Navigácia

Obsah

Územný plán obce

Zmena 1/2008 - ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 693x

Zmena 2/2012 - komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia Stiahnuté: 426x

Zmena 2/2012 - lokality na bývanie Stiahnuté: 435x

Zmena 2/2012 - lokality občianskej vybavenosti, služieb, rekreácie a zelene Stiahnuté: 247x

Zmena 2/2012 - novonavrhované lokality na bývanie Stiahnuté: 855x

Zmena 2/2012 - ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 303x

Zmena 2/2012 - perspektívne použitie PP a LPF Stiahnuté: 221x

Zmena 2/2012 - prehľad o poľnohospodárskej pôde uvažovanej na odňatie Stiahnuté: 242x

Zmena 2/2012 - širšie vzťahy Stiahnuté: 658x

Zmena 2/2012 - textová časť - čistopis Stiahnuté: 420x

Zmena 2/2012 - textová časť - záväzná časť Stiahnuté: 332x

Zmena 2/2012 - verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 284x

Zmena 2/2012 - verejné technické vybavenie - energetika a oznamovacie vedenia Stiahnuté: 294x

Zmena 2/2012 - verejné technické vybavenie - vodné hospodárstvo Stiahnuté: 290x

Zmena 2/2012 - záväzné časti a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 223x

Zmena 3/2017 - komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia Stiahnuté: 104x

Zmena 3/2017 - lokality na bývanie Stiahnuté: 129x

Zmena 3/2017 - lokality občianskej vybavenosti, služieb, rekreácie a zelene Stiahnuté: 117x

Zmena 3/2017 - ochrana prírody a tvorby krajiny Stiahnuté: 282x

Zmena 3/2017 - perspektívne použitie PP a LPF - 1. časť Stiahnuté: 139x

Stránka