Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou

Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín č. SNP-272/2020

Obec Suchá nad Parnou  ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 7.9.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. SNP-272/2020 o vydanie súhlasu na
výrub drevín -  1 ks borovice - rastúcej na pozemkoch registra "C" parc. č. 253/111 v k. ú  Suchá nad Parnou z dôvodu " zdvíhanie chodníkovej dlažby, obava z poškodzovania betónového plota."

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Suchá nad Parnou.

 

Dátum zvesenia: 16. 9. 2020 Zodpovedá: správca webu Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

VÝVOZ ODPADU harmonogram 2020

Vývoz odpadu 2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

Územný plán obce

up

Mapa autobusových liniek

a

Náučný chodník

ch

Aerovideo obce

aerovieo

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

Smútočné oznámenia