Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo 2014

Obecné zastupiteľstvo 25.09.2014 - Pozvánka Stiahnuté: 134x

Obecné zastupiteľstvo 25.09.2014 - Zápisnica Stiahnuté: 300x

Obecné zastupiteľstvo 26.06.2014 - Pozvánka Stiahnuté: 217x

Obecné zastupiteľstvo 26.06.2014 - Zápisnica Stiahnuté: 201x

Obecné zastupiteľstvo 30.10.2014 - Pozvánka Stiahnuté: 238x

Obecné zastupiteľstvo 30.10.2014 - Zápisnica Stiahnuté: 161x

Obecné zastupiteľstvo 2013

Obecné zastupiteľstvo 11.04.2013 - Pozvánka Stiahnuté: 169x

Obecné zastupiteľstvo 11.04.2013 - Zápisnica Stiahnuté: 200x

Obecné zastupiteľstvo 12.12.2013 - Dokumenty k rokovaniu - Návrh Dodatku č.1 k VZN č.1/2012 Stiahnuté: 258x

Obecné zastupiteľstvo 12.12.2013 - Dokumenty k rokovaniu - Návrh na rozpočet obce Suchá nad Parnou na roky 2014-2016 Stiahnuté: 266x

Obecné zastupiteľstvo 12.12.2013 - Dokumenty k rokovaniu - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 2014-2016 Stiahnuté: 234x

Obecné zastupiteľstvo 12.12.2013 - Pozvánka Stiahnuté: 168x

Obecné zastupiteľstvo 12.12.2013 - Zápisnica Stiahnuté: 303x

Obecné zastupiteľstvo 13.06.2013 - Dokumenty k rokovaniu - Návrh- Záverečný účet za rok 2012 Stiahnuté: 152x

Obecné zastupiteľstvo 13.06.2013 - Dokumenty k rokovaniu - Plán kontrolnej činnosti, II.polrok 2013 Stiahnuté: 262x

Obecné zastupiteľstvo 13.06.2013 - Pozvánka Stiahnuté: 152x

Obecné zastupiteľstvo 13.06.2013 - Zápisnica Stiahnuté: 223x

Obecné zastupiteľstvo 24.10.2013 - Pozvánka Stiahnuté: 155x

Obecné zastupiteľstvo 24.10.2013 - Zápisnica Stiahnuté: 307x

Obecné zastupiteľstvo 25.07.2013 - Pozvánka Stiahnuté: 152x

Stránka