Menu
Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou

Prezidentské voľby 2024

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby prezidenta SR na tieto termíny:

  • sobota, 23. marca 2024 od 7:00 do 22:00 hod. - prvé kolo prezidentských volieb,
  • sobota, 6. apríla 2024 od 7:00 do 22:00 hod. - druhé kolo, ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov. 

Voľby prezidenta SR v Suchej nad Parnou sa budú konať:

  • Okrsok č. 1 - je určený pre voličov s číslom domu 0 - 500, volebná miestnosť sa bude nachádzať v zasadačke Kultúrneho domu Suchá nad Parnou č. 68
  • Okrsok č. 2 - je určený pre voličov s číslom domu 501 - 1300, volebná miestnosť sa bude nachádzať v sále Kultúrneho domu Suchá nad Parnou č. 68

Kto má právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.
Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

 

Dôležité informácie: 

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky - Hlasovací preukaz

Informácie pre politické strany, koalíciu a petičné výbory - Delegovanie do volebných komisií

 
Nahlásenie požiadavky voliča o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky

Občania, ktorí zo závažných najmä zdravotných dôvodov, nemôžu prísť voliť do volebných miestností, majú možnosť požiadať obec o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky.
Urobiť tak môžu telefonicky na č. 0907 571 335 alebo emailom na adrese ivana.horvathova@suchanadparnou.sk.

 

Kandidáti na prezidenta SR 2024

kandidati

 

Stránka ministerstva vnútra : https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

 

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Plán zvozu odpadu

1

Suchofskí hlásnik

k

Územný plán obce

up

Náučné chodníky

ch

Virtuálny cintorín

c

Podrobná mapa obce

mobec

Kronika obce

s

Aerovideo obce

aerovieo

Kniha o obci

kniha

Smútočné oznámenia

21.3.2024 Mária Gregušová

11.3.2024 Ján Babiš

23.2.2024 Šimon Cibira


Mapa autobusových liniek

a

Verejné obstarávanie

s

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou