Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou

Pozvanie na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva - 25.6.2020

OZ

Pozývame Vás na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25.6.2020 (štvrtok) o 19:00 hod. v budove kultúrneho domu v Suchej nad Parnou.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a určenie overovateľov zápisnice.
 2. Schválenie programu.
 3. Prerokovanie Návrhu Záverečného účtu Obce Suchá nad Parnou a rozpočtové hospodárenie za rok 2019.
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020.
 5. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre spoločnosť SUŽBY Suchá nad Parnou, s.r.o.
 6. Žiadosti o dotácie a finančné príspevky z rozpočtu obce pre spoločenské organizácie a spolky pôsobiace v obci na rok 2020.
 7. Voľba nového predsedu Komisie pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie.
 8. Zriadenie Komisie pre vyraďovanie majetku.
 9. Voľba nového sobášiaceho.
 10. Žiadosť o zámenu pozemkov – Štefan Orlický.
 11. Žiadosť o zmenu územného plánu obce parcela č. 1678/28 – Martin Klein.
 12. Žiadosť o zmenu územného plánu obce parcela č. 451/2 – Priska Fabianová.
 13. Žiadosť o zmenu územného plánu obce parcela č. 1571/1 – Justína Mikulášková.
 14. Žiadosť o vydanie súhlasu k umiestneniu prevádzky – VICTORY TIP, s.r.o.
 15. Informácie.
 16. Rôzne.
 17. Záver.

Pozvánka - dokument pdf

Dátum vloženia: 25. 6. 2020 9:25
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 6. 2020 9:26
Autor:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Odvoz odpadu 2020

odpad

Územný plán obce

up

Mapa autobusových liniek

a

Náučný chodník

ch

Aerovideo obce

aerovieo

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

Smútočné oznámenia

29.10.2020 Jozef Fančovič

20.10.2020 Jozef Moravčík


SMS info

SMS info

Koronavírus v obci

korona

Kniha o obci

kniha

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku