Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou

Výška mesačnej odmeny zástupcu starostu

Zverejnenie výšky mesačnej odmeny

zástupcu starostu obce Suchá nad Parnou


Podľa § 25 ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Suchá nad Parnou určuje poslancovi Ing. Adamovi Krajčovičovi, PhD., ktorý vykonáva funkciu zástupcu podľa § 13 b zamestnania podľa vecnej a časovej náročnosti výšku mesačnej odmeny 20 %.

Zodpovedá: Ing. Kamila Královičová

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

EMAIL info

Novinky e-mailom