Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

Navigácia

Obsah

Oznam obyvateľom Vlčej doliny, Jám a Zvončínskej cesty

Typ: ostatné
vodovodInformácie pre obyvateľov bývajúcich v častiach obce Vlčia dolina, Jamy a Zvončínska cesta, ktorí majú záujem o vodovodnú prípojku k verejnému vodovodu. Ako postupovať, k dokončeniu vodovodnej prípojky.

 

Občania, ktorí majú na obecnom úrade vybavené Ohlásenie drobnej stavby

 

 1. od dnešného dňa môžu občania podať Žiadosť o zhotovenie napojenia vodovodnej prípojky do Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (TAVOS).
 2. v rámci dokončenia realizácie vodnej stavby vám budú firmou TAVOS osadené poklopy nad navŕtavacími pásmi, ktoré boli vyhotovené počas výstavby vodovodu

Občania, ktorí nemajú zriadené navŕtavacie pásy a vodovodné prípojky

 

 1. obstarať projektovú dokumentáciu na vodovodnú prípojku
 2. po vypracovaní projektovej dokumentácie požiadať TAVOS o vydanie vyjadrenia k vodovodnej prípojke. Jeho prílohami sú:
 • projektová dokumentácia
 • list vlastníctva
 • snímka z katastra
 1. po obdržaní tohto vyjadrenia predložiť na obecný úrad tlačivo Ohlásenie drobnej stavby. Za toto ohlásenie je poplatok 10,- €. Jeho prílohami sú:
 • vyjadrenie TAVOSu k vodovodnej prípojke – kopia
 • projektová dokumentácia
 1. Po vydaní Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby podať do TAVOSu Žiadosť o zhotovenie napojenia vodovodnej prípojky

 

Občania, ktorí budú napojenie vodovodnej prípojky realizovať podvŕtaním pod cestou, musia na obecnom úrade požiadať aj o Zvláštne užívanie miestnej komunikácie. Za toto podanie je poplatok 80,- €.

K tlačivám Ohlásenie drobnej stavby a Zvláštne užívanie miestnej komunikácie je potrebné predložiť aj Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov.

 

Tlačivá na stiahnutie: 

Žiadosť o zhotovenie napojenia

Ohlásenie drobnej stavby

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie (strana 2 a 3)

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

Tlačivá Ohlásenie drobnej stavby, Zvlášne užívanie miestnej komunikácie a Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov si môžete vyzdvihnúť aj na obecnom úrade.

 

Kontakt na TAVOS: http://www.tavos-as.sk/

 

     


Vytvorené: 13. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 18. 6. 2019 08:38
Autor: Ing. Kamila Královičová