Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou

Pozvánka na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva 9.6.2022

Pozvánka na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva 9.6.2022

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 9.6.2022 o 19:00 hod. v budove kultúrneho domu v Suchej nad Parnou.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zstupiteľstva a určenie overovateľov zápisnice.
 2. Schválenie programu.
 3. Prerokovanie Návrhu Záverečného účtu Obce Suchá nad Parnou a rozpočtové hospodárenie za rok 2021.
 4. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022.
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022.
 6. Správy o ukončených kontrolách hlavnej kontrolórky č. 1/2022 a 2/2022.
 7. Zámer obce prenajať nehnuteľný majetok – časť pozemku parc. 482/1.
 8. Zámer obce prenajať nehnuteľný majetok – časť pozemku parc. 22/2 za účelom umiestnenia stánku na predaj zmrzliny.
 9. Zmluva o spolupráci pri realizácii investície vodnej stavby „Splašková kanalizácia Suchá nad Parnou II. etapa - časť Jamy“ medzi investorom Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 10. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – technická infraštruktúra k IBV Slnečné diely – SLNEČNÉ DIELY spol. s r. o.
 11. Žiadosti o dotácie a finančné príspevky z rozpočtu obce pre spoločenské organizácie a spolky pôsobiace v obci na rok 2022.
 12. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zlepšenie environmentálnych aspektov CMZ, Suchá nad Parnou“ –schvaľovanie žiadosti, zabezpečenia realizácie, financovania spoluúčasti a financovania neoprávnených výdavkov.
 13. Sadzobník iných poplatkov vyberaných obcou.
 14. Žiadosť o zmenu územného plánu parc. č. 1379 – Valburga Lobotková.
 15. Žiadosť o zmenu územného plánu parc. č. 1897, 1898 a 1899 – Valburga Lobotková.
 16. Žiadosť o zmenu územného plánu parc. č. 1840/7 – Tomáš Daniš.
 17. Žiadosť o zmenu územného plánu parc. č. 1404/1 a 1405/2 – Emília Balogová.
 18. Žiadosť o zmenu územného plánu parc. č. 1408 – Daniela Rumanová.
 19. Informácie.
 20. Rôzne.
 21. Záver.
Dátum vloženia: 7. 6. 2022 9:15
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 6. 2022 9:17
Autor: správca webu

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Plán zvozu odpadu

1

Suchofskí hlásnik

k

Územný plán obce

up

Náučné chodníky

ch

Virtuálny cintorín

c

Podrobná mapa obce

mobec

Kronika obce

s

Aerovideo obce

aerovieo

Kniha o obci

kniha

Smútočné oznámenia


Mapa autobusových liniek

a

Verejné obstarávanie

s

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou