Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou

Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín č. SNP-163/2022

Obec Suchá nad Parnou  ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.5.2022 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. SNP-163/2022 o vydanie súhlasu na výrub drevín

  • 1 ks orech
  • 1 ks smrek
  • 6 ks ovocné dreviny

rastúci na pozemku registra "C" parc. č. 1624/1 a 1624/2 v k. ú Suchá nad Parnou z dôvodu

"Záhrada bola dlho neudržiavaná. Časť stromov zachránil arborista, časť žiaľ leží v časti, kde má byť dom. V mieste aktuálneho domu bude po kolaudácii nová výsadba."

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Suchá nad Parnou.

Dátum zvesenia: 15. 5. 2022 Zodpovedá: správca webu Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Plán zvozu odpadu

o

Virtuálny cintorín

c

Územný plán obce

up

Náučný chodník

ch

Podrobná mapa obce

mobec

Kronika obce

s

Aerovideo obce

aerovieo

Kniha o obci

kniha

Smútočné oznámenia

28.4.2022 Ivan Lysý

16.3.2022 Peter Vozák

14.3.2022 Viliam Oboril


Mapa autobusových liniek

a

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

SMS info

SMS info

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou