Parnou-06b-PPF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,19 MB
Stiahnuté: 38×

Zmena 4/2021 - perspektívne použitie PP a LPF (a)

ZMENA 04-2021 UPN Suchá nad Parnou-06a-PPF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,1 MB
Stiahnuté: 35×

Zmena 4/2021 - energetika a oznamovacie vedenia

ZMENA 04-2021 UPN Suchá nad Parnou-05-ENERGIE.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1 MB
Stiahnuté: 33×

Zmena 4/2021 - vodné hospodárstvo

ZMENA 04-2021 UPN Suchá nad Parnou-04-VODA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1000,59 kB
Stiahnuté: 53×

Zmena 4/2021 - širšie vzťahy

ZMENA 04-2021 UPN Suchá nad Parnou-01-ŠV.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,04 MB
Stiahnuté: 47×

Zmena 7/2021 - schéma záväzných častí

ZMENA 04-2021 UPN Suchá-nad-Parnou-schéma záväzných častí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,21 MB
Stiahnuté: 47×

Zmena 4/2021 - občanska vybavenosť, služby, rekreácia, zeleň

ZMENA 04-2021 UPN Suchá-nad-Parnou-schéma ov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,79 MB
Stiahnuté: 43×

Zmena 4/2021 - schéma bývanie

ZMENA 04-2021 UPN Suchá-nad-Parnou-schéma bývanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,64 MB
Stiahnuté: 103×

Zmena 4/2021 - návrh SEA

ZMENA 04-2021 UPN Suchá nad Parnou-návrh SEA-tlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB
Stiahnuté: 81×

Zmena 3/2017

Zmena 3/2017 - ochrana prírody a tvorby krajiny

07-OCHRANA PRÍRODY.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,6 MB
Stiahnuté: 950×

Zmena 3/2017 - perspektívne použitie PP a LPF - 2. časť

06c-PPF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 965,64 kB
Stiahnuté: 636×

Zmena 3/2017 - perspektívne použitie PP a LPF - 1. časť

06b-PPF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,1 MB
Stiahnuté: 607×

Zmena 3/2017 - perspektívne použitie PP a LPF - 3. časť

06a-PPF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 843,4 kB
Stiahnuté: 413×

Zmena 3/2017 - verejné technické vybavenie - energetika a oznamovacie vedenia

05-ENERGIE.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 719,88 kB
Stiahnuté: 364×

Zmena 3/2017 - verejné technické vybavenie - vodné hospodárstvo

04-VODA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 727,55 kB
Stiahnuté: 402×

Zmena 3/2017 - verejné dopravné vybavenie - 2. časť

03c-DOPRAVA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 954,45 kB
Stiahnuté: 407×

Zmena 3/2017 - verejné dopravné vybavenie - 1. časť

03b-DOPRAVA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,22 MB
Stiahnuté: 402×

Zmena 3/2017 - verejné dopravné vybavenie - 3. časť

03a-DOPRAVA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 768,74 kB
Stiahnuté: 363×

Zmena 3/2017 - širšie vzťahy

01-ŠV.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,11 MB
Stiahnuté: 531×

Zmena 3/2017 - komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia

02-KOMPLEXNÝ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 846,47 kB
Stiahnuté: 719×

Zmena 3/2017 - záväzné časti a verejnoprospešné stavby

ZMENA 03-2017 UPN Suchá-nad-Parnou-schéma záväzných častí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,23 MB
Stiahnuté: 486×

Zmena 3/2017 - lokality občianskej vybavenosti, služieb, rekreácie a zelene

ZMENA 03-2017 UPN Suchá-nad-Parnou-schéma ov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,67 MB
Stiahnuté: 523×

Zmena 3/2017 - lokality na bývanie

ZMENA 03-2017 UPN Suchá-nad-Parnou-schéma bývanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,52 MB
Stiahnuté: 934×

