Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.12.

oz

Pozývame Vás na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2019 (pondelok) v budove kultúrneho domu v Suchej nad Parnou o 19:00 hod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a určenie overovateľov zápisnice.
 2. Schválenie programu.
 3. Tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia z minulých rokov.
 4. Rozpočet na r. 2020-2022.
 5. Rozpočtové opatrenie č. 4.
 6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Suchá nad Parnou.
 7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj.
 8. Zásady odmeňovania poslancov.
 9. Odmena hlavnej kontrolórky obce.
 10. Príspevok na obedy pre dôchodcov.
 11. Založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným so 100 %-nou majetkovou účasťou obce.
 12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2020.
 13. Vrátenie nevyužitej účelovej dotácie na realizáciu projektu „Vinohradnícka cyklotrasa – časť Suchá nad Parnou“
 14. Informácie.
 15. Rôzne.
 16. Záver.
Dátum vloženia: 13. 12. 2019 12:11
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 12. 2019 12:16
Autor: správca webu

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Odvoz odpadu 2021

odpad

Územný plán obce

up

Mapa autobusových liniek

a

Náučný chodník

ch

Aerovideo obce

aerovieo

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

Smútočné oznámenia


SMS info

SMS info

Koronavírus v obci

korona

Kniha o obci

kniha

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku