Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2019 - výška príspevku a spôsob platby za stravu v školskej jedálni Stiahnuté: 11x

Rozpočet

Rozpočet r. 2011-2013 - návrh Stiahnuté: 305x

Rozpočet r. 2013-2015 Stiahnuté: 248x

Rozpočet r. 2015-2017 - návrh Stiahnuté: 313x

Rozpočet r. 2015-2017 Stiahnuté: 349x

Rozpočet r. 2016-2018 Stiahnuté: 360x

Rozpočet r. 2017-2019 Stiahnuté: 348x

Rozpočet r. 2018-2020 - návrh Stiahnuté: 239x

Rozpočet r. 2019-2021 Stiahnuté: 57x

Finančné dokumenty

Záverečný účet obce r. 2014 Stiahnuté: 266x

Záverečný účet obec r. 2018 - návrh Stiahnuté: 55x

Hodnotenie programového rozpočtu obce r. 2018 Stiahnuté: 28x

Obecné zastupiteľstvo 2019

2019.02.21 Zápisnica Stiahnuté: 85x

2019.02.21 Uznesenia Stiahnuté: 73x

2019.04.24 Pozvánka Stiahnuté: 62x

2019.02.21 Pozvánka Stiahnuté: 38x

2019.04.24 Zápisnica Stiahnuté: 94x

2019.04.24 Uznesenia Stiahnuté: 70x

2019.06.27 Pozvánka Stiahnuté: 8016x

2019.06.27 Uznesenia Stiahnuté: 56x

Stránka