Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou

Verejná vyhláška - stavebné povolenie na stavbu "oplotenie záhrady"

Registratúrna značka: OcÚ-249/2020

Číslo registratúrneho záznamu: Výst.SNP-367/2019/Bk-80

Stavebné povolenie


na stavbu Oplotenie záhrady na pozemku register “E“ parc. č. 202411, 202412 v katastrálnom území Suchá nad Parnou v obci Suchá nad Parnou.

 

Tu je dokument na stiahnutie.

Dátum zvesenia: 1. 4. 2020 Zodpovedá: Ing. Kamila Královičová

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

EMAIL info

Novinky e-mailom