Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou

Vyhlásenie na zvýšenú možnosť výskytu požiaru na lesných pozemkoch a ich ochrannom pásme

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava od 27.6.2020 9:00 hod do odvolania. Každý je povinný v tomto čase dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa na týchto pozemkoch zakazuje najmä:

  • fajčiť
  • odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety
  • používať otvorený plameň
  • vypaľovať porasty a biologický odpad
  • zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

Vlastníci, správcovia a užívatelia týchto pozemkov sú povinní najmä:

  • zabezepčeiť v lesoch hliadkovaciu činnosť (vypracovať k nej harmonogram)
  • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste
  • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, aby mohli hasičské jednotky bez problémov prísť
  • vybaviť hasiacimi prístrojmi pracovné stroje (napr. traktory a iné vozidlá používané pri spracovaní dreva)
  • a iné.

Vyhlásenie - pdf dokument

Dátum zvesenia: 31. 10. 2022 Zodpovedá: správca webu

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Plán zvozu odpadu

1

Suchofskí hlásnik

k

Územný plán obce

up

Náučné chodníky

ch

Virtuálny cintorín

c

Podrobná mapa obce

mobec

Kronika obce

s

Aerovideo obce

aerovieo

Kniha o obci

kniha

Smútočné oznámenia


Mapa autobusových liniek

a

Verejné obstarávanie

s

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou