Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou

Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín č. SNP-350/2021

Obec Suchá nad Parnou  ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.10.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. SNP-350/2021 o vydanie súhlasu na výrub drevín

  • 1 ks agát
  • 1 ks orech

rastúci na pozemku registra "C" parc. č. 480 v  k. ú  Suchá nad Parnou z dôvodu

"agát - suché konáre ohrozujú strechu rodinného domu a korene prerástli do pivnice, ohrozuje ľudí a motorové vozidlá; orech - chorý  polozoschnutý strom, ktorý ohrozuje osoby, autá a rodinné domuy nakoľko sa nakláňa k ceste, ničí oplotenie pozemku a zdvíha základy oplotenia".

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Suchá nad Parnou.

Dátum zvesenia: 12. 10. 2024 Zodpovedá: správca webu Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Odvoz odpadu 2021

o

Územný plán obce

up

Náučný chodník

ch

Mapa autobusových liniek

a

Podrobná mapa obce

mobec

Aerovideo obce

aerovieo

Kniha o obci

kniha

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

Smútočné oznámenia

20.9.2021 Pavol Vavro

19.9.2021 Anna Janktová

30.6.2021 Ľubor Kobetič


Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou