Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou

Výzva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti za r. 2020

Výzva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2021 1

Upozorňujeme daňovníkov, že ak v roku 2020 nadobudli nehnuteľnosť, zanikla im daňová povinnosť alebo im nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľností, boli povinní podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2021. Ak ste nestihli, urobte tak čím skôr.

 

Daň z nehnuteľnosti

 

Upozorňujeme daňovníkov (občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty), že sú povinní podať daňové priznanie do 31.1.2021 v týchto prípadoch:

 1. ak v roku 2020 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž...) kúpou, darovaním, zámenou alebo iným spôsobom a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1.1.2021
 2. ak zaznamenali zmeny v roku 2020, napríklad:
  • zmena výmery
  • vydanie stavebného povolenia
  • kolaudácia rodinného domu
  • zmena využitia stavby
  • zmena druhu či výmery pozemku
  • zmena výmery zastavanej plochy
  • postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby
 3. ak im zanikla daňová povinnosť v priebehu roka 2020, napr. nehnuteľnosti boli prevedené na inú osobu...

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia (roka 2021) daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Daňovníci, ktorým zmeny v roku 2020 nenastali, daňové priznanie nepodávajú. Daň na rok 2021 im bude vyrúbená rozhodnutím na základe posledného podaného priznania.

Pri podávaní daňového priznania k dani z nehnuteľnosti je potrebné doložiť kópiou dokladu o nadobudnutí nehnuteľnosti (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva...).

 

Daň za psa

 

Daňové priznanie za psa podáva daňovník v priebehu roka do 30 dní odo dňa obstarania psa staršieho ako 6 mesiacov alebo odo dňa dosiahnutia veku psa 6 mesiacov.

Uhynutie psa, ktorý je predmetom dane, je potrebné oznámiť do 30 dní, pretože zanikla daňová povinnosť.

Daňovník, ktorý vlastní psa a doteraz nepodal priznanie k dani, je povinný podať dodatočné priznanie k dani.

 

Komunálny odpad

 

Ak chce občan využiť odpustenie/zníženie poplatku za komunálny odpad z dôvodov napr. návštevy školy mimo bydliska, práce v zahraničí alebo výkonu zamestnania mimo územia obce, je potrebné doručiť do 30.3.2021 na Obecný úrad potrebný doklad v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2019. Doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. V prípade, že nie je doklad v slovenskom, anglickom, alebo nemeckom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj ich preklad, ktorý nemusí byť úradne overený.

 


Daňovník je povinný podať priznanie na Obecnom úrade v Suchej nad Parnou u pracovníčky oddelenia správy daní a poplatkov. Vzhľadom na obmedzenia v dôsledku pandemickej situácie, žiadame občanov kontaktovať obecný úrad emailom alebo telefonicky:

+421 907 571 335
ivana.horvathova@suchanadparnou.sk

 

Ak nebude daňové priznanie podané v určenej lehote, správca dane v zmysle  zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určí daňovú povinnosť podľa pomôcok, ktoré má k dispozícii alebo ktoré si sám zaobstará, pričom v zmysle § 155 ods. 1 vyššie citovaného zákona môže daňovníkovi uložiť pokutu.

Tlačivá pre podanie daňového priznania ako aj tlačivo na zánik daňovej povinnosti si občania môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Suchej nad Parnou, oddelenie správy daní a poplatku, alebo stiahnuť z webu obce TU.

Dátum vloženia: 7. 1. 2021 9:47
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 2. 2021 10:05
Autor:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Odvoz odpadu 2021

odpad

Územný plán obce

up

Náučný chodník

ch

Mapa autobusových liniek

a

Aerovideo obce

aerovieo

Kniha o obci

kniha

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

Smútočné oznámenia

22.2.2021 Jung Jozef

18.2.2021 Oľga Surová


Koronavírus v obci

korona

SMS info

SMS info

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou