Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou

zrealizovali sme

#

Rekonštrukcia protipožiarnej nádrže v Turčianskych Tepliciach

Dátum: 16. 9. 2021

Obecný podnik realizoval ďalšiu zákazku - kompletná rekonštrukcia protipožiarnej nádrže Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Turčianskych Tepliciach, časť Diviaky.

Drevená pergola pódia amfiteátra pre obec Dolná Krupá 1

Drevená pergola pódia amfiteátra pre obec Dolná Krupá

Dátum: 3. 9. 2021

Obecný podnik realizoval ďalšiu zákazku - zhotovenie drevenej pergoly na pódiu v amfiteátri obce Dolná Krupá.

Prestavba chaty na rodinný dom v Suchej nad Parnou 1

Prestavba chaty na rodinný dom v Suchej nad Parnou

Dátum: 31. 8. 2021

Prístavbami k záhradnej chate bola vytvorená vstupná chodba a sociálne zariadenie. Druhá prístavba slúži ako obývacia izba a spálňa s východom na jestvujúcu terasu.

#

Spevnené plochy a vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky v areáli ihriska

Dátum: 30. 8. 2021

V areáli futbalového ihriska sa vybudovala kanalizačná a vodovodná prípojka pre prezliekárne. Okolo detského ihriska sa vybudovali chodníky.

#

Výmena podlahy v 2 triedach základnej školy

Dátum: 27. 8. 2021

Jestvujúca drevená dubová podlaha v triedach bola rokmi brúsením opotrebovaná a jednotlivé parkety neboli súdržné. Vypadávajúce časti sa vyrezali a doliali betónom do požadovanej výšky. Po vyzretí betónu nasledovala pokládka novej podlahy s novým lištovaním.

#

Rekonštrukcia tribúny a lavicových setov v areáli futbalového ihriska v Suchej nad Parnou

Dátum: 6. 8. 2021

Bola zrealizovaná kompletná rekonštrukcia kovových aj drevených prvkov, parapetných dosiek a fasády budovy tribúny a lavicových setov prislúchajúcich k bufetu v areáli.

#

Rekonštrukcia plochej strechy v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre v Piešťanoch

Dátum: 5. 8. 2021

Odstránenie havarijného stavu strechy budovy z dôvodu degradácie asfaltovej hydroizolácie. Na streche prebehla kompletná výmena atikových okapových plechov z viplanylu, zhotovenie novej hydroizolačnej fólie, osadenie nového okapového systému (rýn a zvodov), demontáž a opätovná montáž bleskozvodu.

#

Zhotovenie fasády na novostavbe rodinného domu v Dolnom Dubovom

Dátum: 30. 7. 2021

Na rodinnom dome boli zhotovené zavesené podhľady nad terasou, zatvorené OSB doskou, následne zateplené rovnakou hrúbkou zatepľovacieho systému ako celý rodinný dom.

#

Rekonštrukcia prístavby rodinného domu v Trnave na Kopánke

Dátum: 30. 6. 2021

Kompletná prestavba staršej prístavby rodinného domu z technických miestností na obytný priestor.

Leštená betónová plocha pred rodinným domom v Košolnej 1

Leštená betónová plocha pred rodinným domom v Košolnej

Dátum: 28. 5. 2021

Pred rodinným domom v obci Košolná bola vyhotovená leštená betónová plocha na parkovanie.

#

Rekonštrukcia kabinetu špeciálnej pedagogičky v základnej škole v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 26. 2. 2021

Realizovalo sa vysekanie jestvujúceho poteru, oklepanie nesúdržných častí omietok, vyhotovenie hrubých omietok, armovacej vrstvy a stierok, maľovanie, osadenie parapetnej lišty, obklad za umývadlo, výmena zásuviek a svietidiel, úprava rozvodov vody a kanalizácie, pokládka plávajúcej podlahy.

#

Oprava sociálnych zariadení a vybudovanie spŕch a šatní v kultúrnom dome v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 26. 2. 2021

Kompletná rekonštrukcia rozvodov vody, kanalizácie, ústredného kúrenia, elektriky, vybudovanie novej vzduchotechniky, nové potery, omietky, kazetové a sadrokartónové podhľady, hydroizolácie, sanita a bezdotykové osvetlenie pre miestnosti mužských a ženských šatní a sociálnych zariadení so sprchami.

#

Oprava rozvodu chladiacej vody v budove Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Modre

Dátum: 24. 2. 2021

Na objekte bola realizovaná kompletná výmena rozvodu chladiacej vody (prívod a spiatočka). Zároveň pri otvorení kanálu ústredného kanálu bola vybudovaná aj rezervná vetva chladiacej vody a vetva pre rozvod stlačeného vzduchu a rozvod elektriny pre ovládanie elektroventilov.

#

Rekonštrukcia kuchyne a pridružených miestností v budove kultúrneho domu v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 29. 1. 2021

Zrealizovala sa kompletná rekonštrukcia kuchyne, baru, skladu a sociálnych zariadení.

Zhotovenie adventného venca pre obec Suchá nad Parnou 1

Zhotovenie adventného venca pre obec Suchá nad Parnou

Dátum: 21. 12. 2020

Kompletné zabezpečnie dodávky a osadenia ocelovej nosnej konštrukcie advetného venca a dotiahnutie prívodného elektrického kábla.

