Navigácia

Obsah

Späť

Záverečný účet obce r. 2018 - návrh

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2018:

Záverečný účet obce Suchá nad Parnou r. 2018 - návrh

Prílohou Záverečného účtu obce za rok 2018 je Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce r. 2018:

Hodnotenie programového rozpočtu obce r. 2018

 

 

 

Vyvesené: 5. 6. 2019

Dátum zvesenia: 21. 6. 2019

Zodpovedá: Ing. Kamila Královičová

Späť