Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou

Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín č. SNP-318/2020

Obec Suchá nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 7.9.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. SNP-318/2020 o vydanie súhlasu na výrub drevín:

  • 1 ks jedľa
  • 1 ks agát

rastúcich na pozemkoch registra "C" parc. č. 472/1 a č. 2128/2 v k. ú Suchá nad Parnou z dôvodu".

Korene stromov zasahujú do podkladov domu a konáre poškodzujú strechu. V rodinnom dome je znížená viditeľnosť. Oba stromy predstavujú pri nepriaznivých poveternostných podmienkach hrozbu vzniku škody na majetku a jeho bezprostrednej blízkosti s možnou újmou na zdraví resp. života obyvateľov. Jedľa má výšku 25 m.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Suchá nad Parnou.

Dátum zvesenia: 20. 10. 2020 Zodpovedá: správca webu Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Odvoz odpadu 2020

odpad

Územný plán obce

up

Mapa autobusových liniek

a

Náučný chodník

ch

Aerovideo obce

aerovieo

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

Smútočné oznámenia

29.10.2020 Jozef Fančovič

20.10.2020 Jozef Moravčík


SMS info

SMS info

Koronavírus v obci

korona

Kniha o obci

kniha

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku