Menu
Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2022

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2022 1

Pozývame Vás na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2022 o 19:00 hod. v budove kultúrneho domu v Suchej nad Parnou.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice.
 2. Schválenie programu.
 3. Schvaľovanie Rozpočtu obce Suchá nad Parnou na roky 2023-2025.
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2023.
 5. VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Suchá nad Parnou.
 6. Dodatok č. 1/2022 k VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Suchá nad Parnou.
 7. Dodatok č. 1/2022 k VZN č. 2/2021 o výške príspevku a spôsobe platenia čiastočnej úhrady nákladov za stravu v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou v Suchej nad Parnou.
 8. Dodatok č. 2/2022 k VZN č. 2/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.
 9. Dodatok č. 10/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 o financovaní MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Suchá nad Parnou.
 10. Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva v Suchej nad Parnou.
 11. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt „Príprava projektov – prístavba základnej školy, zberný dvor a revitalizácia okolia budovy kultúrneho domu“ – schvaľovanie žiadosti, zabezpečenia realizácie, financovania spoluúčasti a financovania neoprávnených výdavkov.
 12. Informácie.
 13. Rôzne.
 14. Záver.
Dátum vloženia: 13. 12. 2022 8:30
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 12. 2022 8:43
Autor: JUDr. Marcela Šúbertová

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Plán zvozu odpadu

1

Suchofskí hlásnik

k

Územný plán obce

up

Náučné chodníky

ch

Virtuálny cintorín

c

Podrobná mapa obce

mobec

Kronika obce

s

Aerovideo obce

aerovieo

Kniha o obci

kniha

Smútočné oznámenia


Mapa autobusových liniek

a

Verejné obstarávanie

s

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou