Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou

Zápis detí do Materskej školy Suchá nad Parnou na r. 2019/2020

Zápis detí do Materskej školy Suchá nad Parnou na r. 2019/2020 1

Oznamujeme rodičom, že zápis detí do MŠ v Suchej nad Parnou k 1.9.2019 sa uskutoční 6.5.2019, 7.5.2019, 9.5.2019 a 10.5.2019 /pondelok, utorok, štvrtok a piatok / v budove OÚ od 12.30 hod. do 15.30 hod.

Pri zápise rodičia dostanú prihlášku do MŠ, ktorú vyplnenú vrátia aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní./ Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy /. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžete aj vytlačiť, je na stránke školy ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou a priniesť vyplnenú na zápis.

V šk. roku 2019/2020 bude MŠ rozšírená o jednu triedu navyše, kvôli zvýšeniu kapacity. MŠ je moderne, štýlovo zrekonštruovaná, vybavená novým zariadením.

 

Podmienky prijatia:

Podanie prihlášky, ktorú rodič dostane pri zápise.

Potvrdenie prihlášky od pediatra o zdravotnom stave dieťaťa, s údajom o povinnom očkovaní.

 

Kritériá prijatia:

Prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti  s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku. Bude možné zapísať aj deti 2 a polročné, ktoré majú zvládnuté základné sebaobslužné činnosti. Na zápis môžu prísť aj rodičia detí z okolitých obcí.

K zápisu je vhodné priviesť aj dieťa, ktoré má byť zapísané do MŠ.

 

Naša MŠ ponúka aj učenie anglického jazyka hravou formou.

Výchovno- vzdelávací proces  obohatený o využívanie informačnej, digitálnej technológie / interaktívnych tabúľ s príslušenstvom/, zážitkového učenia, moderných foriem a metód výchovy a vzdelávania. Deti vedieme k prosociálnemu správaniu.

Deti našej MŠ vystupujú aj na verejnosti v kultúrnom dome na tradičných akciách : Vianočná akadémia , Deň matiek , Akadémia na záver školského roka.

MŠ spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom, s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva , logopédom.

MŠ úzko spolupracuje so ZŠ , máme spoločné akcie : divadelné predstavenia, hudobno – výchovné koncerty, návšteva predškolákov na otvorenej hodine u prvákov, zúčastňujeme sa Dňa Zeme a iných spoločných akcií.

 

Prikladáme fotografie práve dokončených zrekonštruovaných priestorov budovy materskej školy, aby ste videli kde budu detičky tráviť nový školský rok 2019/2020:

Dátum vloženia: 30. 4. 2019 11:26
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 5. 2019 18:41
Autor: správca webu

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Odvoz odpadu 2021

odpad

Územný plán obce

up

Mapa autobusových liniek

a

Náučný chodník

ch

Aerovideo obce

aerovieo

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

Smútočné oznámenia


SMS info

SMS info

Koronavírus v obci

korona

Kniha o obci

kniha

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku