Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. Výst.SNP-26/2020/Má-40

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ-138/2020, Výst.SNP-26/2020/Má-40


Obec Suchá nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskoršíchprdpisov oznamuje, že dňa 27.01.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. SNP-26/2020 o vydanie súhlasu na výrub drevín - 1 ks orech rastúci na pozemku parc. č. 1986/2 v  k. ú. Suchá nad Parnou z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Dátum zvesenia: 8. 3. 2020 Zodpovedá: správca webu

VÝVOZ ODPADU harmonogram 2020

Vývoz odpadu 2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

Územný plán obce

up

Mapa autobusových liniek

a

Náučný chodník

ch

Smútočné oznámenia


Sčítanie domov a bytov 2020/2021

s

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info