Navigácia

Obsah

Územný plán obce

Zmena 3/2017 - širšie vzťahy Stiahnuté: 193x

Zmena 3/2017 - verejné dopravné vybavenie - 3. časť Stiahnuté: 131x

Zmena 3/2017 - verejné dopravné vybavenie - 1. časť Stiahnuté: 156x

Zmena 3/2017 - verejné dopravné vybavenie - 2. časť Stiahnuté: 125x

Zmena 3/2017 - verejné technické vybavenie - vodné hospodárstvo Stiahnuté: 137x

Zmena 3/2017 - verejné technické vybavenie - energetika a oznamovacie vedenia Stiahnuté: 125x

Zmena 3/2017 - perspektívne použitie PP a LPF - 3. časť Stiahnuté: 129x

Zmena 3/2017 - perspektívne použitie PP a LPF - 1. časť Stiahnuté: 181x

Zmena 3/2017 - perspektívne použitie PP a LPF - 2. časť Stiahnuté: 188x

Zmena 3/2017 - ochrana prírody a tvorby krajiny Stiahnuté: 331x

Dokumenty obce

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností Stiahnuté: 364x

Zásady odmeňovania poslancov Stiahnuté: 401x

Organizačný poriadok prevádzky ihriska Stiahnuté: 369x

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 3/2013 - príjímanie detí do materskej školy Stiahnuté: 356x

VZN č. 2/2012 - mesačný príspevok do školy a školských zariadení Stiahnuté: 312x

VZN č. 3/2012 - určeníe školského obvodu Základnej školy s materskou školou Stiahnuté: 390x

VZN č. 3/2011 - výška príspevku do školskej jedálne Stiahnuté: 301x

VZN č. 2/2011 - príloha - Nájomná zmluva na hrobové miesto Stiahnuté: 174x

VZN č. 2/2011 - prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 259x

VZN č. 1/2011 - zásady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 311x

Stránka