Zmena 3/2017 - textová časť

ZMENA 03-2017 UPN Suchá-nad-Parnou-TČ+ZČ-čistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 816,21 kB
Stiahnuté: 580×

Zmena 2/2012

Zmena 2/2012 - širšie vzťahy

zmena 02-2012 upn suchá-nad-parnou-čistopis-01-Šv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,85 MB
Stiahnuté: 937×

Zmena 2/2012 - komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia

zmena 02-2012 upn suchá-nad-parnou-čistopis-02-komplexnÝ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,93 MB
Stiahnuté: 780×

Zmena 2/2012 - verejné dopravné vybavenie

zmena 02-2012 upn suchá-nad-parnou-čistopis-03-doprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,49 MB
Stiahnuté: 499×

Zmena 2/2012 - verejné technické vybavenie - vodné hospodárstvo

zmena 02-2012 upn suchá-nad-parnou-čistopis-04-voda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,3 MB
Stiahnuté: 591×

Zmena 2/2012 - verejné technické vybavenie - energetika a oznamovacie vedenia

zmena 02-2012 upn suchá-nad-parnou-čistopis-05-energie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,32 MB
Stiahnuté: 557×

Zmena 2/2012 - perspektívne použitie PP a LPF

zmena 02-2012 upn suchá-nad-parnou-čistopis-06-ppf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,55 MB
Stiahnuté: 428×

Zmena 2/2012 - ochrana prírody a tvorba krajiny

zmena 02-2012 upn suchá-nad-parnou-čistopis-07-ochrana prÍrody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,81 MB
Stiahnuté: 513×

Zmena 2/2012 - záväzné časti a verejnoprospešné stavby

zmena 02-2012 upn suchá-nad-parnou-zČ-čistopis-schéma zč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1009,3 kB
Stiahnuté: 475×

Zmena 2/2012 - lokality občianskej vybavenosti, služieb, rekreácie a zelene

zmena 02-2012 upn suchá-nad-parnou-tČ-čistopis-schéma ov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,74 MB
Stiahnuté: 441×

Zmena 2/2012 - lokality na bývanie

zmena 02-2012 upn suchá-nad-parnou-tČ-čistopis-schéma bývanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,61 MB
Stiahnuté: 737×

Zmena 2/2012 - textová časť - záväzná časť

zmena 02-2012 upn suchá-nad-parnou-zČ-čistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 727,88 kB
Stiahnuté: 618×

Zmena 2/2012 - prehľad o poľnohospodárskej pôde uvažovanej na odňatie

zmena 02-2012 upn suchá-nad-parnou-tČ-čistopis-tab-pp.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,26 kB
Stiahnuté: 466×

Zmena 2/2012 - textová časť - čistopis

zmena 02-2012 upn suchá-nad-parnou-tČ-čistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 732,76 kB
Stiahnuté: 732×

Zmena 2/2012 - novonavrhované lokality na bývanie

zmena 02-2012 upn suchá-nad-parnou-tČ-čistopis-schéma bývanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,61 MB
Stiahnuté: 1,169×

Zmena 1/2008

Zmena 1/2008 - ochrana prírody a tvorba krajiny

ZMENA 01-2008 UPN Suchá nad Parnou-07-OP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,51 MB
Stiahnuté: 1,032×

Územný plán 2004

Územný plán 2004 - textová časť - záväzná časť

ÚPN Suchá nad parnou-záväzná časť-čistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 474,67 kB
Stiahnuté: 60×

Územný plán 2004 - textová časť - základné údaje a riešenie

ÚPN Suchá nad Parnou-textová časť-čistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 995,7 kB
Stiahnuté: 43×

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Odvoz odpadu 2021

o

Územný plán obce

up

Náučný chodník

ch

Mapa autobusových liniek

a

Podrobná mapa obce

mobec

Aerovideo obce

aerovieo

Kniha o obci

kniha

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

Smútočné oznámenia


Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou