Menu
Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou

Zrealizovali sme

Kompletná rekonštrukcia balkónov bytového domu v Senci

Kompletná rekonštrukcia balkónov bytového domu v Senci

Dátum: 25. 4. 2022

Obecný podnik zrealizoval kompletnú rekonštrukciu balkónov bytového domu v Senci.

Zhotovenie tepelnej izolácie stropu nad ambulanciou detskej lekárky v Suchej nad Parnou

Zhotovenie tepelnej izolácie stropu nad ambulanciou detskej lekárky v Suchej nad Parnou

Dátum: 19. 4. 2022

Obecný podnik zrealizoval tepelnú izoláciu stropu v zdravotnom stredisku nad ambulanciou detskej lekárky v obci Suchá nad Parnou.

Rekonštrukcia krovu a strechy budovy požiarnej zbrojnice v obci Suchá nad Parnou

Rekonštrukcia krovu a strechy budovy požiarnej zbrojnice v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 10. 2. 2022

Obecný podnik realizuje rekonštrukciu krovu a strechy na budove požiarnej zbrojnice v obci Suchá nad Parnou.

Obnova interiéru bytového domu v Trnave - v procese

Obnova interiéru bytového domu v Trnave - v procese

Dátum: 28. 1. 2022

Obecný podnik SLUŽBY Suchá nad Parnou, s.r.o. začal rozsiahlejšiu realizáciu obnovy interiéru bytového domu na ulici Vl. Clementisa v Trnave.

Vyhotovenie interiéru novostavby rodinného domu vo Zvončíne

Vyhotovenie interiéru novostavby rodinného domu vo Zvončíne

Dátum: 17. 1. 2022

Obecný podnik realizoval vyhotovenie interiéru novostavby rodinného domu v obci Zvončín.

Rekonštrukcia kuchyne kultúrneho domu obce Dlhá

Rekonštrukcia kuchyne kultúrneho domu obce Dlhá

Dátum: 8. 12. 2021

Obecný podnik realizoval rekonštrukciu kuchyne v kultúrnom dome v obci Dlhá.

Terénne úpravy a revitalizácia areálu cintorína v Suchej nad Parnou

Terénne úpravy a revitalizácia areálu cintorína v Suchej nad Parnou

Dátum: 30. 11. 2021

Obecný podnik realizoval terénne úpravy, vyčistenie a demoláciu nebezpečnej budovy v areáli cintorína v obci Suchá nad Parnou.

Oprava atiky strechy výrobného závodu v Lozorne

Oprava atiky strechy výrobného závodu v Lozorne

Dátum: 30. 11. 2021

Obecný podnik zrealizoval opravu atiku strechy výrobného závodu v Lozorne.

Vyhotovenie drevenej podlahy z terasových dosiek na altánku v Dolnej Krupej

Vyhotovenie drevenej podlahy z terasových dosiek na altánku v Dolnej Krupej

Dátum: 15. 11. 2021

Obecný podnik realizoval vyhotovenie drevenej podlahy na obecnom altánku z terasových dosiek v obci Dolná Krupá.

Pokládka koberca v kontajnerovej triede v základnej škole v Suchej nad Parnou

Pokládka koberca v kontajnerovej triede v základnej škole v Suchej nad Parnou

Dátum: 1. 11. 2021

Obecný podnik zrealizoval pokládku koberca v dočasnej kontajnerovej triede v základnej škole v obci Suchá nad Parnou.

Oprava balkónov na bytovom dome v Trnave

Oprava balkónov na bytovom dome v Trnave

Dátum: 30. 9. 2021

Obecný podnik realizuje opravu balkónov na bytovom dome na Coburgovej ulici v Trnave.

Prepláchnutie vetvy dažďovej kanalizácie na Lúčkach v Suchej nad Parnou

Prepláchnutie vetvy dažďovej kanalizácie na Lúčkach v Suchej nad Parnou

Dátum: 24. 9. 2021

Obecný podnik v spolupráci s DHZ Suchá nad Parnou realizoval - pri budovaní dažďovej kanalizácie spevnených plôch na futbalovom ihrisku pri jej zaústení do jestvujúcej vetvy kanalizácie sa zistilo, že je jestvujúca kanalizácia nefunkčná z dôvodu zanesenia. Následne bolo vykonané jej prepláchnutie.

Rekonštrukcia protipožiarnej nádrže v Turčianskych Tepliciach

Rekonštrukcia protipožiarnej nádrže v Turčianskych Tepliciach

Dátum: 16. 9. 2021

Obecný podnik realizoval ďalšiu zákazku - kompletná rekonštrukcia protipožiarnej nádrže Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Turčianskych Tepliciach, časť Diviaky.

Drevená pergola pódia amfiteátra pre obec Dolná Krupá 1

Drevená pergola pódia amfiteátra pre obec Dolná Krupá

Dátum: 3. 9. 2021

Obecný podnik realizoval ďalšiu zákazku - zhotovenie drevenej pergoly na pódiu v amfiteátri obce Dolná Krupá.

Zhotovenie spevnenej plochy pod kontajnerovú triedu školy v Suchej nad Parnou

Zhotovenie spevnenej plochy pod kontajnerovú triedu školy v Suchej nad Parnou

Dátum: 1. 9. 2021

Obecný podnik zrealizoval prípravu spevnenej plochy pod dočasnú kontajnerovú triedu - odstránenie kríkov a drevín, rozobratie pôvodného spojovacieho chodníka, výkop základovej jamy, navezenie kamenina so zhutnením, zriadenie elektrickej prípojky pre kontajnerovú triedu.

Prestavba chaty na rodinný dom v Suchej nad Parnou 1

Prestavba chaty na rodinný dom v Suchej nad Parnou

Dátum: 31. 8. 2021

Prístavbami k záhradnej chate bola vytvorená vstupná chodba a sociálne zariadenie. Druhá prístavba slúži ako obývacia izba a spálňa s východom na jestvujúcu terasu.

Spevnené plochy a vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky v areáli ihriska v Suchej nad Parnou

Spevnené plochy a vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky v areáli ihriska v Suchej nad Parnou

Dátum: 30. 8. 2021

V areáli futbalového ihriska sa vybudovala kanalizačná a vodovodná prípojka pre prezliekárne. Okolo detského ihriska sa vybudovali chodníky.

Výmena podlahy v 2 triedach základnej školy

Výmena podlahy v 2 triedach základnej školy

Dátum: 27. 8. 2021

Jestvujúca drevená dubová podlaha v triedach bola rokmi brúsením opotrebovaná a jednotlivé parkety neboli súdržné. Vypadávajúce časti sa vyrezali a doliali betónom do požadovanej výšky. Po vyzretí betónu nasledovala pokládka novej podlahy s novým lištovaním.

Rekonštrukcia tribúny a lavicových setov v areáli futbalového ihriska v Suchej nad Parnou

Rekonštrukcia tribúny a lavicových setov v areáli futbalového ihriska v Suchej nad Parnou

Dátum: 6. 8. 2021

Bola zrealizovaná kompletná rekonštrukcia kovových aj drevených prvkov, parapetných dosiek a fasády budovy tribúny a lavicových setov prislúchajúcich k bufetu v areáli.

Rekonštrukcia plochej strechy v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre v Piešťanoch

Rekonštrukcia plochej strechy v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre v Piešťanoch

Dátum: 5. 8. 2021

Odstránenie havarijného stavu strechy budovy z dôvodu degradácie asfaltovej hydroizolácie. Na streche prebehla kompletná výmena atikových okapových plechov z viplanylu, zhotovenie novej hydroizolačnej fólie, osadenie nového okapového systému (rýn a zvodov), demontáž a opätovná montáž bleskozvodu.

Zhotovenie fasády na novostavbe rodinného domu v Dolnom Dubovom

Zhotovenie fasády na novostavbe rodinného domu v Dolnom Dubovom

Dátum: 30. 7. 2021

Na rodinnom dome boli zhotovené zavesené podhľady nad terasou, zatvorené OSB doskou, následne zateplené rovnakou hrúbkou zatepľovacieho systému ako celý rodinný dom.

Rekonštrukcia prístavby rodinného domu v Trnave na Kopánke

Rekonštrukcia prístavby rodinného domu v Trnave na Kopánke

Dátum: 30. 6. 2021

Kompletná prestavba staršej prístavby rodinného domu z technických miestností na obytný priestor.

Zhotovenie chladeného sadrokartónového stropu rodinného domu v Trnave

Zhotovenie chladeného sadrokartónového stropu rodinného domu v Trnave

Dátum: 28. 5. 2021

Obecný podnik zrealizoval sadrokartónové stropy chodieb, kúpeľní a technických miestností novostavby rodinného domu v Trnave. V centrálnej chodbe so schodiskom bol zhotovený chladiaci sadrokartónový strop.

Leštená betónová plocha pred rodinným domom v Košolnej 1

Leštená betónová plocha pred rodinným domom v Košolnej

Dátum: 28. 5. 2021

Pred rodinným domom v obci Košolná bola vyhotovená leštená betónová plocha na parkovanie.

Vymurovanie štítových stien technickej budovy v Dolnom Dubovom

Vymurovanie štítových stien technickej budovy v Dolnom Dubovom

Dátum: 10. 5. 2021

Obecný podnik zrealizoval v Dolnom Dubovom vystavanie štítových stien z tehlového muriva a následne ich zateplenie.

Zhotovenie tepelnej izolácie stropu nad zubnou ambulanciou v Suchej nad Parnou 1

Zhotovenie tepelnej izolácie stropu nad zubnou ambulanciou v Suchej nad Parnou

Dátum: 30. 4. 2021

Obecný podnik zrealizoval tepelnú izoláciu stropu v zdravotnom stredisku nad ambulanciou zubárky.

Rekonštrukcia kabinetu špeciálnej pedagogičky v základnej škole v obci Suchá nad Parnou

Rekonštrukcia kabinetu špeciálnej pedagogičky v základnej škole v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 26. 2. 2021

Realizovalo sa vysekanie jestvujúceho poteru, oklepanie nesúdržných častí omietok, vyhotovenie hrubých omietok, armovacej vrstvy a stierok, maľovanie, osadenie parapetnej lišty, obklad za umývadlo, výmena zásuviek a svietidiel, úprava rozvodov vody a kanalizácie, pokládka plávajúcej podlahy.

Oprava sociálnych zariadení a vybudovanie spŕch a šatní v kultúrnom dome v obci Suchá nad Parnou

Oprava sociálnych zariadení a vybudovanie spŕch a šatní v kultúrnom dome v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 26. 2. 2021

Kompletná rekonštrukcia rozvodov vody, kanalizácie, ústredného kúrenia, elektriky, vybudovanie novej vzduchotechniky, nové potery, omietky, kazetové a sadrokartónové podhľady, hydroizolácie, sanita a bezdotykové osvetlenie pre miestnosti mužských a ženských šatní a sociálnych zariadení so sprchami.

Oprava rozvodu chladiacej vody v budove Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Modre

Oprava rozvodu chladiacej vody v budove Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Modre

Dátum: 24. 2. 2021

Na objekte bola realizovaná kompletná výmena rozvodu chladiacej vody (prívod a spiatočka). Zároveň pri otvorení kanálu ústredného kanálu bola vybudovaná aj rezervná vetva chladiacej vody a vetva pre rozvod stlačeného vzduchu a rozvod elektriny pre ovládanie elektroventilov.

Vyčistenie priestorov pôvodnej kotolne kultúrneho domu v Suchej nad Parnou

Vyčistenie priestorov pôvodnej kotolne kultúrneho domu v Suchej nad Parnou

Dátum: 12. 2. 2021

Obecný podnik zrealizoval vyčistenie priestorov pôvodnej kotolne budovy kultúrneho domu.

Rekonštrukcia kuchyne a pridružených miestností v budove kultúrneho domu v obci Suchá nad Parnou

Rekonštrukcia kuchyne a pridružených miestností v budove kultúrneho domu v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 29. 1. 2021

Zrealizovala sa kompletná rekonštrukcia kuchyne, baru, skladu a sociálnych zariadení.

Zhotovenie adventného venca pre obec Suchá nad Parnou 1

Zhotovenie adventného venca pre obec Suchá nad Parnou

Dátum: 21. 12. 2020

Kompletné zabezpečnie dodávky a osadenia ocelovej nosnej konštrukcie advetného venca a dotiahnutie prívodného elektrického kábla.

Oprava triedy základnej školy v obci Suchá nad Parnou

Oprava triedy základnej školy v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 30. 11. 2020

V prvej etape boli realizované práce vonku - odstránené zatekanie dažďovej vody za okapový chodník vodostavebným betónom, aby sa zamedzilo vlhnutiu spodnej časti stavby. V druhej etape sa robili práce v interiéri.

Rekonštrukcia hľadiska v kultúrnom dome v obci Suchá nad Parnou 1

Rekonštrukcia hľadiska v kultúrnom dome v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 30. 11. 2020

Kompletná výmena štróbovaných spojov, demontáž jestvujúcich povrchových úprav, zváracie práce na oceľových konštrukciách, kompletná elektroinštalácia pre podsvietenie schodových stupňov, zhotovenie nový čiel, lepenie nových kobercov, osadenie schodových a ukončovacích rohových líšt.

Stavebný dozor pri výstavbe multifunkčného ihriska v obci Suchá nad Parnou 2

Stavebný dozor pri výstavbe multifunkčného ihriska v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 27. 11. 2020

Poskytnutá služba stavebného dozora pri kompletnej výstavbe multifunkčného ihriska v obci Suchá nad Parnou.

