Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo 2019

2019.06.27 Zápisnica Stiahnuté: 93x

2019.08.28 Pozvánka Stiahnuté: 16x

2019.08.28 Uznesenia Stiahnuté: 19x

Obecné zastupiteľstvo 2018

Pozvánka - verejné zhromaždenie obyvateľov obce Stiahnuté: 111x

Pozvánka - zasadnutie OZ 15.2.2018 Stiahnuté: 104x

Zápisnica OZ 15.2.2018 Stiahnuté: 335x

Pozvánka - zasadnutie OZ 12.4.2018 Stiahnuté: 87x

Zápisnica OZ 12.4.2018 Stiahnuté: 174x

Pozvánka - zasadnutie OZ 28.6.2018 Stiahnuté: 87x

Zápisnica OZ 28.6.2018 Stiahnuté: 348x

Pozvánka - zasadnutie OZ 20.9.2018 Stiahnuté: 64x

Zápisnica OZ 20.9.2018 Stiahnuté: 203x

Pozvánka - zasadnutie OZ 25.10.2018 Stiahnuté: 81x

Zápisnica OZ 25.10.2018 Stiahnuté: 115x

Pozvánka - zasadnutie OZ 10.12.2018 Stiahnuté: 65x

Pozvánka - zasadnutie OZ 28.12.2018 Stiahnuté: 70x

Zápisnica OZ 10.12.2018 Stiahnuté: 86x

Zápisnica OZ 28.12.2018 Stiahnuté: 72x

Uznesenia OZ 28.12.2018 Stiahnuté: 85x

Obecné zastupiteľstvo 2017

Pozvánka na zasadnutie OZ 9.3.2017 Stiahnuté: 121x

Stránka