Navigácia

Obsah

Späť

Výška mesačnej odmeny zástupcu starostu

Zverejnenie výšky mesačnej odmeny

zástupcu starostu obce Suchá nad Parnou


Podľa § 25 ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Suchá nad Parnou určuje poslancovi Ing. Adamovi Krajčovičovi, PhD., ktorý vykonáva funkciu zástupcu podľa § 13 b zamestnania podľa vecnej a časovej náročnosti výšku mesačnej odmeny 20 %.

Vyvesené: 25. 7. 2019

Zodpovedá: Ing. Kamila Královičová

Späť