Oprava povrchu detského a tréningového ihriska v obci Suchá nad Parnou 1

Oprava povrchu detského a tréningového ihriska v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 19. 11. 2020

Dodávateľ povrchov ihrísk neodovzdal obci povrchy na užívanie v žiadanom technickom stave. Dielo ostalo z tohto dôvodu nedokončené a zo strany obce neprevzaté, vec je v riešení. Pomocou obecnej firmy sme povrchy opravili - rozobrali, očistili, zhotovili nové podložie a uložili povrch správne.

Čistenie priekop v obci Suchá nad Parnou 1

Čistenie priekop v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 30. 10. 2020

Kompletné vyčistenie priekop od nánosov v okolí kostola a v častiach obce Ružová a Vlčia dolinách.

Výrub drevín pred výstavbou multifunkčného ihriska v obci Suchá nad Parnou 1

Výrub drevín pred výstavbou multifunkčného ihriska v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 30. 10. 2020

Z dôvodu výstavby multifunkčného ihriska v areáli futbalového ihriska bolo nutné zrealizovať výrub drevín a vyfrézovať pne a korene.

Výmena okien a dverí na dome služieb v obci Suchá nad Parnou

Výmena okien a dverí na dome služieb v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 30. 10. 2020

Výmena jestvujúcich výplní otvorov za nové plastové okná a dvere, vyspravenie špaliet z interiérovej strany a osadenie parapetných dosiek.

Oprava plochej strechy základnej školy v obci Suchá nad Parnou

Oprava plochej strechy základnej školy v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 30. 10. 2020

Oprava hydroizolačného plášťa strechy hydroizolačnou fóliou Fatrafol, kompletná výmena oplechovania atík a atikových prestupov.

Dočasná oprava havarijného stavu miestnej komunikácie v Starej Hore

Dočasná oprava havarijného stavu miestnej komunikácie v Starej Hore

Dátum: 30. 10. 2020

Miestna komunikácia bola v havarijnom stave s množstvom priehlbín a nerovností, v ktorých sa zhromažďovala dažďová voda. Povrch cesty bol prerovnaný čelným nakladačom, presypaný drťou a následne splanýrovaný a zhutnený.

Výkop ryhy a zhotovenie základu pre elektro rozvádzač v Ružovej doline

Výkop ryhy a zhotovenie základu pre elektro rozvádzač v Ružovej doline

Dátum: 30. 10. 2020

Z dôvodu nepostačujúceho tlaku pitnej vody v existujúcej čerpacej stanice v Ružovej doline bolo potrebné vybudovať novú elektrorozvodnú skriňu. Jestvujúce rozvodná skriňa bola umiestnená v zeleni pred kaplnkou. Nová bola vybudovaná v kamennom oplotení.

Osadenie lodného kontajneru pre základnú školu v obci Suchá nad Parnou 1

Osadenie lodného kontajneru pre základnú školu v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 30. 9. 2020

Lodný kontajner slúži ako odkladací priestor pre športové náradie.

Rekonštrukcia javiska v kultúrnom dome v obci Suchá nad Parnou

Rekonštrukcia javiska v kultúrnom dome v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 30. 9. 2020

Kompletná rekonštrukcia javiska - pódium, schody na pódium, závesy, javisková technika, zhotovenie predsadených stien....

Zhotovenie stierok, obkladov a maľoviek rodinného domu v Suchej nad Parnou 2

Zhotovenie stierok, obkladov a maľoviek rodinného domu v Suchej nad Parnou

Dátum: 30. 9. 2020

Realizovala sa obnova interiéru rodinného domu - zhotovenie stierok stien, obkladov a maľby.

Rekonštrukcia zasadačky na obecnom úrade v obci Dlhá

Rekonštrukcia zasadačky na obecnom úrade v obci Dlhá

Dátum: 30. 9. 2020

Realizovali sme kompletnú prestavbu jestvujúcej zasadacej miestnosti obecného úradu v obci Dlhá pre účely zriadenia novej zasadacej miestnosti a kancelárie starostu.

Pokládka vinylovej podlahy v obecnej knižnici v obci Suchá nad Parnou

Pokládka vinylovej podlahy v obecnej knižnici v obci Suchá nad Parnou

Dátum: 31. 8. 2020

Vyliatie samonivelačných zmesí na vyrovnanie podlahy, pokládka podložky, uloženie vinylovej podlahy s vysokou triedou oteruvzdornosti, osadenie soklových líšt. Plus a v miestnosti zriadila vodovodná a kanalizačná prípojka k hygienickému zázemiu knižnice.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Plán zvozu odpadu

1

Suchofskí hlásnik

k

Územný plán obce

up

Náučné chodníky

ch

Virtuálny cintorín

c

Podrobná mapa obce

mobec

Kronika obce

s

Aerovideo obce

aerovieo

Kniha o obci

kniha

Smútočné oznámenia


Mapa autobusových liniek

a

Verejné obstarávanie

s

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou