Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.2.2020

Pozývame Vás na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Suchá nad Parnou, ktoré sa bude konať dňa 13.2.2020 (štvrtok o 19:00 hod.) v zasadacej miestnosti v budove kultúrneho domu v Suchej nad Parnou.

 

Pozvánku môžete vidieť tu: 

Pozvánka na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva v Suchej nad Parnou dňa 13.2.2020

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a určenie overovateľov zápisnice.
 2. Schválenie programu.
 3. Schvaľovanie Dodatku č. 7/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 o financovaní MŠ a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti obce Suchá nad Parnou. 
 4. Správa o kontrolnej činnosti za r. 2019.
 5. Schvaľovanie zámeru predaja obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemok parcela č. 62/46 – Pavol a Anna Sivákoví.
 6. Schvaľovanie zámeru predaja obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – časť pozemku parcela č. 1704/2 – Drahomír Hečko, manželia Gabrišoví a Nadežda Taligová.
 7. Schvaľovanie zámeru predaja obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – garáž č. 3 parcela č. 63/4 – Magdaléna Oravcová.
 8. Žiadosť o nájom časti nehnuteľnosti vo vlastníctve obce za účelom budovania miestnej komunikácie a chodníka – Ing. Adam Krajčovič s manželkou.
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemkov – obyvatelia časti Na mlyne.
 10. Žiadosť o zavedenie kanalizácie k rodinným domom a chatám v lokalite Nové Vinohrady – Ing. Eduard Silberhorn, Jozef Žigo, Tomáš Molnár.
 11. Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – ISMONT, s.r.o.
 12. Informácie.
 13. Rôzne.
 14. Záver.
Dátum zvesenia: 13. 2. 2020 Zodpovedá: správca webu

VÝVOZ ODPADU harmonogram 2020

Vývoz odpadu 2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

Územný plán obce

up

Mapa autobusových liniek

a

Náučný chodník

ch

Smútočné oznámenia


Sčítanie domov a bytov 2020/2021

s

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info