#

Oprava triedy základnej školy v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 30. 11. 2020

V prvej etape boli realizované práce vonku - odstránené zatekanie dažďovej vody za okapový chodník vodostavebným betónom, aby sa zamedzilo vlhnutiu spodnej časti stavby. V druhej etape sa robili práce v interiéri.

#

Rekonštrukcia hľadiska v kultúrnom dome v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 30. 11. 2020

Kompletná výmena štróbovaných spojov, demontáž jestvujúcich povrchových úprav, zváracie práce na oceľových konštrukciách, kompletná elektroinštalácia pre podsvietenie schodových stupňov, zhotovenie nový čiel, lepenie nových kobercov, osadenie schodových a ukončovacích rohových líšt.

Stavebný dozor pri výstavbe multifunkčného ihriska v obci Suchá nad Parnou 2

Stavebný dozor pri výstavbe multifunkčného ihriska v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 27. 11. 2020

Poskytnutá služba stavebného dozora pri kompletnej výstavbe multifunkčného ihriska v obci Suchá nad Parnou.

Oprava povrchu detského a tréningového ihriska v obci Suchá nad Parnou 1

Oprava povrchu detského a tréningového ihriska v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 19. 11. 2020

Dodávateľ povrchov ihrísk neodovzdal obci povrchy na užívanie v žiadanom technickom stave. Dielo ostalo z tohto dôvodu nedokončené a zo strany obce neprevzaté, vec je v riešení. Pomocou obecnej firmy sme povrchy opravili - rozobrali, očistili, zhotovili nové podložie a uložili povrch správne.

Čistenie priekop v obci Suchá nad Parnou 1

Čistenie priekop v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 30. 10. 2020

Kompletné vyčistenie priekop od nánosov v okolí kostola a v častiach obce Ružová a Vlčia dolinách.

Výrub drevín pred výstavbou multifunkčného ihriska v obci Suchá nad Parnou 1

Výrub drevín pred výstavbou multifunkčného ihriska v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 30. 10. 2020

Z dôvodu výstavby multifunkčného ihriska v areáli futbalového ihriska bolo nutné zrealizovať výrub drevín a vyfrézovať pne a korene.

#

Výmena okien a dverí na dome služieb v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 30. 10. 2020

Výmena jestvujúcich výplní otvorov za nové plastové okná a dvere, vyspravenie špaliet z interiérovej strany a osadenie parapetných dosiek.

#

Oprava plochej strechy základnej školy v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 30. 10. 2020

Oprava hydroizolačného plášťa strechy hydroizolačnou fóliou Fatrafol, kompletná výmena oplechovania atík a atikových prestupov.

#

Dočasná oprava havarijného stavu miestnej komunikácie v Starej Hore

Dátum: 30. 10. 2020

Miestna komunikácia bola v havarijnom stave s množstvom priehlbín a nerovností, v ktorých sa zhromažďovala dažďová voda. Povrch cesty bol prerovnaný čelným nakladačom, presypaný drťou a následne splanýrovaný a zhutnený.

#

Výkop ryhy a zhotovenie základu pre elektro rozvádzač v Ružovej doline

Dátum: 30. 10. 2020

Z dôvodu nepostačujúceho tlaku pitnej vody v existujúcej čerpacej stanice v Ružovej doline bolo potrebné vybudovať novú elektrorozvodnú skriňu. Jestvujúce rozvodná skriňa bola umiestnená v zeleni pred kaplnkou. Nová bola vybudovaná v kamennom oplotení.

Osadenie lodného kontajneru pre základnú školu v obci Suchá nad Parnou 1

Osadenie lodného kontajneru pre základnú školu v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 30. 9. 2020

Lodný kontajner slúži ako odkladací priestor pre športové náradie.

#

Rekonštrukcia javiska v kultúrnom dome v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 30. 9. 2020

Kompletná rekonštrukcia javiska - pódium, schody na pódium, závesy, javisková technika, zhotovenie predsadených stien....

Zhotovenie stierok, obkladov a maľoviek rodinného domu v Suchej nad Parnou 2

Zhotovenie stierok, obkladov a maľoviek rodinného domu v Suchej nad Parnou

Dátum: 30. 9. 2020

Realizovala sa obnova interiéru rodinného domu - zhotovenie stierok stien, obkladov a maľby.

#

Rekonštrukcia zasadačky na obecnom úrade v obci Dlhá

Dátum: 30. 9. 2020

Realizovali sme kompletnú prestavbu jestvujúcej zasadacej miestnosti obecného úradu v obci Dlhá pre účely zriadenia novej zasadacej miestnosti a kancelárie starostu.

#

Pokládka vinylovej podlahy v obecnej knižnici v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 31. 8. 2020

Vyliatie samonivelačných zmesí na vyrovnanie podlahy, pokládka podložky, uloženie vinylovej podlahy s vysokou triedou oteruvzdornosti, osadenie soklových líšt. Plus a v miestnosti zriadila vodovodná a kanalizačná prípojka k hygienickému zázemiu knižnice.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Odvoz odpadu 2021

o

Územný plán obce

up

Náučný chodník

ch

Mapa autobusových liniek

a

Podrobná mapa obce

mobec

Aerovideo obce

aerovieo

Kniha o obci

kniha

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

Smútočné oznámenia

20.9.2021 Pavol Vavro

19.9.2021 Anna Janktová

30.6.2021 Ľubor Kobetič


Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou